« Hyvä ajankohta » traduction en anglais

FI

« Hyvä ajankohta » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Hyvä ajankohta » employé en contexte.

Traductions similaires pour « Hyvä ajankohta » en anglais

hyvä adjectif
ajankohta substantif
English

Exemples d'usage pour « Hyvä ajankohta » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishOnko syytä palata sellaiseen kantaan, että sanotaan, että nyt on hyvä valita ajankohta?
Is there any reason to review that position and now to say it is better to set dates after all?
FinnishHyvä ajankohta tämän tarkastelemiseksi on Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokous.
It is a good time to examine this in the run-up to the Johannesburg summit on sustainable development.
FinnishLuotan myös parlamentin puhemiehistön tukeen, jotta keskustelulle löydetään hyvä ajankohta.
I am also counting on the support of the presidency of this Parliament to obtain a good slot for this debate.
FinnishTämä olisi erittäin hyvä ajankohta tällaiselle keskustelulle.
This would be a very opportune time for such a discussion.
FinnishArvoisa komission jäsen, olkaa hyvä ja tehkää syksystä ajankohta, jolloin EU alkaa olla uskottava metsätalousasioissa.
Commissioner, please make autumn the moment when the EU really starts to get credible on forestry.
FinnishSolidaarisuus on yksi Euroopan unionin perusarvoista, ja talouden taantuma on hyvä ajankohta osoittaa sitä.
Solidarity is one of the European Union's fundamental values, and an economic recession is a good time to show it.
FinnishEi pidä paikkaansa, että vain kristillisdemokraatit, sosialistit ja vihreät katsoivat, ettei 28. maaliskuuta ole ehkä erityisen hyvä ajankohta.
It is not true that only the Christian Democrats, the Socialists and the Greens thought that 28 March might not be a particularly good date.
FinnishPaljon tärkeämpää oli se, että Leyla Zana itse kertoi meille asianajajansa välityksellä, ettei 28. maaliskuuta olisi hyvä ajankohta saapua hänen oikeudenkäyntiinsä.
Much more important was the fact that Mrs Zana herself let us know through her lawyer that it would not be a good thing to attend her trial on 28 March.
FinnishTämä olisi toisaalta hyvä ajankohta asettaa kyseenalaiseksi tiettyjen jäsenvaltioiden historiallisista syistä nauttimat maksupoikkeukset, mille ei ole mitään perusteita tällä hetkellä.
On the other hand, this would be a good time to question the contribution derogations enjoyed by certain States for historical reasons, and which have no grounds to exist today.

Autres mots

Finnish
  • Hyvä ajankohta