« ajoissa » traduction en anglais

FI

« ajoissa » en anglais

FI ajoissa
volume_up
{adjectif}

ajoissa (aussi: täsmällinen)
Arvoisa puhemies, mikäli nämä valtuuskunnat haluavat tulla ylös, niiden on oltava ajoissa kuten meidänkin.
If these delegations want to come up, Mr President, they should be punctual just as we have to be.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, pyydän anteeksi, jos minun on poistuttava ennen vastaustanne, mutta minulla on vastuullani eräs vierailijaryhmä ja minulla on tapana olla ajoissa.
Mr President, Commissioner, please excuse me if I have to leave before you reply, but I have a group of visitors and it is my custom to be punctual.

Exemples d'usage pour « ajoissa » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishKun tarkastuksia tehdään, niistä on annettava ennakkoilmoitus riittävän ajoissa.
When inspection happens, there must be sufficient notice before inspection occurs.
FinnishOnneksi paikalliset viranomaiset olivat ryhtyneet ajoissa evakuointitoimenpiteisiin.
Fortunately, the local authorities had undertaken timely evacuation measures.
FinnishSiksi tukitoimet olisi säilytettävä, mukaan luettuna tuen maksaminen ajoissa.
That is why support measures must be maintained, including the timely payment of aid.
FinnishKomissio on toivonut saavansa vastuuvapauden ajoissa, sen olemme huomanneet.
We could sense quite clearly that the Commission wanted a timely discharge .
FinnishSitten kyselemme jälkikäteen, miksi ennalta ehkäiseviin toimiin ei ryhdytty ajoissa.
And will we later be asking ourselves why no timely precautions were taken?
FinnishHaluan kysyä komission jäseneltä, miksei komissio toiminut ajoissa.
I would like to ask the Commissioner why the Commission did not react any sooner.
FinnishOlemme jo käsitelleet tätä kysymystä ja lisäksi riittävän ajoissa.
We have already looked at this issue, and we have had plenty of advance warning.
FinnishToisinaan aallot sitten kuitenkin tyyntyvät ilahduttavan ajoissa.
Sometimes the sea does become calm, and happily it does so before it is too late.
FinnishTällaiseen kehitykseen on voitava ajoissa kiinnittää riittävästi huomiota.
Timely and sufficient attention should be given to such a development.
FinnishHyvä ja ajoissa tapahtuva oikeudenkäyttö on oleellinen osa oikeusvaltiota.
Sound and timely administration of justice is a vital component of the constitutional state.
FinnishTällä epäilemättä edistetään mahdollisuutta vaivattomaan ja ajoissa toteutettuun täytäntöönpanoon.
This will no doubt improve the possibility of a smooth and timely implementation.
FinnishMinkä vuoksi asiassa ei käännytty ajoissa UCLAFin puoleen, kuten esittelijä toteaa?
Why was UCLAF not brought in promptly, as the rapporteur says?
FinnishPyydän, että Eurooppa saapuisi kerrankin tälle alueelle ajoissa.
I am asking that, for once, Europe does not arrive in this region too late.
FinnishKatastrofin uhrit tarvitsevat ajoissa tehtyjä ja välttämättömiä toimia eivät lisää byrokratiaa.
What those affected require is timely and necessary intervention, not more bureaucracy.
FinnishVoidaanko jäsenille tulevaisuudessa ilmoittaa riittävän ajoissa tämäntyyppisistä tilanteista?
Can we at least, if this happens in the future, have far more warning?
FinnishAinoastaan tällä tavoin voidaan varmistaa, että rahapolitiikan alalla reagoidaan riittävän ajoissa.
That is the only way in which we can guarantee a prompt response in monetary policy.
FinnishOliko sääntelyviranomainen liian heikko, eikä ryhtynyt ajoissa toimiin?
Was the regulatory authority too weak to take timely action?, and so forth.
FinnishJos neuvosto ei tee päätöstä ajoissa, tämä komissio jatkaa vuoden 1999 loppuun.
If it does not do its stuff quickly, the present Commission will still be around until the end of 1999.
FinnishMeidän on sen sijaan tehtävä selkeä ehdotus, jotta ehdimme toimia ajoissa ennen seuraavia määräaikoja.
We must instead draw up a clear proposal in order to meet the next deadlines.
FinnishEU:n on näytettävä tässä esimerkkiä ja ryhdyttävä ajoissa toimenpiteisiin aluetasolla.
The EU must take the lead on this and set a good example by taking timely action at regional level.