« hyvin tärkeä » traduction en anglais

FI

« hyvin tärkeä » en anglais

EN

FI hyvin tärkeä
volume_up
{adjectif}

hyvin tärkeä (aussi: viehättävä, rakas, suloinen, kallis)
volume_up
dear {adj.}
Vientihyvitys on meille hyvin tärkeä, ja nyt kaikki sanovat, että se on poistettava.
The export rebate is dear to our hearts and everyone says this must now be abolished.
This issue is very dear to our hearts.
Tämä kysymys on siksi minulle hyvin tärkeä, sillä ihmisten turvallisuuteen vaikuttavat seikat ovat aina lähellä sydäntäni.
The question is, therefore, very dear to me because things that affect human security are always very close to my heart.

Traductions similaires pour « hyvin tärkeä » en anglais

hyvin adverbe
tärkeä adjectif

Exemples d'usage pour « hyvin tärkeä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTämä on hyvin tärkeä asia, joka on selkeytettävä Pittsburghin huippukokouksessa.
This is a very important issue, which must be clarified by the Pittsburgh Summit.
FinnishAsia on minusta hyvin tärkeä, ja haluan vielä kerran korostaa tätä näkökohtaa.
I consider that to be very important and I would like to stress that once again.
FinnishArvoisa puhemies, esitin aikaisemmin kysymyksen, joka on minulle hyvin tärkeä.
Mr President, I asked a question earlier, which I consider to be very important.
FinnishSen vuoksi poliisioperaatioista mietinnössä ilmaisemanne kanta on hyvin tärkeä.
Therefore, what you said about the police mission in the report is very important.
FinnishLaivastopolitiikka on hyvin tärkeä poliittinen väline, mutta ei kuitenkaan ainoa.
Fleet policy is an important political instrument, but it is not the only one.
FinnishTeksti, jota käsittelemme tänä iltana, on siis hyvin tärkeä osa tätä palapeliä.
So the text that we are debating tonight is a very necessary piece of this jigsaw.
FinnishSarajevolla on hyvin tärkeä paikka eurooppalaisten historiallisessa tietoisuudessa.
Sarajevo occupies a very important place in Europeans' historical consciousness.
FinnishSanon tämän itse alppiseudulta kotoisin olevana, missä metsä on hyvin tärkeä.
I say this as someone who comes from the Alps, where forests are very important.
FinnishEU:n toimielimillä on hyvin tärkeä tehtävä pyrittäessä varmistamaan tulevaa kasvua.
The EU institutions have a very important part to play in ensuring future growth.
FinnishOlen iloinen, että tuette tätä toimintasuunnitelmaa, joka on myös hyvin tärkeä.
I am happy to see your support for this agenda, which is also very important.
FinnishToinen merkkipaalu on poliittisesti hyvin tärkeä, ja se koskee sisämarkkinoita.
The second milestone is of major importance politically, namely the internal market.
FinnishHyvä jäsen Schlyter, huomautuksenne on hyvin tärkeä, ja se otetaan huomioon.
Mr Schlyter, this comment is very important and it will be taken into account.
FinnishMeidän on opetettava lapsille ravitsemuskulttuuria, ja tämä on hyvin tärkeä tehtävä.
Let us teach children about nutritional culture, as this is a very important task.
FinnishTeknologinen puolueettomuus on hyvin tärkeä termi, kun kyse on kilpailusta.
Technological neutrality is a very important term where competition is concerned.
FinnishNäistä syistä strateginen ja katalyyttinen lähestymistapa on hyvin tärkeä.
It is for these reasons that a strategic and catalytic approach is so important.
FinnishTämä on kysymys, joka on hyvin tärkeä sekä tuottajien että kuluttajien kannalta.
This is an issue of great importance both for producers and for consumers.
FinnishMartinin mietintö on siis hyvin tärkeä myös Luxemburgin viininviljelijöille.
The Martin report is therefore of great importance to Luxembourg wine growers too.
FinnishLisäaineet ovat toinen hyvin tärkeä seikka, joka on huolestuttanut minua vuosikausia.
Another very important point, which has concerned me for many years, is additives.
FinnishMinulle 21. toukokuuta pidetty foorumi oli tärkeä ja hyvin opettavainen tilaisuus.
The 21 May forum was a very important moment for me and one that taught many lessons.
FinnishKuten on jo huomautettu, tämä hyvin tärkeä keskustelu koskee hyvin tärkeää asiaa.
This is, as has been pointed out, a most important debate on a most important subject.