« hyvillään » traduction en anglais

FI

« hyvillään » en anglais

FI hyvillään
volume_up
{adjectif}

hyvillään (aussi: iloinen, tyytyväinen, mielissään)
Eläkeläisiä edustava parlamentin jäsen Fatuzzokin on hyvillään.
Even Mr Fatuzzo, the pensioners' representative, is well pleased.
On syytä olla erityisen hyvillään siitä, että EU ottaa johtoaseman maailmassa ja johtaa työtä, jonka tähtäimessä on Kioton sopimuksen korvaava sopimus.
There is good cause for being very pleased that Europe is showing leadership in the world, and we are heading up the work aimed at obtaining a replacement for the Kyoto Agreement.
On syytä olla hyvillään, koska olemme tehneet heidän unelmistaan totta ja koska tämä todellisuus tuottaa meille tuloksia, joita kansalaiset voivat arvostaa.
There is reason to be pleased not just because we have made what they dreamed into a reality, but because this reality is giving us results that ordinary citizens can appreciate.
hyvillään (aussi: iloinen, ilahtunut, mielissään)
Tapausten käsittelyn osalta komissio on hyvillään siitä, että monissa tapauksissa Euroopan viranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, jotka todennäköisesti johtavat ratkaisuun.
With regard to the handling of cases, the Commission is delighted that in many instances the European authorities have taken measures which are likely to lead to a solution.

Exemples d'usage pour « hyvillään » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTiedän, että edustajat Mombaur ja Malangré ovat tästä erityisen hyvillään.
I know that Mr Mombaur and Mr Malangré welcome this enthusiastically.
FinnishKomissio on hyvillään siitä, että mietinnössä ilmaistaan yleistä tukea toimintaohjelmalle.
The Commission welcomes the fact that the report expresses general support for the framework for action.
FinnishOn kestämätöntä, että kansalliset ministerit ovat hyvillään, kun Brysselistä ei vaadita rahoja takaisin.
It is not acceptable for national ministers to rejoice when funds in Brussels are not drawn on.
FinnishUCK on sivutuote, josta hän on hyvillään, koska nythän hän voi sanoa asettuneensa vastustamaan terroristien toimia.
The KLA is a by-product that suits him well because it allows him to say that he is dealing with terrorists.
FinnishKomissio on hyvillään siitä, että kaikki kolme toimielintä ovat yleisesti ottaen samaa mieltä neljästä pääperiaatteesta.
The Commission is greatly encouraged that all three institutions are in general agreement on four key principles.
FinnishParlamentissa on paljon ihmisiä, jotka ovat ylpeitä ja hyvillään siitä roolista, jota parlamentti on esittänyt tässä kaikessa.
There are many people in Parliament who are taking pride and satisfaction in the role that Parliament has played in all this.