« sammenstød » traduction en anglais

DA

« sammenstød » en anglais

DA sammenstød
volume_up
{et}

sammenstød (aussi: batalje, brag, konflikt)
volume_up
clash {substantif}
Og nej, det er ikke et sammenstød mellem religioner eller civilisationer.
And no, it is not a clash between religions or civilisations.
Parlamentet skal være meget opmærksom i sin tackling af dette sammenstød.
Parliament must handle this clash very carefully.
Is it perhaps just a typical clash of powers?
sammenstød (aussi: brag, nedstyrtning, styrt, ulykke)
volume_up
crash {substantif}
Det svarer til at kalde et sammenstød mellem biler eller lastvogne på en motorvej for en naturkatastrofe!
This is like calling a crash involving several cars or lorries on a motorway a natural disaster!
Disse containere er konstrueret til at kunne modstå et sammenstød med en hastighed på 48 km / t og ikke et flystyrt.
These containers are designed to resist crushing at a speed of 48 km an hour and not following an air crash.
Vi ved alle, at 10.000 mennesker hvert år dræbes i spiritusrelaterede sammenstød i Europa.
We all know that ten thousand people a year in Europe are killed in drink-related crashes.
sammenstød (aussi: kollision, påkørsel)
volume_up
collision {substantif}
Vi ønsker helt at undgå sammenstød med bløde trafikanter gennem forebyggende foranstaltninger i selve køretøjet.
We want to avoid collisions with vulnerable road users altogether through accident avoidance measures within the vehicle itself.
Vi ved alle, at atomkraftværker ikke er bygget til at modstå sammenstød med store flyvemaskiner, i særdeleshed ikke jumbojetter.
We all know that nuclear power plants were not designed to withstand collisions with large aircraft, particularly jumbo jets.
I april i år f.eks. var der ud for den belgiske kyst et sammenstød mellem et bunkerskib, som ville tanke op, og et skib, som var ved at blive tanket op.
In April of this year, for example, there was a collision off the Belgian coast between a bunker ship which was refuelling and another ship that was being refuelled.
sammenstød
volume_up
bingle {substantif} [Austr.] [fam.]
sammenstød
volume_up
pile-up {substantif}

Exemples d'usage pour « sammenstød » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishDet kunne meget vel have resulteret i eventuelt sammenstød mellem personligheder.
This would have produced any personality clashes there might have been.
Danish23 personer døde for nylig i Finland i et sammenstød mellem en lastbil og en bus.
We need an efficient, cost-effective way of running a transport system.
DanishDe stadig hårdere sammenstød medfører risiko for, at der udbryder borgerkrig.
There is a risk of civil war breaking out as a result of the ever-intensifying clashes.
DanishVores manglende succes på dette punkt har medført yderligere sammenstød.
Our failure on this approach has meant a further descent into renewed clashes.
DanishVi må for enhver pris undgå at lade os trække med i spiralen af sammenstød mellem producenter.
We must avoid at any cost being sucked into a spiral of clashes between producers.
DanishDer var på en måde tale om et uafvendelig sammenstød - ligesom mellem Titanic og isbjerget.
They were, in a sense, an accident waiting to happen - like the Titanic and the iceberg.
DanishSammenstød med tunge våben har allerede krævet i tusindvis af ofre.
Heavy arms have been used in conflicts that have already claimed thousands of victims.
DanishVi ved alle, at 10.000 mennesker hvert år dræbes i spiritusrelaterede sammenstød i Europa.
We all know that ten thousand people a year in Europe are killed in drink-related crashes.
DanishDe blodige sammenstød mellem muslimer og kristne truer sikkerheden på Molukkerne.
The bloody confrontations between Muslims and Christians are jeopardising safety within the Moluccas.
DanishSammenstød mellem interesser i forbindelse med tildeling af ordrer fra det offentlige skal undgås.
Conflicts of interest in the awarding of public contracts are to be avoided.
DanishSom en følge af det er voldsomme sammenstød mellem disse lande ofte i centrum i offentligheden.
As a result, violent conflict within these countries is often the focus of public attention.
DanishDet var således ikke græsk- og tyrkisk-cyprioter, der havde sammenstød.
So it was not a dispute between Greek and Turkish Cypriots.
DanishJeg vil foreslå, at vi skuffer de tilskuere, der er kommet her for at se et sammenstød.
I would like to propose that we disappoint those spectators who have come here to watch a confrontation.
DanishDe nævnte i Deres tale, at De ikke opfatter spørgsmålet som et sammenstød mellem civilisationer.
We should be a beacon of hope and tranquillity for those who wish to have their viewpoint heard.
DanishDet var et sammenstød mellem de to store opfattelser af verden.
It was a confrontation between two great views of the world.
DanishJanukovitj har foreslået et kompromis, som i det mindste gør det muligt at vinde tid, så man undgår et sammenstød.
The question is whether it happens with or against the will of the peoples concerned.
DanishDer er ikke tale om et sammenstød, men vi har et forskelligt syn på rettigheder, værdier og demokrati.
It is not a conflict that is under way, but a different approach to rights, values and democracy.
DanishMuligheden for blodige militære sammenstød er stadig til stede.
The possibility of bloody military clashes is still real.
DanishJeg ved ikke, på hvilke områder der vil være sammenstød.
I do not know what form this confrontation is supposed to take.
DanishDer er nogle, som ser på fremtiden og ser et område, hvor et sammenstød mellem civilisationer er uundgåeligt.
Relations between the EU and the Maghreb are also slowly but surely moving ahead positively.