« hyvin tehty » traduction en anglais

FI

« hyvin tehty » en anglais

FI hyvin tehty
volume_up
{interjection}

hyvin tehty
volume_up
well done {interj.}
Siis hyvin tehty, Etelä-Korea, teloittakaa edelleenkin pahimmat rikollisenne.
So well done South Korea: go on executing your worst criminals.
Hyvin tehty myös siksi, että onnistuitte sisällyttämään mietintöön kysymyksen terminologiasta.
Well done too for succeeding in incorporating the question of terminology in your report.
Hyvin tehty ja jatkakaa samalla tiellä, teillä on Euroopan parlamentin tuki.
Well done, and please continue - you will have the support of the European Parliament.

Traductions similaires pour « hyvin tehty » en anglais

hyvin adverbe
tehty adjectif
tehdä verbe

Exemples d'usage pour « hyvin tehty » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMiten hyvin sitten tässä mietinnössä tehty ehdotus palvelee näitä periaatteita?
How well are these principles served by the proposal in this particular report?
FinnishUskon, että tämä sitoumus on tehty hyvin selväksi edellisissä huippukokouksissa.
I believe that this commitment has been made very clear at previous summits.
FinnishTämän sopimuksen aikaan saamiseksi on tehty hyvin paljon töitä sovittelukomiteassa.
So much effort has been put into reaching this agreement in the Conciliation Committee.
FinnishMielestäni komissiolla on oltava tilaisuus sanoa: "Hyvin tehty, Dorte Schmidt-Brown.
I feel the Commission must have an opportunity to say: 'Good work, Dorte Schmidt-Brown.
FinnishMeillä Suomessa on vanha kansanviisaus; me sanomme, että hyvin mietitty on puoleksi tehty.
We in Finland have an old saying that a job well conceived is a job half done.
FinnishSe on myös tehty hyvin selväksi tarkasteltavana olevassa päätöslauselmaehdotuksessa.
This is, again, made very clear in the text of the resolution before us.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, tässä on tehty hyvin paljon työtä.
Madam President, Commissioner, a great deal of work has been done.
FinnishMietintöön on tehty hyvin paljon tarkistuksia, joiden tarkoituksena on laajentaa poikkeuksien listaa.
A whole raft of amendments has been tabled to expand the list of derogations.
Finnish   Arvoisa puhemies, kuten täällä on tehty hyvin selväksi, Turkki on edistynyt uudistustoimissaan.
   Mr President, as has been amply elucidated here, Turkey has made progress with its reforms.
FinnishNeuvosto siirsi ehdotuksen käsittelyä jyrkästi tuonnemmaksi, mikä oli hyvin tehty.
FinnishMinusta parlamentilta on hyvin ikävästi tehty, kun se valittaa saaneensa ehdotuksen liian myöhään.
I think it is very disagreeable of Parliament to tell us that it received the proposal too late.
FinnishVaikka onkin olemassa tiettyjä näkemyseroja eräistä ratkaisuista, työ on tehty hyvin.
Although there have been differences of opinion on some conclusions, the work was completed to a high standard.
FinnishTosiasia on, että tämän pyynnön osalta on tehty hyvin vähän, jos mitään.
The reality is that very little, if anything, has happened in relation to that request.
FinnishTämä on tehty hyvin selväksi asianomaisille tahoille.
That feeling is being strongly communicated in the relevant quarters.
FinnishEsimerkiksi maatalouden ja ilmastonmuutoksen välisestä suhteesta on tehty hyvin vähän tutkimusta.
For example, very little research has been done on the relationship between agriculture and climate change.
FinnishMinun on todettava, että hyvin vähän on tehty tähän suuntaan.
I must say that little has been done in this direction.
FinnishNe ovat toimineet hyvin. Niitä on tehty yhdentoista eurovaltion kanssa.
This is why conventions have been signed - in the end with all 11 members of the euro zone - which have worked well.
FinnishParlamentin veropoliittisissa tarkistuksissa on tehty joitakin hyvin vakavia ja järkeviä ehdotuksia.
In the field of fiscal policy, there are some serious and sensible suggestions in Parliament's amendments.
FinnishYmmärrän näiden takuiden olemassaolon; se on tehty hyvin selväksi.
FinnishEn tiedä, onko tämä laki tehty hyvin aikomuksin.
I do not know whether this law was passed with good intentions.