« hienoa! » traduction en anglais

FI

« hienoa! » en anglais

volume_up
hienoa! {interj.}
EN

FI hienoa!
volume_up
{interjection}

hienoa!
volume_up
great! {interj.}
On häpeällistä, että niin hienoa maata johtaa sellainen hallitus.
It is a disgrace that so great a country should be ruled by such a government.
Tältä osin on todellakin kysymys investointien suosimisesta - hienoa.
The issue here is preferential treatment in the area of investment: great.
Kunnioituksesta tätä hienoa maata kohtaan toivon, että tilanne muuttuisi.
Out of respect for this great country, I would like this situation to change.

Exemples d'usage pour « hienoa! » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishOn hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.
It is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
FinnishOn hienoa, että parlamentti voi olla mukana yksinkertaistamassa näitä sääntöjä.
It is to be applauded that Parliament can play a part in simplifying the rules.
FinnishTämä on hienoa ja hyväksyttävää, ja hyväksyn heidät oikein hyvinä kollegoina.
That is fine, and I accept that, as I also accept them as very good colleagues.
FinnishEuropol tekee hienoa työtä kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi Euroopassa.
Europol is doing a wonderful job in tackling international crime in Europe.
FinnishTalousarvio, joka on vaikea, ja se onkin hienoa: vaikean talousarvion laatiminen.
It is a difficult budget, and that is the nice thing: to produce a difficult budget.
Finnish1:36 Katsotaanpas tätä hienoa koodia, joka tulee Renesanssi-ajan kirjasta.
1:36 Let's have a look at this nice code that is coming from a Renaissance book.
FinnishMeillä on jo oma erikoislähettiläs, herra Maratinos, joka tekee hienoa työtä.
We already have the special envoy, Mr Morinatos, who is doing excellent work.
FinnishOlisi virhe olettaa, että nämä kaksi hienoa tavoitetta ovat vaihtoehtoisia.
It would be a mistake to assume that these two virtues are mutually exclusive.
FinnishKiitän häntä koko komission henkilöstön puolesta, joka tekee hienoa työtä.
I thank him on behalf of all the staff of the Commission, who do a wonderful job.
FinnishTästä syystä on hienoa, että tähän aiheeseen kiinnitetään erityistä huomiota.
I therefore appreciate the particular importance that must be attached to this issue.
FinnishKumpikin on tarttunut rohkeasti esitettyihin haasteisiin, mikä on hienoa.
They are both facing up to the challenges presented, and I commend them for this.
FinnishArvoisa puhemies, on aina hienoa olla viimeinen kysyjä tällä kyselytunnilla.
Mr President, it is always good to put the final question at question time.
FinnishMinusta olisi hienoa, jos siitä tulisi julkisoikeudellinen kansainvälinen laitos.
I would like to see it become an international institution established under public law.
FinnishSen olisi pitänyt tapahtua jo aiemmin, mutta on hienoa, että se on nyt toteutunut.
It was long overdue, but now that it has happened, it is hugely welcome.
FinnishOn hienoa, että komissio on lähtenyt organisoimaan urheilun teemavuotta.
It is excellent that the Commission should have begun to organise a Year of Sport.
FinnishOn hienoa kuulla, että nyt on olemassa kolmivaiheinen suunnitelma Olen tyytyväinen siihen.
It is good to hear that there is now a three-step plan. I am pleased about that.
FinnishTämä on erittäin hienoa, mutta toivottavasti se ei jää pelkäksi tavoitteeksi.
This is highly laudable but I hope it does not prove to be a pious goal.
FinnishOn erittäin hienoa, että parlamentti aikoo "kiristää" lainsäädäntöä tällä alalla.
Parliament's approach to 'toughen up' the legislation in this field is very much welcomed.
FinnishOlemme kaikki sitoutuneet tähän keskusteluun, ja siitä tulee vielä jotakin hienoa.
We have all involved ourselves in this debate and something worthwhile will come from it.
FinnishTältä osin Euroopan keskuspankki on tehnyt tähän mennessä hienoa työtä.
In this respect, the European Central Bank has performed outstanding work to date.