« häirintä » traduction en anglais

FI

« häirintä » en anglais

volume_up
häirintä {substantif}

FI häirintä
volume_up
{substantif}

häirintä (aussi: ahdistelu)
volume_up
harassment {substantif}
Työpaikalla tapahtuva häirintä aiheuttaa valtavasti stressiä.
The level of stress caused by bullying and harassment in a workplace is tremendous.
Olen samaa mieltä siitä, että sukupuolinen häirintä on todellinen ongelma.
I agree that the question of sexual harassment is a real problem.
Työpaikoilla tapahtuva häirintä on Dublinin säätiön mukaan melko yleistä.
According to the Dublin Foundation, harassment in the workplace is on quite an extensive scale.
volume_up
interference {substantif}
Se on Turkin armeijan harjoittama jatkuva häirintä.
This is the continued interference of the Turkish Army.
Häiriöt, häirintä ja väärinkäytökset ovat mahdottomia siviilikäytön ja Galileo-hankkeen julkisen valvonnan ansiosta.
Both the civilian character and the public control of the Galileo project make disruption, interference and misuse impossible.

Exemples d'usage pour « häirintä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTeidän mielestänne jatkuva häirintä saattaa olla hauskaa, mutta se ei johda mihinkään.
You may think that the endless heckling is funny, but it does not get us anywhere.
FinnishJäsenten häirintä ja kysymysten esittäminen heille istuntosalimme sisäänkäynnin edessä on sääntöjen vastaista.
Harassing and interrogating Members at the doorways coming into this House are against the rules.
FinnishEnnen kaikkea häirintä vaikuttaa työntekijään ja muodostaa riskitekijän fyysisen väkivallan ja ergonomiakysymysten ohella.
Above all it affects the worker and presents risks which add to problems of physical violence and ergonomic issues.
FinnishEsimerkkinä mainittakoon seuraava, terroritekona pidettävä teko: "veden- tai sähkönjakelun tai muun perusluonteisen voimavaran saannin häirintä tai keskeytys".
For example, 'interfering with or disrupting the supply of water, power, or other fundamental resource' .
FinnishKuten mietinnössä kuvaillaan, väkivalta ja häirintä johtavat niin voimakkaaseen fyysiseen ja henkiseen stressiin, että uhri sairastuu vakavasti.
As the report describes, they result in extreme physical and mental stress, to the extent of making people seriously ill.
FinnishTyöpaikalla tapahtuva häirintä vaikuttaa yrityksiin sillä, että se heikentää tuottavuutta, kannattavuutta ja työoloja.
Bullying also has consequences for companies in the form of lower productivity, reduced profitability and poorer working conditions within the company
FinnishOlemme kuitenkin monien blogien laatijoiden tapaan samaa mieltä siitä, että häirintä ja herjaus ovat yhtä rangaistavia tekoja blogeissa kuin muissakin tiedotusvälineissä.
However, we share the view, with many web-bloggers, that violations and slander are equally punishable on web-blogs as in other media.
FinnishOn myös tuomittava kaikki sortotoimet, ja Valko-Venäjän viranomaisia on vaadittava välittömästi lopettamaan kaikenlainen kansalaisaktivistien häirintä, pelottelu ja uhkaaminen.
All repressive measures must also be condemned and the Belarusian authorities urged to cease immediately all forms of persecution, intimidation and threats against civil activists.