« partner » traduction en anglais

DA

« partner » en anglais

EN

« partner » en danois

volume_up
partner {substantif}
DA

partner {en}

volume_up
1. général
partner (aussi: kavaler, kompagnon, medspiller)
Vi ønsker Rusland som partner, men kun som en partner, der respekterer menneskerettighederne.
We want Russia as a partner, but only as a partner which respects human rights.
Vi endte som USA ' s underordnede partner i stedet for en ligeværdig partner.
We finished up as the United States ' junior partner instead of an equal one.
Albanien er EU ' s partner i stabiliserings- og associeringsprocessen.
Albania is the EU's partner in the stabilisation and association process.
2. Affaires
partner (aussi: kollega)
partner
volume_up
associate {substantif} (partner)
EN

partner {substantif}

volume_up
We want Russia as a partner, but only as a partner which respects human rights.
Vi ønsker Rusland som partner, men kun som en partner, der respekterer menneskerettighederne.
We finished up as the United States ' junior partner instead of an equal one.
Vi endte som USA ' s underordnede partner i stedet for en ligeværdig partner.
Albania is the EU's partner in the stabilisation and association process.
Albanien er EU ' s partner i stabiliserings- og associeringsprocessen.
The European Union asserted itself as an incorruptible negotiating partner and mediator.
EU manifesterede sig som en medspiller og en uomgængelig mægler.
We cannot be conciliatory towards a discussion partner who is being arrogant.
Vi kan ikke tillade os at være imødekommende over for en medspiller, som viser os arrogance.
In this area, too, the Commission has been a good and effective partner.
Her har Kommissionen også været en god og effektiv medspiller.
partner (aussi: escort)

Exemples d'usage pour « partner » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus.

DanishMed disse midler ville vi kunne vise, at Europa er denne regions sande partner.
With these funds, we could show that Europe is the real partner in this region.
DanishRusland er imidlertid en vanskelig partner, som det allerede er blevet sagt.
However, as we have already said, the Russian Federation is a difficult partner.
DanishKina bør betragtes som en strategisk konkurrent og ikke en strategisk partner.
The latter should be deemed a strategic competitor rather than a strategic partner.
DanishVi endte som USA ' s underordnede partner i stedet for en ligeværdig partner.
We finished up as the United States ' junior partner instead of an equal one.
DanishKun en sådan Kommission er en jævnbyrdig og egnet partner for Parlamentet.
Only that sort of Commission will be a worthy and fitting partner for Parliament.
DanishVi bør langt om længe acceptere dette lille land som en ægte europæisk partner.
We should finally accept this small country as a genuine European partner.
DanishVi kan ikke erstatte USA med en anden og bedre partner i dette partnerskab.
We cannot replace the USA for some other, better partner in this partnership.
DanishKun på den måde kan det også økonomisk set blive en fornuftig partner i det lange løb.
Only then can it be a real partner - also in the economic field - in the long term.
DanishEU kan kun være Washingtons fuldgyldige partner, hvis det også optræder som en sådan.
The European Union can be Washington's fully-fledged partner only if it acts like one.
DanishJeg mener dog, at vi bør finde en partner, som arbejder internationalt.
I nonetheless believe that we have to find a partner who operates internationally.
DanishEr det en advarsel mod min forhenværende partner, som kan være temmelig eksplosiv?
Is it a warning concerning my ex-partner who can be rather explosive?
DanishDet er et af de problemer, vi har med den vigtige partner og allierede Tyrkiet.
That is one of the problems that we have with Turkey, which is an important partner and ally.
DanishVi ønsker Rusland som partner, men kun som en partner, der respekterer menneskerettighederne.
We want Russia as a partner, but only as a partner which respects human rights.
DanishSelv om vi mister ham i Parlamentet, så vinder vi ham dog som partner på den faglige side.
Even if he is lost to Parliament, he will be our gain as a partner among the experts.
DanishHr. formand, Rusland er interessant for os, og det er en partner, som stiller udfordringer.
Mr President, Russia is of interest to us and is a partner that presents challenges.
DanishEr det et organ, man kan stole på, og en partner for fredelige drøftelser?
Is it a body that can be trusted and a partner for peaceful discussion?
DanishRusland vil i de kommende årtier være den vigtigste partner for Europas energiforsyning.
Over the next few decades, Russia will be Europe's most important energy supply partner.
DanishSå ville denne partner ligeledes ikke forholde sig i overensstemmelse med direktivet.
That party would not then be acting in accordance with the directive.
DanishEfter den 11. september føler den ene partner, USA, at det er et land under angreb.
After 11 September quite clearly one partner, America, feels that it is a nation under attack.
DanishAlbanien er EU ' s partner i stabiliserings- og associeringsprocessen.
Albania is the EU's partner in the stabilisation and association process.

Synonymes anglais de « partner »

partner
sparring partner