« energia » traduction en anglais

FI

« energia » en anglais

volume_up
energia {substantif}

FI energia
volume_up
{substantif}

1. général

energia (aussi: aktiivisuus, voima, tarmo)
volume_up
energy {substantif}
Halvinta energiaa on tietysti energia, jota emme käytä, eli säästämämme energia.
The cheapest energy, of course, is energy that we do not use, in other words energy we save.
Tuotettu energia olisi edullisempaa kuin Sisiliasta kaasuputkea pitkin saatava energia.
The energy generated would be cheaper than that from a gas pipeline from Sicily.
Innovointi ja energia - erityisesti energiavarmuus - ovat tässä suhteessa avainseikkoja.
Innovation and energy - especially energy security - are key in this regard.
energia (aussi: tempaus, ajo, motivaatio, ajotie)
volume_up
drive {substantif}
Energia-alaan vaikuttavat kysyntä, tarjonta ja ympäristövaikutukset.
The energy area is driven by demand, supply and environmental impact.
The energy sector is the driving force behind economic growth.
The energy sector is a driving force behind economic growth.
energia (aussi: juttu, asiantila, tarmo, puhti)
volume_up
go {substantif} [Brit.]
Energy and security go hand in hand.
Paljon on jo tehty Euroopan energia- ja ilmastostrategian alalla, mutta työtä on vielä jatkettava.
Much has already been done in the area of the European energy and climate strategy, but we need to go further.
Johtopäätös tietenkin on, ettei kehitysmaiden tarvitse ottaa meistä mallia energia-alansa kehittämisessä.
The conclusion is, of course, that the developing countries need not go down precisely the same route in energy development as we have done.
energia (aussi: voima, höyry, vesihöyry)
volume_up
steam {substantif}

2. Physique

energia
volume_up
energy {substantif}
Halvinta energiaa on tietysti energia, jota emme käytä, eli säästämämme energia.
The cheapest energy, of course, is energy that we do not use, in other words energy we save.
Tuotettu energia olisi edullisempaa kuin Sisiliasta kaasuputkea pitkin saatava energia.
The energy generated would be cheaper than that from a gas pipeline from Sicily.
Innovointi ja energia - erityisesti energiavarmuus - ovat tässä suhteessa avainseikkoja.
Innovation and energy - especially energy security - are key in this regard.

Exemples d'usage pour « energia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishNiihin kuuluvat vihreä kasvu, uusiutuva energia ja maailman nälän torjuminen.
These include green growth, renewable energies and combating world hunger.
FinnishToinen koskee sitä, millaisena näette kaasumarkkinat energia-alalla ensi vuosikymmenellä.
One is to ask how you see the gas market in the power sector for the next decade.
FinnishEnergia- ja kaasumarkkinat vaativat huomattavia investointeja.
The fact is that the electricity market and the gas market require significant investment.
FinnishBiomassan käytön toivottavasti lisääntyessä kasvaa varmasti puun tarve myös energia-alalla.
An increase in the use of biomass, as we hope for, will certainly lead to a greater demand for wood.
FinnishJoustovälineen varojen käyttöönotto: energia-alan hanke (
FinnishMikä vielä tärkeämpää, kaikki sähköautojen vaatima ylimääräinen energia on tuotettava uusilla voimalaitoksilla.
What is more, all that extra power for electric cars will need to be generated by additional power stations.
FinnishMinä esittelijänä ja koko yksimielinen valiokunta haluaisimme myös kuljetus- ja energia-aluetta koskevia toimintasuunnitelmia.
I as rapporteur have the whole committee behind me in calling for measures in these two fields.
FinnishTämä koskee erityisesti pienempiä jäsenvaltioita, joilla on suhteellisen vähäinen määrä energia-alan yrityksiä.
This particularly applies to smaller Member States with relatively insubstantial power-generating undertakings.
FinnishEdistyminen energia-aloitteessa edellyttää vesialoitteen tavoin tuensaajamaiden osallistumista ja tietoisuuden lisäämistä.
As in the case of water, ownership and awareness in recipient countries are essential to make progress.
FinnishEurooppalaisen energia- ja ympäristöpolitiikan huomioon ottava kestävä eurooppalainen liikennepolitiikka (
FinnishMiten uusia energia-aloja voidaan kehittää?
FinnishViime maaliskuussa järjestetty Brysselin huippukokous oli myös ratkaiseva tässä mielessä: energia, liikenne ja postipalvelujen uusi aikakausi.
The Brussels European Summit, last March, was a decisive moment in this sense, moreover.
FinnishEnergia vaatii suuria ja jatkuvia investointeja.
FinnishKysymys nro 41 Ludivina García Arias (H-0080/99): Aihe: Euroopan komission pääosaston XVII (Energia) pääjohtajan puolueettomuus
FinnishEnergia-alalla on kehitettävä entistä enemmän alueellisia verkostoja.
As regards the environment, the cleanliness of the Mediterranean should be guaranteed as far as possible.
FinnishHaluamme onnitella rouva komissaaria ja unionin energia-asioiden valtuuskuntaa, jotka ovat ryhtyneet puolustamaan näkökantojamme.
We should like to congratulate the Commissioner and the European delegation on their vigorous defence of our positions.
FinnishAsianosaiset, myös joidenkin jäsenvaltioiden energia-alalta, ovat esittäneet hyvin voimakkaita varoituksia ja vastalauseita.
There have been strong warnings and protests from interested parties, also from the electricity industry in some Member States.
FinnishEnergia-asiassa tarvitaan lisää yhteistyötä, kansallisten politiikkojen koordinointia, eikä suinkaan yhdentynyttä eurooppalaista politiikkaa.
Greater cooperation and the coordination of national policies are required, not an integrated European policy.
FinnishSe on tehnyt yhteistyötä budjettivaliokunnan, tutkimusta, teknologista kehittämistä ja energia-asioita käsittelevän valiokunnan ja taloudellisten ulkosuhteiden valiokunnan kanssa.
It also worked with the Committee on Budgets and the Committee on Research.
FinnishNykyisellä tavalla suunnitellulla päästökauppajärjestelmällä toteutetaan hiilidioksidipäästöjä tuottamaton energia-ala vasta noin 60-65 vuoden kuluttua.
As currently designed, the Emission Trading System will lead to a carbon-free power sector only after some 60-65 years.