« Hyvät kuulijat » traduction en anglais

FI

« Hyvät kuulijat » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Hyvät kuulijat » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « Hyvät kuulijat » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishHyvät kuulijat, koheesio on yksi Euroopan unionin hienoimmista toimintatavoista.
Cohesion, ladies and gentlemen, is one of the European Union’s finest policies.
FinnishHyvät kuulijat, kun tietokoneeni ei toimi, painan uudelleenkäynnistyspainiketta.
Ladies and gentlemen, when my computer is not working, I press the restart button.
Finnish(CS) Hyvät kuulijat, vetäkäämme yhtä köyttä ja yrittäkäämme kerrankin ajatella.
(CS) Pull yourselves together, ladies and gentlemen, and try to think for once.
FinnishHyvät kuulijat, olemme jääneet yhä tiiviimpää unionia koskevan teorian vangeiksi.
Ladies and gentlemen, we are held captive by the theory of the ever closer union.
FinnishHyvät kuulijat, haluan puheessani keskittyä Geneven kokoukseen valmistautumiseen.
Ladies and gentlemen, I would like to focus my speech on our course towards Geneva.
Finnish   Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, Euroopan unioni on todellakin käännekohdassa.
   Mr President, ladies and gentlemen, the European Union is truly at a crossroads.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kuulijat, mitä uskonnonvapaus itse asiassa tarkoittaa?
Madam President, ladies and gentlemen, what does freedom of religion actually mean?
FinnishHyvät kuulijat, veroparatiiseihin liittyvä ongelma ei ole pelkästään tekninen asia.
Ladies and gentlemen, the problem of tax havens is not a mere technical issue.
FinnishTämä johtuu siitä, hyvät kuulijat, että politiikka on mahdollisuuksien taidetta.
That is because politics is the art of the possible, ladies and gentlemen.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, veropetoksen torjunta on välttämätöntä.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the fight against tax fraud is a necessity.
FinnishHyvät kuulijat, tässä ei ole kysymys politiikasta vaan ihmisten terveydestä.
Ladies and gentlemen, this is not about politics, it is about people's health.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, arvonlisäveropetos ei ole pelkkä pikkusynti.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, VAT fraud is not a mere peccadillo.
Finnish(RO) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, tästä tulee vaikea vuosi Euroopalle.
(RO) Mr President, ladies and gentlemen, this will be a difficult year for Europe.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kaipaamme kaikki rauhaa Lähi-itään.
(PL) Mr President, ladies and gentlemen, we all long for peace in the Middle East.
Finnish   Hyvät kuulijat, jäsen Takkulan mietinnössä käsitellään erittäin tärkeää aihetta.
   Ladies and gentlemen, Mr Takkula’s report deals with an extremely important topic.
FinnishHyvät kuulijat, tällaiselle painostukselle ei ole minkäänlaista oikeudellista perustaa.
Ladies and gentlemen, there is no legal basis for such pressure in the slightest.
Finnish   – Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluaisin esittää pienen pyynnön.
   – Mr President, ladies and gentlemen, please allow me to make a small request.
FinnishHyvät kuulijat, haluan pyytää anteeksi, että teen viime hetken tarkistuksen.
Ladies and gentlemen, I should like to apologise for tabling a last-minute amendment.
Finnish. - (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, tämä kaikki on aivan totta.
author. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, my sentiments exactly.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluaisin aluksi esittää kiitokseni.
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to begin with a word of thanks.

Autres mots

Finnish
  • Hyvät kuulijat