« hyvin hoidettu » traduction en anglais

FI

« hyvin hoidettu » en anglais

EN

FI hyvin hoidettu
volume_up
{adjectif}

Traductions similaires pour « hyvin hoidettu » en anglais

hyvin adverbe

Exemples d'usage pour « hyvin hoidettu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMielestäni se on hoidettu varsin hyvin, ja jäsen Ferberin mietintö ansaitsee tukemme.
I think it has been done rather well, and Mr Ferber’s report deserves our support.
FinnishKäsittääkseni me käsittelemme niitä valituksia, joita ei ole hoidettu erityisen hyvin.
As far as I know, we deal with those claims that have not been treated particularly well.
FinnishSanottakoon vielä kerran, että tämä asia on kuitenkin hoidettu hyvin.
However, sterling work has been done, and we should be able to say so once in a while.
FinnishJoka tapauksessa sovittelu - tämä lopullinen sopimus - on hyvin hoidettu.
In any case, well done on this conciliation - on this final agreement - and long live LIFE!
FinnishKun ohjelma on hyvin hoidettu, ja se on sellaiseksi arvioitu, meidän on myös osoitettava luottamuksemme.
When a programme is well run and has been evaluated as such, we must also give it credit.
FinnishHyvin hoidettu yksirunkoinen säiliöalus on turvallisempi kuin huonosti hoidettu kaksoisrungolla varustettu alus.
A well-maintained single-hull tanker is safer than a badly maintained double-hull tanker.
FinnishVarmistamme, että politiikkoja on hoidettu hyvin.
FinnishPuheenjohtajakausi on hoidettu hyvin määrätietoisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi. puheesta kuvastui ilo.
It has been conducted very purposefully, very efficiently and very sympathetically, and the Taoiseach’s speech had joy in it.
FinnishAsia on hoidettu hyvin ja perusteellisesti, niin ettei kukaan voi syyttää komissiota kiireellisestä tai huolimattomasta menettelystä.
It has done a most thorough job, so no one can accuse it of proceeding hastily and without due care.
FinnishNeuvoa antava rooli on hoidettu erittäin hyvin, mutta emme ole vielä löytäneet tapaa saavuttaa todellista yhdenmukaisuutta Euroopassa.
The advisory role is very well accomplished, but we have not yet found a way to achieve true convergence in Europe.
FinnishHyvin hoidettu ympäristö on itsessään vaurauden lähde maanviljelyn, matkailun ja assimilaatiotehon ylläpidon kautta.
Well-managed environments are themselves a source of wealth creation through agriculture, tourism and the maintenance of assimilative capacity.
FinnishEnsinnäkin hyvin hoidettu talous ja vakaa valuutta edellyttävät, että verot ja menot ovat tasapainossa suhdannekierron aikana.
The first is that a well-run economy and a stable currency require taxes and spending to be in balance over the course of the business cycle.
FinnishItse kuulun siihen onnellisten kansalaisten joukkoon, jonka kotivaltion kansallinen jätestrategia on tarpeeksi kunnianhimoinen ja hyvin hoidettu.
I myself belong to a band of happy citizens who live in a country where the national strategy on waste is sufficiently ambitious and dealt with excellently.