« Hyvin sanottu » traduction en anglais

FI

« Hyvin sanottu » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Hyvin sanottu » employé en contexte.

Traductions similaires pour « Hyvin sanottu » en anglais

hyvin adverbe

Exemples d'usage pour « Hyvin sanottu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishArvoisa puhemies, paljon on sanottu, paljon on sanottu hyvin.
Mr President, much has been said, and indeed, much has been well said.
FinnishMinä ymmärrän, kuten sanottu, hyvin tämän kannan.
As I have already said, I have the greatest sympathy on this point.
FinnishSillä perusteella on hyvin arvovaltaiselta taholta sanottu vakaus- ja kasvusopimusta typeräksi - stupid.
That is the reason why someone in a very authoritative position said the Stability and Growth Pact was stupid.
FinnishMinulle selvisi hyvin nopeasti, että niin sanottu harkinta-aika - ehdotuksen 3 artikla - ei ole lainkaan toivottava.
I very quickly realised that the so-called reflection period, Article 3 of the proposal, was not at all welcomed.
FinnishOn hyvin sanottu, että parlamentin ansioita ja eheyttä voi arvioida sen perusteella, miten se kohtelee vähemmistöjään.
It has been well said that you can judge a parliament, its worth and its integrity by how it treats it minorities.
Finnish"Mahdollinen rahoitus" on hyvin sanottu.
FinnishKuten täällä on jo sanottu, on hyvin tärkeää tarkastella syvällisesti WTO:n työskentelytapoja ja sen organisatorista rakennetta.
As has already been stated, it is essential to undertake an in-depth study of the working procedures of the WTO and its organisational structure.
FinnishSe oli hyvin sanottu.
FinnishMutta nyt on sanottu hyvin selvästi, että Rushdielle julistettu fatwa-tuomio on peruuttamaton ja liikkuu huhuja, että palkkiota hänen päästään on korotettu.
But now it has been very clearly stated that the fatwa against Rushdie is irrevocable, and there are even reports that the price on his head has been raised.
FinnishTuo oli hyvin sanottu, ja olenkin tyytyväinen siihen, että puheenjohtajavaltio kiinnittää tahmeaan talouskasvuun erityisen paljon huomiota, sillä se vaikuttaa lähes koko maanosaamme.
These were wise words and I applaud the priority which the presidency is giving to the economic sclerosis that affects significant areas of this continent.
FinnishArvoisa puhemies, kuten on hyvin sanottu, pidän ensimmäisen puheenvuoroni tässä parlamentissa Euroopan radikaaliallianssin ryhmän puolesta osoittaakseni tukemme tälle mietinnölle.
Mr President, as you said, this is my first speech before Parliament, and on behalf of the Group of the European Radical Alliance I would like to express our support for this report.

Autres mots

Finnish
  • Hyvin sanottu