« kärsiä » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous karsia
FI

« kärsiä » en anglais

FI kärsiä
volume_up
[kärsin|kärsinyt] {verbe}

Masokistit, jotka kärsivät järjestelmästä, haluavatkin kärsiä siitä.
There are the masochists who suffer as a result of the system, but who like to suffer.
Annamme veronmaksajien kärsiä, mutta suojelemme pankkeja, omaisuudenhoitajia ja keinottelijoita.
We let taxpayers suffer, but protect the banks, asset managers and speculators.
He eivät mitenkään voi sairastaa Parkinsonin tautia tai kärsiä muustakaan vammasta."
They cannot possibly suffer with Parkinson's Disease or any other disability.'

Exemples d'usage pour « kärsiä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishEllemme ryhdy toimiin hyvissä ajoin, saatamme kärsiä seurauksista monia vuosia.
The consequences of failing to act in good time will be felt for many years.
Finnish. - (PL) Balkanin naiset ovat saaneet kärsiä paljon viime vuosina.
in writing. - (PL) Balkan women have suffered a great deal in recent years.
FinnishJos heidät tuomitaan, heillä on oikeus kärsiä tuomionsa eurooppalaisessa vankilassa.
And, if convicted, they have the right to be imprisoned in a European jail.
FinnishPuolivalmiit hallitustenväliset konferenssit alkavat kärsiä inflaatiota.
There is starting to be a surfeit of half-baked intergovernmental conferences.
FinnishPohjois-Irlannissa, josta minä tulen, olemme saaneet kärsiä jatkuvasta terrorismista.
In Northern Ireland where I come from we have suffered sustained terrorism.
FinnishSe on usein saanut kärsiä suurempien ja mahtavampien kansakuntien päätöksistä.
It has often suffered at the expense of decisions made by larger and more powerful nations.
FinnishLiettua voi kärsiä vakavista seurauksista karjankasvatusalan kriisin vuoksi.
Lithuania may face serious consequences as a result of the crisis in the livestock sector.
FinnishKotityöntekijät saavat usein kärsiä heidän tekemänsä työnsä epävirallisen luonteen takia.
Domestic workers are often penalised for the informal nature of their work.
FinnishSe ei saisi kärsiä Myanmarin vuoksi, mutta juuri niin ASEAN-valtiot antavat tapahtua.
It should not be hostage to Burma, but that is what the ASEAN states are allowing to happen.
FinnishHe ovat saaneet kärsiä kidutuksista, pidätyksistä, katoamisista ja laittomista tappamisista.
They have suffered torture, detention, disappearances and unlawful killing.
FinnishKun tiedot ovat väärin tai niitä ei ole, kuuntelukokemus voi kärsiä.
When information is incorrect or missing, it can frustrate your listening experience.
FinnishOn mielestäni häpeällistä, että koko maa saa kärsiä yhden henkilön rikkomuksen vuoksi.
I think it is shameful that an entire country is being penalised for one person's misconduct.
FinnishMietinnöistä käytävä ajatustenvaihto ei saa kärsiä siitä, että meillä on täällä aikapula.
The fact that time is short must not impede the debates on the report.
FinnishKatson, että maanviljelijäni ovat saaneet kärsiä tarpeettomasti tyhmyydestä.
My Euro-seat accounts stupidity has unduly penalised my farmers.
FinnishPorto Santon saari on jo saanut kärsiä vastaavien onnettomuuksien hirvittävistä seurauksista.
The island of Porto Santo has already suffered the terrible consequences of such accidents.
FinnishOsakkeenomistajien ja pankinjohtajien pitäisi kärsiä pankkien huonosta hallinnosta johtuvat seuraukset.
The shareholders and bank managers should pay the price for bankers' bad management.
FinnishLentorahdin kohdalla ei tarvitse kärsiä pysähdyksistä rajoilla, ja se on hyvä asia.
Airfreight manages perfectly well without border stops.
FinnishNyt romanit saavat kärsiä kollektiivisesti väitetystä Miloseviæin hallinnon tukemisesta.
Today, it is collectively paying the price for being a so-called accomplice in the Milosevic regime.
FinnishOn kysyttävä, mahtaako neuvoston vuosikertomuksen laatija kärsiä hallusinaatioista.
One wonders whether the person who drew up the Council's report was perhaps suffering from hallucinations.
FinnishVähemmistöryhmä romanit on myös saanut kärsiä albanialaisten juutalaisvainoa muistuttavasta suhtautumisesta.
The minority Roma group too suffered badly under a pogrom-like Albanian attitude.