« Huumekauppiaiden » traduction en anglais

FI

« Huumekauppiaiden » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Huumekauppiaiden » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Huumekauppiaiden » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishHuumekauppiaiden ja rikollisuuden esiintyminen on tällä hetkellä erittäin huolestuttavaa.
The presence of drug-dealers and so much crime are more than worrying today.
FinnishSyyllisten vastuuta ei saa pitää vähäisempänä kuin huumekauppiaiden.
The responsibility of the guilty should be no less than if they were drug dealers.
FinnishVerkko kiristyy nyt huumekauppiaiden ja järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden ympärillä.
The net is now being pulled tighter around drug dealers and international organized crime.
FinnishSe olisi ollut aivan samanlainen, jos taitava huumekauppiaiden painostusryhmä olisi laatinut sen.
It might have been written by a clever lobby of drug traffickers if it had not been different.
FinnishSalakuljettajien tulot ovat nyt samaa luokkaa kuin huumekauppiaiden tulot.
FinnishEmme saa vältellä ristiriitoja huumekauppiaiden kanssa, jotka ansaitsevat hyvin toisten ongelmien kustannuksella.
We should not shy away from the conflict with the dealers, who make a good living from other people’s problems.
FinnishOlisiko sille mielestänne annettava operatiivista valtaa eri puolilla Eurooppaa toimivien huumekauppiaiden jäljittämiseksi?
Do you think that it should be given operational powers to follow drug traffickers moving across Europe?
FinnishEi olekaan sattuma, että Carlos Castaño on hallituksen ystävä ja huumekauppiaiden ja puolisotilaallisten joukkojen päällikkö.
It is no coincidence that Carlos Castaño is friendly with the government and is head of the drug traffickers and paramilitaries.
FinnishHuumekauppiaiden voitot ovat huikeita, ja niiden rinnalla ne summat, jotka heidän vastustajillaan on käytettävissään, ovat pikkurahoja.
In comparison to the astronomical profits of drug traffickers, the funds available to those who seek to oppose them are laughable.
FinnishToiseksi huumekauppiaiden omaisuuden takavarikoinnista saatu tuotto esitetään käytettäväksi ennaltaehkäisy- ja kuntoutusohjelmien järjestämiseen.
Secondly, it is proposed that revenue from property confiscated from drug barons should be used for prevention and therapy programmes.
FinnishViime aikoina huumekauppiaiden kiinnostus maahan on alkanut näkyä, mikä on erittäin huolestuttavaa ja on tullut yhä selvemmäksi kaikille tarkkailijoille.
Recently there has also been a very worrying presence of drug trafficking interests, which have become increasingly evident to all observers.
FinnishSe voi olla ideologisesti taitavaa, mutta poliittisesti väärin, sillä myös huumekauppiaiden asiakirjaväärennöksistä on rangaistava.
That may be appropriate from the ideological viewpoint but is politically wrong because someone who, as a drugs dealer, counterfeits documents must also be criminally prosecuted.
FinnishViisi vuotta viimeisen teloituksen jälkeen siellä kuuluu yhä enemmän ääniä sen puolesta, että kuolemanrangaistus otettaisiin jälleen käyttöön terroristien ja huumekauppiaiden kohdalla.
Five years after the last execution, more and more people are calling for the death penalty to be reintroduced for terrorists and drug dealers.
FinnishKatuväkivalta ja sissien ja huumekauppiaiden väliset yhteenotot ovat oireita maan erittäin epäoikeudenmukaisesta järjestelmästä ja valtavasta epätasa-arvoisuudesta.
The street violence and the confrontations between the guerrillas and drug-traffickers are symptomatic of an incredibly unjust system and of the massive inequalities in the country.
FinnishUskon, että vain yksi ase on tehokas taistelussa huumekauppiaita vastaan, ja tämä taistelu on aloitettava Afganistanin viljelijöistä, jotka ovat huumekauppiaiden ketjussa ensimmäisiä.
I believe that there is only one effective weapon to combat all drug traffickers, beginning with the Afghan farmers who in my opinion are the first drug traffickers.
FinnishSäädimme lain, jolla nopeutettiin omaisuuden takavarikointimenettelyjä, jotta torjutaan maaseudun maaomaisuuden keskittyminen huumekauppiaiden ja terroristien käsiin.
In order to combat the concentration points of rural property in the hands of drug traffickers and terrorists combined, we approved a law to speed up the procedures for seizing assets.
FinnishEi terroristien, ei huumekauppiaiden, ei ihmiskauppiaiden eikä muidenkaan rikollisten pidä voida liikkua vapaasti Euroopassa poliisi- sekä oikeusjärjestelmiin sisältyvien keinojen ansiosta.
Terrorists, drug traffickers, traders in human beings and other criminals most not be allowed to move around within Europe unhindered by the police or the judiciary.
FinnishKuten tiedämme, rajojen puutteen ja alueen valtavan koon takia Sahel on ihanteellinen alue huumekauppiaiden ja terroristiryhmien liikkumiselle, erityisesti islamilaisen Maghrebin alueen al-Qaidalle.
As we know, given the lack of borders and the huge size of the region, the Sahel is an ideal area of transit for drug traffickers and terrorist groups, specifically al-Qaeda in the Islamic Maghreb.

Autres mots

Finnish
  • Huumekauppiaiden