« Huligaanit » traduction en anglais

FI

« Huligaanit » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Huligaanit » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Huligaanit » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishArvoisa puhemies, huligaanit ovat onnistuneet jo liian hyvin pilaamaan aitojen kannattajien ilon.
Mr President, hooligans have managed to spoil the fun of the real fans too often.
FinnishArvoisa puhemies, aiheen otsikkona ei ole huligaanit vaan Euro 2000, mikä mielestäni onkin erinomainen asia.
Mr President, this debate is not entitled hooligans but Euro 2000, and this is great.
FinnishEsityslistan tämän kohdan otsikkona on "Huligaanit", ja siinä muodossa täysistunto on sen hyväksynyt.
The item on the agenda as approved by the House is 'Hooligans' .
FinnishNämä taistelunhaluiset huligaanit kutsuvat itseään usein antifasisteiksi.
FinnishArvoisa Yhdistyneen kuningaskunnan ministeri, hyvä maatalous takaa sen, etteivät brittiläiset huligaanit riehu Marseillessa.
Minister, harmony in agriculture would mean fewer British hooligans in Marseilles.
FinnishHuligaanit pystyvät edelleenkin liikkumaan liian helposti unionimaissa ja välttymään kaikilta rangaistuksilta.
It is still too easy for hooligans to move around with complete impunity within the countries of the European Union.
FinnishLuulevatko ihmiset todella, että Buckfastin viinin kieltäminen saisi sitä nykyään juovat huligaanit siirtymään teenjuontiin?
Do people honestly think that, if Buckfast was banned, the hooligans who currently drink it to excess would start drinking tea?
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin huomioitavan, että tämän päätöslauselman otsikko on "Euro 2000" eikä "Huligaanit", kuten taululla lukee.
Mr President, I would like to point out that this resolution is entitled 'Euro 2000', not 'Hooliganism' as it might seem.
FinnishHuligaanit hyökkäsivät väkivaltaisesti jäsen Cappaton, jäsen Beckin ja erään ALDE-ryhmän virkamiehen kimppuun, minkä jälkeen Venäjän poliisi pidätti heidät.
Mr Cappato, Mr Beck and an ALDE Group official were violently attacked by hooligans and then arrested by the Russian police.
FinnishYhteistyön edut ja kansalaisille koituvat voitot jäivät taka-alalle, kun väkivalta ja huligaanit olivat pääosissa tiedotusvälineiden laatimissa raporteissa.
The advantages and benefits to people of cooperation were pushed into the background, while violence and hooliganism came to dominate the reports from the meeting.
FinnishPäätöslauselma voidaan kyllä nimetä teidän ehdottamallanne tavalla, mutta esityslistassa tämän kohdan otsikkona on "Huligaanit", ja se kuuluu kohtaan "Ihmisoikeudet".
The title of the resolution may be the one which you have mentioned, of course, but on the agenda it appears as 'Hooligans' , within the section on human rights.
FinnishHuligaanit ovat kuitenkin rikkoneet ravintolan toimitilat - turkkilaiset rikolliset ovat siis polttaneet Euroopan pääkaupungissa sijaitsevan ravintolan, vain koska se on armenialainen.
Yet their premises have been wrecked by hooligans, by Turkish criminals, who have burned down a restaurant in the capital of Europe just because it is Armenian.

Autres mots

Finnish
  • Huligaanit