« iso » traduction en anglais

FI

« iso » en anglais

volume_up
iso {substantif}
EN
volume_up
iso {adj.}
EN
EN
EN

« iso- » en finnois

FI

FI iso
volume_up
{substantif}

1. Sciences nautiques

iso
volume_up
main {substantif}

Exemples d'usage pour « iso » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTämä on meidän iso ongelmamme, joka jatkaa etenemistään ja jota on vaikea pysäyttää.
This is a huge problem for us. It continues to advance and is difficult to halt.
FinnishMontenegro kuuluu siis niiden valtioiden kärkeen, joissa korruptio on iso ongelma.
It is thus right at the forefront of countries where corruption is a major problem.
FinnishPuheenjohtajamaa Iso-Britannia on noudattanut aiempien puheenjohtajamaiden terminologiaa.
The British Presidency has followed the terminology of previous presidencies.
FinnishIso-Britannia tarjoaa konsulipalveluja Mekassa pyhiinvaelluksen, haddžin, aikana.
The United Kingdom is providing consular services in Mecca during the Haj pilgrimage.
FinnishTarvitaan paljon sitkeämpiä ponnisteluja, sillä merkinnällä on todella iso potentiaali.
It needs a far more concerted effort, as the potential is absolutely huge.
FinnishOtin verinäytteen ennen ja jälkeen, ja minulla oli todella iso oksitosiinin nousu.
I took my blood before and after, and I had a huge spike of oxytocin.
FinnishPuheenjohtajavaltio Iso-Britannia painotti vuoden alussa, että asioiden on muututtava.
At the beginning of the year the British presidency stressed that things have to change.
FinnishIso-Britannia aikoo esittää nimittäin EU: n menettelysääntöjä asekaupan sääntelemiseksi.
It intends to submit a EU code of conduct on the arms trade regulations.
FinnishVoidaan kuitenkin myös sanoa, että kymmenen puoluetta on iso joukko rahoitettavia puolueita.
Well, some would say that ten parties is a very wide range of parties being financed.
FinnishLihalla on tulevaisuudessa iso merkitys. Minusta se on myös hyvä asia.
Meat will play a major role in the months and years ahead - and rightly so, in my opinion.
FinnishEn halua, että Iso-Britannia nostaa syytteen Euroopan unionia vastaan.
I do not want Britain to be in the position of leading a charge against the European Union.
FinnishOlemme toki kaikki iloisia, ettei Iso-Britannia jättäydy enää sosiaalipolitiikan ulkopuolelle.
So we are all delighted that the United Kingdom has stopped opting out of social policy.
FinnishKirjoita oikeassa yläkulmassa olevaan Hae: tietokone -hakuruutuun koko:iso.
In the Search Computer box in the upper-right, enter size:huge.
FinnishIso-Britannia on saari, Irlanti on saari ja saari on myös oma pieni Egeanmeren saareni.
The United Kingdom is an island, Ireland is an island, and so is my small island in the Aegean.
FinnishPuheenjohtajavaltio Iso-Britannia puhui asiasta lämpimästi mutta loppujen lopuksi kiersi sen.
The British Presidency came out with some warm words but, at the end of the day, fudged it.
FinnishSe on iso tekijä omalla alueellaan, ja sillä on valtavasti mahdollisuuksia.
It is a mega-player in its region and has enormous potential.
FinnishKirjoita oikeassa yläkulmassa olevaan Hae: tietokone -hakuruutuun koko:iso.
In the Search Computer box in the top-right, enter size:huge.
FinnishKun painat vaihtonäppäintä ja kirjainta, tuloksena on iso kirjain.
Press Shift in combination with a letter to type an uppercase letter.
FinnishTästä kysymyksestä vastaava jäsenvaltio on Iso-Britannia.
The Member State which has responsibility for that question is the United Kingdom.
FinnishOlisi järjetöntä, jos Iso-Britannia siirtyisi läpinäkyvyydestä suhteelliseen salailuun.
It would be perverse for Britain to go from a position of transparency to one of relative secrecy.