« side » traduction en anglais

DA

« side » en anglais

EN
EN

« side » en danois

volume_up
side {substantif}
DA
DA

side {en}

volume_up
side
volume_up
page {substantif}
Tilpas din side, og vælg din yndlingsdoodle, der vises på din resultatside.
Customize your page and choose your favorite doodle to show on your results page.
Hvis dit websted bruger omdirigeringer, bliver den omdirigerende side destinationssidens henviser.
If your site uses redirects, the redirecting page becomes the landing page's referrer.
Denne statuskode giver Googlebot oplysninger om dit websted og den anmodede side.
This status code gives Googlebot information about your site and the requested page.
side (aussi: parti)
volume_up
side {substantif}
To stater, der lever side om side i fred - det er den eneste holdbare løsning.
Two states, living side by side in peace - that is the only viable solution.
Men også den anden side, den udviklingspolitiske side, er vigtig.
But the other side, the development policy side, is important too.
Det, vi ønsker at se, er to stater, der lever side om side i fred og velstand.
We want to see two states living side by side, peaceful and prosperous.
EN

side {substantif}

volume_up
side (aussi: page)
Two states, living side by side in peace - that is the only viable solution.
To stater, der lever side om side i fred - det er den eneste holdbare løsning.
But the other side, the development policy side, is important too.
Men også den anden side, den udviklingspolitiske side, er vigtig.
We want to see two states living side by side, peaceful and prosperous.
Det, vi ønsker at se, er to stater, der lever side om side i fred og velstand.
She did not come down on one side or the other or make any such suggestion.
Hun tog ikke parti for den ene eller anden side og fremsatte ikke noget forslag.
One side has the right to a state prosecutor, the other to its judge.
Et parti får tildelt en anklager, et andet en dommer.
In fact, Hamas took the side of those who spread violence and terror.
Faktisk tog Hamas parti med dem, der spreder vold og terror.

Synonymes anglais de « side »

side

Exemples d'usage pour « side » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DanishVi mener, at det er nødvendigt med et håndfast initiativ fra Kommissionens side.
We believe that we should respond in a decisive fashion, led by the Commission.
DanishJeg tror, at man fra svensk side har en udmærket lejlighed til at vise lederskab.
I believe that the Swedes have an excellent opportunity to show some leadership.
DanishPå den anden side står en kooperativ og protektionistisk kontinental tradition.
On the other hand, there is a corporate and protectionist continental tradition.
DanishForslaget om en garantifond var et vedvarende krav fra Europa-Parlamentets side.
The proposal for a guarantee fund was an insistence of the European Parliament.
DanishEn frivillig forhøjelse fra bankernes side ville være meget glædelig og ønskelig.
It would be most welcome if the banks voluntarily agreed to increase the amount.
DanishVi mener, at denne indstilling fra Europa-Parlamentets side er direkte sløsagtig.
We think this attitude on the part of the European Parliament is quite wasteful.
DanishOg på den anden side skal også effektiviteten forbedres med tanke på udvidelsen.
Furthermore, there is a need to increase efficiency with a view to enlargement.
DanishPå den anden side drejer det også om retssikkerheden for borgerne i vore stater.
On the other hand, the legal safety of the citizens in our countries is at stake.
DanishVi ønsker nu fra udvalgets side at lave en fast og mere standardiseret procedure.
The committee now wishes to create a permanent and more standardised procedure.
DanishMan har altid forsøgt at sætte os under pres fra Tyrkiets side, men den går ikke!
Turkey has always tried to put pressure on us, but that is not the way forward.
DanishSanktioner fra EU ' s side synes her at være den mest effektive foranstaltning.
Sanctions by the Union itself would appear here to be the most effective measure.
DanishHr. formand, også tak fra min side til ordføreren for den glimrende betænkning.
Mr President, I too should like to thank the rapporteur for her brilliant report.
DanishKære kolleger, dette mod fra Deres og vores side bør efter min mening fortsætte.
This courage of ours - of yours, ladies and gentlemen - I believe should continue.
DanishDer udbetales ECU 15.000 i december 1997 efter en personlig indsats fra min side.
ECU 15 000 was finally paid out in December 1997 after I myself had intervened.
DanishPå den anden side opstiller han selv et spørgsmål om tilpasning til lovgivningen.
On the other hand, however, he raises the question of compliance with the law.
DanishBorgerne forlanger på dette område et mere fremsynet engagement fra vores side.
The people of Europe want to see more foresighted commitment from us in this area.
DanishPå den anden side havde den tit spillet den overlegne i forhold til Parlamentet.
On the other hand, it often made a point of showing its muscle to Parliament.
DanishVi mener tværtimod, at Unionen har behov for større støtte fra borgernes side.
On the contrary, we think that the union needs better support among its citizens.
DanishJeg vil gerne fremhæve både en positiv og en negativ side af dette spørgsmål.
I would like to highlight a positive and also a negative aspect of this subject.
DanishOgså i dag lød der advarende ord fra Deres side ved evalueringen af betænkningen.
You also once again sounded a note of warning today when assessing the report.