« hyvät kollegat » traduction en anglais

FI

« hyvät kollegat » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « hyvät kollegat » employé en contexte.

Traductions similaires pour « hyvät kollegat » en anglais

kollegat substantif

Exemples d'usage pour « hyvät kollegat » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Finnish(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nyt riittää tämä poliittinen tekopyhyys.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
FinnishHyvät kollegat, tämä ei ole oikea aika eikä paikka tämän keskustelun avaamiselle.
Ladies and gentlemen, it is neither the time nor the place to start this debate.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, Azerbaidžan on potentiaalisen rikas maa.
Mr President, ladies and gentlemen, Azerbaijan is a potentially wealthy country.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, Trakatellisin mietintö on maltillinen mietintö.
Madam President, ladies and gentlemen, the Trakatellis report is a moderate one.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, äänestin tämän päätöslauselmaesityksen puolesta.
Madam President, ladies and gentlemen, I voted for this motion for a resolution.
FinnishHyvät kollegat, kuinkahan monta sitoutumatonta jäsentä parlamentissa lopulta on?
Yet, how many independent Members are there in this Chamber, ladies and gentlemen?
Finnish   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Malmströmin mietintö on tasapainottava teko.
   Mr President, ladies and gentlemen, the Malmström report is a balancing act.
FinnishHyvät kollegat, olemme uskoakseni selvinneet tehtävästämme hyvin valiokunnassa.
Ladies and gentlemen, I believe that we have done our work well in the committee.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, käsittelemme nyt erittäin ratkaisevaa kohtaa.
Mr President, ladies and gentlemen, we have come to an absolutely decisive point.
Finnish(EN) Hyvät kollegat, nämä keskustelut kestävät klo 15.00-20.00, eli viisi tuntia.
Dear colleagues, these discussions last from 15.00 to 20.00, which is five hours.
FinnishHyvät kollegat, yksittäisten tapahtumien näin suuri määrä viittaa järjestelmään.
Ladies and gentlemen, such a high number of isolated incidents points to a system.
FinnishSiksi, hyvät kollegat, pyydän teitä siirtämään mietinnöstä käytävää keskustelua.
That is why I ask you, ladies and gentlemen, to postpone the debate on this report.
Finnish(DE)Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, me valiokunnassa olemme tehneet työmme.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we in the Committee have done our work.
FinnishHyvät kollegat, kuten ryhmäni kanssa on sovittu, vetäydyn pois puhemiesvaalista.
Ladies and gentlemen, as agreed with my group, I am withdrawing my candidacy.
FinnishHyvät kollegat, huomaatte, että olen esittänyt tarkistusta, jolla pyritään tähän.
Colleagues will see that I have brought back an amendment to seek to achieve this.
Finnish   – Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, myös minä olen tyytyväinen tähän ohjelmaan.
   – Madam President, ladies and gentlemen, I too am delighted at this measure.
FinnishHyvät kollegat, meidän on aika laatia strategia Latinalaista Amerikkaa varten.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, komissio on parlamentin kanssa samaa mieltä.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, the Commission agrees with Parliament.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, teillä ei todellakaan ole nykyisin helppoa!
(DE) Mr President, gentlemen, you certainly do not have it easy at the moment!
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, olen kotoisin Leipzigista, siis Itä-Saksasta.
Mr President, ladies and gentlemen, I come from Leipzig, from East Germany that is.

Autres mots

Finnish
  • hyvät kollegat