« hyvä » traduction en anglais

FI

« hyvä » en anglais

FI hyvä
volume_up
{adjectif}

1. général

(ET) Toisinaan on hyvä olla ensimmäinen, mutta joskus on myös hyvä olla viimeinen.
(ET) Sometimes it is good to be first, and sometimes it is good to be last.
Se on hyvä teille, se on hyvä meille, se on hyvä kaikille!
It will be good for you, it will be good for us, it will be good for everyone!
Se on hyvä uutinen komissiolle ja hyvä uutinen Euroopan parlamentille.
This is good news for the Commission and good news for our Parliament.
Tämä tarkoittaa pintapuolisesti katsoen sitä, että maatalouden tilanne on hyvä.
This would superficially imply that the situation in agriculture is fine.
Periaatteessa tämä on hyvä asia, mutta demokraattinen ja oikeudellinen valvonta puuttuvat.
In principle, that is fine, but there is no democratic or judicial scrutiny.
No, hyvä niin, päättäköön jokainen itse kotonaan, millaista suklaata syö.
That is fine, let everyone have their own chocolate bar in their own home.
Bulgaria on erittäin vastuullinen maa ja pyrkii aina olemaan hyvä ja luotettava kumppani.
Bulgaria is a highly responsible country and will always endeavour to be a good and decent partner.
This is not a decent compromise, but a shaky foundation.
Meidän on nyt saatava aikaan hyvä ja moitteeton järjestelmä.
Let us now push for a good and decent system.
hyvä (aussi: taitava)
volume_up
adept {adj.}
hyvä (aussi: myönteinen)
(EN) Haluaisin vain todeta, hyvä Charles Tannock, että suotuisa viittauksenne liberaaliin demokratiaan aiheutti suurta iloa istuntosalin keskiosassa.
Let me just note, Mr Tannock, that your favourable reference to liberal democrats created a lot of happiness in the middle of the room.
Siksi uskon, että nyt on hyvä aika arvioida talousarviota koskevaa työtämme kautta koko lainsäädäntökauden.
I therefore believe this is a good time to assess our budgetary work throughout this legislature and I confess that my assessment is not wholly favourable.
hyvä (aussi: okei)
volume_up
hunky-dory {adj.} [fam.]

2. familier

hyvä (aussi: upea, todella, loistava, tosi)
volume_up
great {adj.} [fam.]
Hän on ollut parlamentin hyvä ystävä ja komission hyvä palvelija.
He has been a great friend to Parliament and a great servant of the Commission.
Arvoisa puhemies, herra Rothleyn mietinnön olemassaolo on hyvä asia.
Mr President, the great virtue of Mr Rothley's report is that it exists at all.
Hyvä komission jäsen, liettualaisilla komission jäsenillä on edessään menestyksekäs ura.
Commissioner, great careers await commissioners from Lithuania.

3. "onnentoivotuksissa"

   – Hyvä parlamentin jäsen Dunn, totean iloisesti, ettei komissio voi tietää kaikkea.
   – Mr Dunn, I am happy to admit that the Commission cannot know everything.
Ei mikään hyvä ehdotusten sarja, kuten Lehnen mietinnössä selitetään.
Not a happy set of proposals, as the Lehne report explains.
Hyvä. Ostin skannerin ja olen ollut siihen tyytyväinen.
Bingo—I bought the scanner and have been one happy customer ever since.

Exemples d'usage pour « hyvä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishJos rakennatte talonne tältä pohjalta, hyvä Martin Schulz, siitä tulee olkitalo.
If you build your house there, Martin Schulz, it will be a house built of straw.
FinnishHyvä jäsen Hatzidakis, kehotan teitä joustavuuteen sekä nyt että äänestyksessä.
I urge you to be flexible between now and when the vote is taken, Mr Hatzidakis.
FinnishHyvä komission jäsen, voisitteko tarkastella tätä, jotta kansalaisia suojellaan.
Commissioner, could you please look at this in order that people are protected.
FinnishNyt, hyvä Martin Schulz, pääsen asiaan, josta sanoitte meidän olevan eri mieltä.
Now, Mr Schulz, let us come to what you identified as a point of disagreement.
FinnishOlkaa hyvä ja vakuuttakaa meille, että teette ehdotuksen mahdollisimman nopeasti.
Please assure us that you will bring forward that proposal as soon as possible.
FinnishHyvä Patricia, en sano tätä mielelläni, koska olemme asioista usein samaa mieltä.
I take no pleasure in saying this, Patricia, because our opinions often concur.
FinnishMeillä on kuitenkin lokakuussa hyvä tilaisuus antaa arvoa tälle asiaintilalle.
We will, however, have a suitable opportunity to pay tribute to this in October.
FinnishNoudattamiseen kuuluu asianmukainen valvonta, ja siihen kuuluu myös hyvä seuranta.
Compliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
FinnishOn hyvä asia, että komission jäsen Nilsson matkusti itse kiireisesti Mosambikiin.
It is commendable that Commissioner Nielson travelled to Mozambique so quickly.
FinnishHyvä on, mutta sitten olisi varmistettava, että nykyistä rahoitusta täydennetään.
Fair enough, but then it should be ensured that the existing funds are topped up.
FinnishHyvä paronitar Ashton, Mohammed Bouazizin arkulla ei ollut Islamin vihreää lippua.
Well, Baroness Ashton, on Mr Bouazizi's coffin there was no green flag of Islam.
FinnishOn erittäin hyvä, että otamme selkeästi kantaa passiivista tupakointia vastaan.
It is excellent that we are adopting a clear position against passive smoking.
Finnish(BG) Hyvä Sharon Bowles, ihailen pyrkimystänne ratkaista veropetokset unionissa.
(BG) Ms Bowles, I admire your desire to overcome tax fraud at European level.
Finnish(DE) Hyvä jäsen Ludford, olette tietääkseni Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen.
Baroness Ludford, as far as I am aware, you are a citizen of the United Kingdom.
FinnishTilintarkastustuomioistuin voi sitten jälkeenpäin tarkastaa, onko tekniikka hyvä.
The Court of Auditors can then verify subsequently whether the technique is sound.
FinnishMinusta on todella hyvä, että useat ratkaisemattomat asiat on saatu selvitettyä.
I am very pleased that a number of the outstanding issues have been resolved.
FinnishNyt käsillä oleva ehdotus on jotakin enemmän, jotakin erilaista, mikä on hyvä asia.
We are now faced with something more, something different, and that is positive.
FinnishHyvä parlamentin jäsen, voin vakuuttaa, että suhtaudumme asiaan hyvin vakavasti.
I want to assure the honourable Member just how seriously we take this issue.
FinnishEuroopan unionin kaltaisen nousevan supervallan olisi hyvä muistaa tämä varoitus.
An emerging superpower like the European Union would do well to heed this warning.
FinnishHyvä jäsen Baco, voin vakuuttaa teille, että kaikessa on toimittu täysin oikein.
I can assure you, Mr Baco, that everything has been done perfectly correctly.