« partiskhed » traduction en anglais

DA

« partiskhed » en anglais

EN
DA

partiskhed {en}

volume_up
partiskhed (aussi: tilbøjelighed)
volume_up
bias {substantif}
Det er vigtigt, men det må ikke betragtes som et grundlæggende udgangspunkt, for så ville vi vise partiskhed.
It is important, but it cannot be taken as a basic starting point, or we would be showing bias.
Men den udsætter sig jo næsten automatisk for at blive anklaget for partiskhed, da den jo er integreret i Kommissionen.
However, it is almost inevitable that it will be accused of being biased, because it is part of the Commission.

Exemples d'usage pour « partiskhed » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishI dette forhold mere end i noget andet må vi undgå enhver form for partiskhed.
This is an area where double standards must apply least of all.
DanishJeg blev kritiseret for denne opfattelse og beskyldt for partiskhed.
We should have kept both sides guessing in order to keep up the pressure.
DanishDet er kun under NATO, at denne ærlighed og mangel på national partiskhed kan nås.
If we were to continue procurement as we do now, we would have to increase tax by between 3 % and 4 %.
DanishFor det første bør man undgå, at der forekommer partiskhed, når det gælder menneskerettighederne.
I regard all that as highly dubious, and we have to ask ourselves what we are going to do with the Africans.
DanishIndtil nu har høringerne af kommissærer været hæmmet af for megen partiskhed og for ringe vedholdende og dybdeborende udspørgen.
We are there to take the proper measure of those appointed to the Commission or its presidency.
DanishMen den udsætter sig jo næsten automatisk for at blive anklaget for partiskhed, da den jo er integreret i Kommissionen.
However, it is almost inevitable that it will be accused of being biased, because it is part of the Commission.
DanishAlt det for at sige, at jeg blankt afviser de anklager om partiskhed, som nogle retter mod mig.
I mention all this in order to say that I utterly and completely reject the accusations of partiality that certain people have levelled at me.
DanishPartiskhed i Retten er ilde.
It is not good to have respect of persons in judgment.
DanishJeg har derfor afvist at tilslutte mig det beslutningsforslag, som forhandlingen mundede ud i, da det også var præget af partiskhed.
I therefore refused to support the resolution tabled at the outcome of the debate, as this resolution also failed to be impartial.
DanishAk og ve, hvis vi godtager det had, den partiskhed, den på flere måder uvidenhed og især den fanatisme, hvormed ordføreren vender sig imod fanatisme.
Woe betide us if we adopt the animosity, the prejudice, the ignorance, at times, and, mainly, the fanaticism that the rapporteur directs against fundamentalism.
DanishJeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu og de udvalgte Engles Åsyn at du vogter på dette uden Partiskhed så du intet gør efter Tilbøjelighed.
I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.
DanishDenne situation giver anledning til bekymring, for Kommissionens beslutninger skal være troværdige og bør ikke give anledning til tvivl om partiskhed eller manglende objektivitet.
This situation gives cause for concern, because the European Commission’ s decisions must be reliable and should not give rise to doubts concerning partisanship or lack of objectivity.
DanishMan kan virkelig sige, at Østrig havde formandskabet uden at forfalde til ideologi eller partiskhed, og at man i stedet har taget hensyn til flertalsholdningen i Den Europæiske Union.
It really can be said that Austria has held the Presidency without resorting to ideology or partisanship, and that it has instead reflected the majority opinion in the European Union.