« aikana » traduction en anglais

FI

« aikana » en anglais

EN
volume_up
aikana {prép.}
EN

FI aikana
volume_up
{conjonction}

aikana (aussi: kun, kuten, koska)
volume_up
as {conj.}

Exemples d'usage pour « aikana » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishEn tiedä, mitä äänestyksen aikana tapahtuu, mutta emme voi sivuuttaa tätä asiaa.
I do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
FinnishMeillä tulee olemaan energiaongelma seuraavan viiden vuoden aikana tässä maassa.
We're going to have a problem with power in the next five years in this country.
FinnishTosiasia on, että nousukausien aikana julkisen talouden alijäämiä ei vähennetty.
The fact is that, during economic boom periods, budget deficits were not reduced.
FinnishVirkakauteni aikana tilintarkastustuomioistuin ei koskaan ole hylännyt tilejämme.
During my term of office, the Court of Auditors has never rejected our accounts.
FinnishMeidän on käytettävä tähän enemmän aikaa ja energiaa tulevien kuukausien aikana.
We will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
FinnishPäätöslauselmaesityksiä koskeva äänestys toimitetaan seuraavan istunnon aikana.
The vote on any motions for resolutions will take place during the next session.
FinnishEnsimmäisen kerran historiansa aikana Euroopalla saattaa olla edessään vesipula.
For the first time in its history, Europe is facing a potential water shortage.
FinnishTällaisena aikana Pakistanin tullietuudet saattaisivat ehkä auttaa estämään sen.
Trade preferences for Pakistan at this time may perhaps help stop that happening.
FinnishOnnittelen häntä hänen maltillisuudestaan pitkitetyn sovittelumenettelyn aikana.
I congratulate her on her patience during the prolonged conciliation proceedings.
FinnishSe ei pystynyt toimimaan järkevästi näiden katastrofaalisten tapahtumien aikana.
It has proved incapable of behaving reasonably throughout this disastrous affair.
FinnishViimeisten 25 vuoden aikana yli 50 000 ihmistä on kadonnut viranomaisten käsissä.
Over 50 000 people have been disappeared by governments over the last 25 years.
FinnishTorjutaanko teemavuoden aikana myös työttömyyden taustalla olevaa globalisaatiota?
Will it also be the year for combating globalisation, which causes unemployment?
FinnishEsittelijä on osoittautunut näiden vuosien aikana sinnikkääksi neuvottelijaksi.
The rapporteur has shown himself to be a tough negotiator over all these years.
FinnishOlemme jo kokeneet tämän vaikutukset lähiseuduilla äskettäisten tulvien aikana.
We have experienced the effects of this close to home during the recent floods.
FinnishTässä tapauksessa sinun täytyy käyttää Mukautettu-vaihtoehtoa asennuksen aikana.
If this is the case, you'll need to use the Custom option during installation.
Finnishja -kolikoita toimitetaan syksyn aikana kaikille talouden sektoreille vähitellen,
These two steps, known respectively as frontloading and sub-frontloading, started
FinnishItävallan puheenjohtajuuskauden aikana neuvottelut tästä ehdotuksesta tehostuvat.
The negotiations on this proposal will intensify under the Austrian presidency.
FinnishEmme saa unohtaa, että nämä sektorit ovat kriisin aikana heikoimmassa asemassa.
We must not forget that these sectors are the most vulnerable in times of crisis.
FinnishToivomme saavamme aikaan seuraavan puolen vuoden aikana sopimuksen Lähi-idästä.
We hope in the next six months to push forward an agreement on the Middle East.
FinnishMaat ovat tosiasiassa erkaantuneet toisistaan viimeisten kymmenen vuoden aikana.
The countries have actually grown apart from each other in the last ten years.