« Huomattava osuus » traduction en anglais

FI

« Huomattava osuus » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Huomattava osuus » employé en contexte.

Traductions similaires pour « Huomattava osuus » en anglais

huomattava adjectif
osuus substantif

Exemples d'usage pour « Huomattava osuus » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishHuomattava osuus ihmisten aiheuttamista ilmakehän CO2-päästöistä on peräisin autojen pakokaasuista.
A considerable proportion of the C02 that we all send into the atmosphere is accounted for by car exhaust fumes.
FinnishLiikakalastuksella on siinä huomattava osuus.
Overfishing certainly plays an important part in this regard.
FinnishHuomattava osuus rahoituksesta toimeen 2 liittyen otetaan kehitykseen osoitetuista määrärahoista.
A substantial proportion of financing, in relation to action 2, is taken from the appropriations earmarked for development.
FinnishUusiutuvista energialähteistä käytetään Suomessa erityisesti puuta sen eri muodoissa ja turvetta, jonka osuus on huomattava.
In Finland we use renewables mainly in the form of wood, in its various forms, and peat, which has a substantial share of the market.
FinnishEU menettää sen vuoksi tullimaksuja, jotka ovat huomattava tulonlähde, sillä niiden osuus talousarviosta on 15 prosenttia.
The effect of this is that the EU is losing out on customs revenue, which is an important source of finance, given that it makes up 15% of the EU budget.
FinnishVoin vakuuttaa teille, että tämänpäiväisellä keskustelulla ja tietenkin mietinnöllä on huomattava osuus siihen, miten etenemme tässä asiassa.
I can assure you that today's discussion and of course the report will make a significant contribution as to how we will proceed in this respect.
FinnishSiksi vetoankin parlamenttiin, että se tukisi tarkistustamme, jonka mukaan yleisillä satamamaksuilla tulisi kattaa huomattava osuus kustannuksista aina 90 prosenttiin asti.
That is why I call on the House to support our amendment whereby a significant proportion - up to 90% - of the costs have to be covered by the general port dues.
FinnishKuten tähän mennessä on mainittu, huomattava osuus tapauksista, joita Solvit-verkon on ratkaistava, liittyy ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskevan järjestelmän puutteisiin.
As has been mentioned so far, a significant proportion of the cases which Solvit has to resolve are linked to failures in the system for mutual recognition of professional qualifications.

Autres mots

Finnish
  • Huomattava osuus