« partnere » traduction en anglais

DA

« partnere » en anglais

EN

« partner » en danois

volume_up
partner {substantif}
DA

partnere {pluriel}

volume_up
For partnere med Tyrkiet er vi under alle omstændigheder, og vi skal være gode partnere.
For we are Turkey's partners anyway, and we must be good partners.
Vores tyrkiske partnere præsenteres for et sammensurium af negative eksempler.
Our Turkish partners are confronted with an assortment of bad examples.
Der er jo tale om vores partnere, og de bliver engang vores partnere i Den Europæiske Union.
After all they are our partners and will one day become our partners in the European Union.
EN

partner {substantif}

volume_up
We want Russia as a partner, but only as a partner which respects human rights.
Vi ønsker Rusland som partner, men kun som en partner, der respekterer menneskerettighederne.
We finished up as the United States ' junior partner instead of an equal one.
Vi endte som USA ' s underordnede partner i stedet for en ligeværdig partner.
Albania is the EU's partner in the stabilisation and association process.
Albanien er EU ' s partner i stabiliserings- og associeringsprocessen.
The European Union asserted itself as an incorruptible negotiating partner and mediator.
EU manifesterede sig som en medspiller og en uomgængelig mægler.
We cannot be conciliatory towards a discussion partner who is being arrogant.
Vi kan ikke tillade os at være imødekommende over for en medspiller, som viser os arrogance.
In this area, too, the Commission has been a good and effective partner.
Her har Kommissionen også været en god og effektiv medspiller.
partner (aussi: escort)

Exemples d'usage pour « partnere » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus.

DanishMed denne debat i dag vil vi gerne minde os selv og vores partnere om alt dette.
Today, may this debate serve to remind us and our partners of all these things.
DanishSiden da har Kommissionen og dens sydafrikanske partnere mødtes adskillige gange.
Since then, the Commission and its South African partners have met several times.
DanishYouTube-partnere får her vist flere menuer til at administrere deres videoer.
YouTube Partners will notice additional menus here for managing their videos.
DanishVi må imidlertid være rede til at samarbejde godt med de partnere, som vil.
However, we must be prepared to cooperate fully with those partners that want to.
DanishVi vil forsøge at udvikle en politisk dialog med vore partnere på sikkerhedsområdet.
We will seek to develop political dialogue with partners in the security area.
DanishDet er klart, at vores partnere vil forsøge at få kompensationsstøtten sløjfet.
Clearly, our partners are also going to try to dismantle compensation aid.
DanishVi forventer, at vores partnere udtrykker samme grad af målbevidsthed og åbenhed.
We look to our partners to express the same sense of purpose and openness.
DanishAt forhale den nu ville være et alvorligt slag for vores sydafrikanske partnere.
To hold it up now would be a serious blow to our South African partners.
DanishParlamentets beslutning om klimaændringer vil sende vores partnere klare signaler.
Parliament's resolution on climate change will send out clear signals to our partners.
DanishKommissionen er ikke enig heri, og det er de øvrige europæiske partnere heller ikke.
The Commission does not share this view and nor do other European partners.
DanishHr. formand, jeg vil gerne her endnu en gang gentage, at vi også er hinandens partnere.
Mr President, I would like to repeat again, that we are also each other's partners.
DanishVores partnere vil kun acceptere ét eneste resultat, nemlig en sænkelse af priserne.
The only acquis that our partners will accept is the reduction of prices.
DanishHelbred og økonomi er imidlertid på lang sigt uadskillelige partnere.
Nevertheless, health and the economy are inseparable companions in the long run.
DanishI dag arbejder vi med vores partnere i GCC på at nå frem til en frihandelsaftale.
This is in line with the conclusions drawn by the 2002 UNDP Arab Human Development Report.
DanishMenneskerettigheder har en fremtrædende plads i enhver politisk dialog med vores partnere.
Human rights feature prominently in every political dialogue with our partners.
DanishForhandlingerne gik fint, og vores bosniske partnere havde forberedt sig grundigt.
The first real negotiating round took place at the end of January 2006.
DanishJeg har understreget over for vores albanske partnere, at jeg forventer det samme af dem.
I have made it clear to our Albanian partners that I expect no less from them.
DanishVores tyrkiske partnere præsenteres for et sammensurium af negative eksempler.
Our Turkish partners are confronted with an assortment of bad examples.
DanishDerfor bør alle partnere spille en passende rolle og gøre det i et ægte partnerskab.
Therefore all partners should play an appropriate role and do so in genuine partnership.
DanishEndelig sender den vedtagede meddelelse i dag en vigtig besked til vores FN-partnere:
Finally, the Communication adopted today sends an important message to our UN partners:

Synonymes anglais de « partner »

partner
sparring partner