« erinomaisesti » traduction en anglais

FI

« erinomaisesti » en anglais

FI erinomaisesti
volume_up
{adverbe}

erinomaisesti (aussi: oivallisesti)
(RO) Arvoisa puhemies, onnittelen esittelijää Merkiesiä erinomaisesti laaditusta mietinnöstä.
(RO) Mr President, I congratulate Mrs Merkies for the excellently drafted report.
Voin vahvistaa, että nykyinen järjestelmä toimii erinomaisesti.
I can verify that the system we currently have in place functions excellently.
Kollegani Nassauer selvitti erinomaisesti Schengenin kysymystä.
My colleague Nassauer has explained the Schengen issue excellently.
erinomaisesti (aussi: hyvin, hienosti)
volume_up
great {adv.}
He julistivat onnistuneensa erinomaisesti, mutta totuus on aivan toisenlainen.
They proclaimed a great success, while the truth is different.
Tämä soveltuu erinomaisesti akateemisille oppilaitoksille, jotka ovat valmiita hyödyntämään pilvipalveluita.
Great for academic institutions that are ready to take advantage of the cloud.
Windows 8.1 Preview toimii erinomaisesti samassa laitteistossa kuin Windows 8:
Windows 8.1 Preview works great on the same hardware that powers Windows 8:
erinomaisesti
Varsinkin aineettomat rahoituspalvelut soveltuvat erinomaisesti rajat ylittävään Internet-tarjontaan.
Financial services in particular, because they are not material, are pre-eminently suitable to be offered internationally on the Internet.

Exemples d'usage pour « erinomaisesti » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishOsuuskunnat sopivat erinomaisesti varsinkin pääomaköyhien alueiden yritysmuodoksi.
Co-operatives are perfectly suited to particularly those regions lacking capital.
FinnishTämä merkitsee sitä, että viestintä kaikkien välillä on toiminut erinomaisesti.
That means that there was excellent communication between all the parties involved.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, ylistän kollega Radwania erinomaisesti laaditusta mietinnöstä.
Madam President, I commend my colleague Mr Radwan for a very well written report.
FinnishPerustamamme riippumattomat sääntelyviranomaiset toimivat erinomaisesti yhdessä.
The independent regulatory bodies which were set up are now working together superbly.
FinnishAlue ansaitsee erinomaisesti EU:n turvallisuusstrategian yleiset suositukset.
The area motivates perfectly the general recommendations of the EU security strategy.
FinnishYmmärrän myös erinomaisesti sen, mikä on jäsen De Rossan lähtökohta tässä asiassa.
I also understand precisely where Mr De Rossa is coming from in this particular regard.
FinnishParlamenttihan on selvittänyt erinomaisesti ehdotuksen taustalla olevia periaatteita.
The House has, after all, made an excellent job of stating the principles behind it.
FinnishLopuksi haluan onnistella jäsen Záborskaa erinomaisesti laaditusta mietinnöstä.
In conclusion, I should like to congratulate Mrs Záborska on a very well prepared document.
FinnishTämä on äärimmäisen tärkeä näkökohta, ja olemme onnistuneet tuomaan sen esiin erinomaisesti.
This is an extremely important point and we have done very well to get it across.
FinnishNyt on selvää, että kansainvälinen kampanja onnistui erinomaisesti.
Today it is clear that the international campaign has been extremely successful.
FinnishPuheenvuoroni lopuksi kiitän Manolis Mavrommatisia erinomaisesti laaditusta mietinnöstä.
Before I conclude, I must thank Mr Mavrommatis for his excellent work on this report.
FinnishArvoisa puhemies, haluan onnitella kollega van Lanckeria erinomaisesti suoritetusta työstä.
Mr President, I should like to congratulate Mrs Van Lancker on her excellent work.
FinnishMeillä on jäsenvaltioita, kuten Irlanti, jotka kehittyvät erinomaisesti.
Certain Member States - Ireland, for instance - are performing brilliantly.
FinnishMaidontuotanto soveltuu erinomaisesti myös luonnonolosuhteiltaan vaikeimmille alueille.
Milk production is also eminently suited to areas where natural conditions are poorest.
FinnishJäsen Scheeleä on syytä onnitella siitä, miten erinomaisesti hän on aihetta käsitellyt.
Mrs Scheele is to be congratulated on the excellent way she has dealt with the subject.
FinnishRouva Marinucci, kiitän teitä vaivannäöstä ja erinomaisesti tehdystä työstä.
Thank you, Mrs Marinucci, for your commitment and your excellent work.
FinnishKeskinäinen yhteistyömme on toiminut erinomaisesti, niin valiokunnassa kuin neuvotteluissakin.
Our mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.
FinnishMietintö tuo erinomaisesti esiin lukuisat Afganistania koskevat ongelmat.
The report highlights very well the many problems affecting that country.
FinnishTunnen pöytäkirjan erinomaisesti enkä tarvitse tällaista opetusta.
I have an excellent knowledge of this protocol and do not need this summing up.
FinnishMielestäni kollega Van Brempt on erinomaisesti hahmotellut syntyneen pulman.
I believe that Mrs Van Brempt has outlined the dilemma very expertly.