« hartaasti » traduction en anglais

FI

« hartaasti » en anglais

FI hartaasti
volume_up
{adverbe}

hartaasti (aussi: hurskaasti)

Exemples d'usage pour « hartaasti » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishToivon hartaasti, että useammat PPE-DE-ryhmän jäsenet tukisivat tätä mietintöä.
I very much hope that more members of the EPP/ED Group will support this report.
FinnishPohdittuani asiaa pitkään ja hartaasti en pystynyt samastumaan niistä mihinkään.
After a great deal of thought, I found myself unable to identify with any of them.
FinnishToivonkin hartaasti, että Euroopan unioni allekirjoittaisi kyseisen pöytäkirjan.
I am therefore hoping and praying that the European Union will sign this protocol.
FinnishToivon hartaasti, että voimme toimia tiiviisti yhteistyössä myös tässä asiassa.
I very much hope that we will also be able to cooperate closely on this issue.
FinnishToivon hartaasti, että poliisiviranomaiset lisäävät myös tarkastustensa määrää.
I very much hope that the police would also increase the level of checks they made.
FinnishToivon hyvin hartaasti, että komissio voi esittää jonkin asiaa koskevan lausunnon.
I very much hope that the Commission will be able to make some comment about that.
FinnishPyydämme hartaasti jäsenvaltioita soveltamaan tinkimättömästi tätä periaatetta.
We strongly urge the Member States to ensure that this principle is strictly upheld.
FinnishSiksi, hyvät kollegat, pyydän hartaasti, että harkitsette tätä hieman enemmän.
Therefore, ladies and gentlemen, I would entreat you to give this some more thought.
FinnishToivokaamme hartaasti, että maanjäristys vie ajatukset yhteistyöhön ja vuoropuheluun.
Let us please hope that the earthquake can focus minds on cooperation and dialogue.
FinnishToivon hartaasti, että nämä asiat otetaan keskustelunaiheiksi tulevissa keskusteluissa.
I am keeping my fingers crossed that this will emerge from the forthcoming talks.
FinnishToivon hartaasti, että neuvoston yhteinen kanta hyväksytään sellaisenaan.
I earnestly hope that the Council's common position will be approved as it stands.
FinnishToivomme hartaasti, että muut jäsenvaltiot eivät joudu kokemaan tällaista piinaa.
We pray that other Member States will not go through that agony either.
FinnishEn voi tukea sitä, ja voin siksi vain pyytää teitä hartaasti hylkäämään nämä tarkistukset.
I cannot support that, and I therefore urge you to vote against these amendments.
FinnishToivon kuitenkin hartaasti, että tämä nimenomainen säädös voidaan estää.
I sincerely hope, though, that this particular piece of legislation may be stopped.
FinnishSiksi haluaisinkin vielä kerran hartaasti pyytää, että oiomme tämän kallistuman.
That is why I would like to urgently request again that we get things back on an even keel.
FinnishMihin te sitten luulette päätyvänne hartaasti toivomanne kilpailun kanssa!
Where do you think that will land you with your much-vaunted competition?
FinnishArvoisa puhemies, saanen aloittaa kiittämällä hartaasti esittelijäämme, jäsen Wallisia.
Mr President, let me start by expressing profuse thanks to our rapporteur, Mrs Wallis.
FinnishToivon hartaasti, että kollegani ainakin hyväksyvät tarkistuksen numero 25.
I very much hope that my fellow Members will now at least vote in favour of Amendment 25.
FinnishOn monia muitakin, mutta toivon hartaasti, että niin on oleva jatkossakin.
There are many others, and I sincerely hope that they will all receive due consideration.
FinnishPyydän siis hartaasti, ettei neuvostossa jarruteta vaan edistetään parlamentin työskentelyä.
I would therefore ask you to advance, not to block Parliament's work in the Council.