« påpasselig » traduction en anglais

DA

« påpasselig » en anglais

DA påpasselig
volume_up
{adjectif}

påpasselig (aussi: observant, opmærksom, rettroende, vågen)

Exemples d'usage pour « påpasselig » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishDerfor bør man naturligvis være påpasselig med enhver form for triumferen og jublen.
That is why we must obviously stop ourselves from celebrating and trying to make an impact.
DanishDer skal man også være påpasselig.
DanishDerfor er jeg meget påpasselig med, at man også tager de vegetabilske fødevarer med, når man f.eks. undersøger et udbrud.
I am therefore very concerned that vegetable food be included in investigations for the purpose of, for example, tracing outbreaks.
DanishMan må være bevidst om situationens udvikling, samtidig med at man er påpasselig, for intet er fuldkomment på dette område.
One has to be aware of the way the situation is developing, and remain vigilant, because it is difficult to attain perfection in this matter.
DanishHver enkelt landmand skal være påpasselig med, hvad han giver sine dyr at æde, hvem han køber sine dyr af, og hvor hurtigt han sætter dem sammen med den gamle bestand.
Every single farmer must be careful about what he feeds to his animals, from whom he buys them, and how quickly he brings them and his old stock together.
DanishGenerelt skal man imidlertid være påpasselig med, at der bliver foretaget en nøje kontrol, og at man ikke udjævner i nedadgående retning.
The fact is that we are living in a global world, but nevertheless fair competition can only be afforded if the same requirements and rules apply within the WTO and are put into practice.
DanishDer ønsker man at undgå en yderligere udvidelse af skoven, fordi man er påpasselig med at værne om det åbne landskab og den biologiske variation, som det står for.
Here, there is no desire to further enlarge the forest, instead people are anxious to preserve the open landscape and the biological diversity that it represents.
DanishI betragtning af det nuværende direktivs mangler med hensyn til håndhævelse er Kommissionen særlig påpasselig med, at det reviderede direktiv vil kunne gennemføres korrekt.
In view of the present directive's shortcomings with regard to enforcement, the Commission is particularly watchful to ensure that the revised directive can be implemented correctly.
DanishJeg er sikker på, at Parlamentet på baggrund af denne konstatering vil være påpasselig og bidrage med konkrete henstillinger, når det skal afgive udtalelse om reformen af strukturfondene.
Given this situation, I feel sure that our Parliament - when it gives its opinion on the reform of Structural Funds - will keep a close eye on events and will introduce specific recommendations.