« ilmestyä » traduction en anglais

FI

« ilmestyä » en anglais

FI ilmestyä
volume_up
[ilmestyn|ilmestynyt] {verbe}

Ohjatun Asenna Windows Service Pack -ohjelman pitäisi automaattisesti ilmestyä näytölle.
The Install Windows Service Pack wizard should automatically appear.
Ja sitten, 20 minuutissa, suorakulmaiset kolmiot alkoivat ilmestyä näytöille.
And then, in 20 minutes, the right-angled triangles began to appear on the screens.
Noin 200 miljoonan vuoden kuluttua alkuräjähdyksestä tähtiä alkaa ilmestyä kaikkialle universumiin miljardikaupalla.
From about 200 million years after the Big Bang, stars begin to appear all through the universe, billions of them.
ilmestyä
Hiljattain ilmestyi uusi tauti, joka muodostaa suoran uhan Euroopan valtioille.
A new disease representing a direct threat to European countries has recently emerged.
ilmestyä (aussi: putkahtaa, tupsahtaa)
ilmestyä (aussi: näkyä, saapua paikalle)

Exemples d'usage pour « ilmestyä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishLisäksi uusia laivanrakennusmaita on alkanut ilmestyä maailmanmarkkinoille.
Furthermore, new shipbuilding nations have begun to come into the world market.
Finnish12:25 Kun selontekoja alkoi ilmestyä, taas kansainvälistä apua lähetettiin.
12:25 As reports began to surface, again international aid went in.
FinnishElintarvikeoikeutta koskevan vihreän kirjan piti ilmestyä 1996.
FinnishViime aikoina nämä lehdet ovat alkaneet taas ilmestyä ja toivon, että tämä kehitys osoittautuu pysyväksi.
I hope that the latest development, that these newspapers have all been published again, is a permanent one.
Finnishkertaa tänään, ja lehti-ilmoitukset alkavat ilmestyä lokakuun
FinnishAsiantuntijaryhmät saattavat ottaa nämä kaksi kysymystä esille muiden asioiden ohella ensimmäisessä kertomuksessaan, jonka on määrä ilmestyä huhtikuussa 2004.
Those experts groups may raise these two issues, among others, upon the first report scheduled for April 2004.
FinnishOn väärin, että nämä lehdet eivät enää voi ilmestyä, ei ainoastaan herra Miloseviista johtuen vaan mahdollisesti myös komission viivyttelystä johtuen.
It must not be the case that these newspapers are no longer able to be published not only because of Mr Milosevic, but possibly also because of the Commission's inefficiency.
FinnishKuten hän ehkä tietää, minulla ei yleensä ole tapana ilmestyä paikalle viime hetkellä juuri ennen puheenvuoroani.
   Mr President, I must apologise to the Commissioner because, as she probably knows, I do not normally make a practice of turning up just in time to speak.
FinnishKomissio on myös kehottanut Ranskan viranomaisia laatimaan ensimmäisen arvion palvelujen lainaajiin liittyvästä säädöksestä, jonka pitäisi ilmestyä lähiviikkoina.
The Commission has also asked the French authorities to provide an initial assessment of the decree on providers of services, and this should arrive during the next few weeks.
FinnishJa vielä heitäkin aiemmin lehterille olisivat voineet ilmestyä tekstiilityöntekijät, sillä olemme lopettaneet Euroopan tekstiiliteollisuuden tuottaaksemme tekstiilejä Lounais-Aasiasta.
And they could have been preceded by the textile workers, because the European textile industry has been shut down so that textiles can be brought in from SouthEast Asia.
FinnishEhkä pitäisi vihdoinkin antaa meille ajateltavaa, että neuvoston puheenjohtajuus ei näe edes vaivan arvoiseksi ilmestyä tällaiseen keskeiseen keskusteluun tänne parlamenttiin.
Perhaps there is food for thought in the fact that the presidency of the Council has not even found it worth the effort to attend a debate of such central importance in this Parliament today.
FinnishTietenkin tiedämme, että olette molemmat meidän puolellamme, mutta olisi silti ollut mukavaa saada komission edistymiskertomus nyt eikä vasta keväällä, jolloin sen on määrä ilmestyä.
Now we know, of course, that you are both on our side, but it would nonetheless have been nice to have the Commission's progress report now, instead of in the Spring, which is when it is expected.