« kiitti! » traduction en anglais

FI

« kiitti! » en anglais

volume_up
kiitti! {interj.}
EN
volume_up
kiitti {interj.}
EN

FI kiitti!
volume_up
{interjection}

1. familier

kiitti! (aussi: terve!, kippis!)
volume_up
cheers! {interj.} [Brit.] [fam.]

Exemples d'usage pour « kiitti! » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishEsittelijä Rothley oli erittäin ystävällinen, kun hän kiitti komissiota tämän työstä.
Mr Rothley was extremely kind in thanking the Commission for what it has done.
FinnishHän kiitti kirjeessään liittokansleri Angela Merkeliä Dalai Laman vastaanottamisesta.
In a letter he thanked Chancellor Angela Merkel for having received the Dalai Lama.
FinnishPääministeri Allawi kiitti meitä Irakin jälleenrakennusprosessille myönnetystä tuesta.
Mr Allawi thanked us for the support for the Iraqi reconstruction process.
FinnishKomissio kiitti Carlo Trojania lämpimästi hänen toiminnastaan.
The Commission thanked Mr Carlo Trojan sincerely for his activities.
FinnishKomission jäsen Frattini kiitti perustellusti neuvostoa ja oikeudellisten asioiden valiokunnan aloitetta.
Mr Frattini rightly praised the Council and the initiative of the Committee on Legal Affairs.
FinnishJäsen Mulder kiitti jo sihteeristöä, ja aivan aiheesta, sillä budjettivaliokunnalla on erinomainen sihteeristö.
FinnishMichel kiitti heitä ponnisteluista ja rohkaisi heitä vahvistamaan sitoumustaan hyväksyttävissä olevien ratkaisujen löytymiseksi.
He thanked them for their efforts and encouraged them to strengthen their engagement to find acceptable solutions.
FinnishJopa komission puheenjohtaja Prodi kiitti näitä laitoksia erityisesti vastatessaan erääseen 27. syyskuuta 2002 esitettyyn kysymykseen.
Even Mr Prodi specifically praised these institutions in a reply given to another question on 27 September 2002.
FinnishArvoisa parlamentin jäsen kiitti meitä vastauksestamme ja jos ymmärsin oikein, hän aikoo seurata kysymystä jatkossakin.
If I understood right, you were just thanking me for my reply and informing us that you would remain attentive to the situation in Belarus.
FinnishNeuvosto kiitti Kroatiaa sen viime vuoden aikana toteuttamista huomattavista ponnistuksista ja yleisesti aikaansaadusta hyvästä edistyksestä.
The Council commended Croatia for the considerable efforts it had made over the past year and the good overall progress made.
FinnishToisaalta hän kiitti puheenjohtajavaltiota käytännesääntöjen tarkistamisesta, mutta toisaalta hän totesi, että se ei yksin riitä.
On the one hand he paid compliments to the presidency for the review of the Code of Conduct, but on the other hand he said it was not enough.
FinnishMuutamaa viikkoa myöhemmin asemalle saapui kirje asukkaalta, jossa hän kiitti meitä urheasta toiminnastamme hänen kotinsa pelastamiseksi.
A few weeks later, the department received a letter from the homeowner thanking us for the valiant effort displayed in saving her home.
FinnishKävin eilen myös varsin merkittävän puhelinkeskustelun Japanin pääministerin kanssa, joka kiitti Euroopan unionia sen toimista.
I also had a fairly substantial telephone conversation yesterday with the Japanese Prime Minister, who thanked the European Union for its actions.
FinnishJa sitten hän kiitti minua.
FinnishMuistan vielä oikein hyvin, kuinka komission jäsen parlamentissa pitämässään edellisessä puheessa kiitti erityisesti sopimuksen tietosuojanäkökohtia.
I still remember very well how, in his last speech in this House, the Commissioner particularly praised the data protection aspects of the agreement.
FinnishHyvä jäsen Magdalene Hoff, haluaisin sanoa, että me kaikki yhdymme kollegamme sanoihin, joissa hän kiitti teitä työstänne Euroopan parlamentin hyväksi.
I should like to say to Mrs Hoff that we all share the sentiment expressed by Mr Schulz, thanking you for your dedication to the European Parliament.
FinnishOlen iloinen siitä, että joku muukin kiitti puheenvuorossaan yksikköjä yhteistyöstä.
I am also grateful to the European Commission services, which have done so much, and I am pleased that during the speeches someone thanked the services, also, for their cooperation.
FinnishSe kiitti 17. joulukuuta antamassaan päätöslauselmassa Polisariorintaman myönteistä asennetta ja kehotti Marokon hallitusta soveltamaan Yhdistyneiden kansakuntien ratkaisusuunnitelmaa.
In its resolution of 17 December, it welcomes the agreement of the Polisario Front and urges the Government of Morocco to implement the United Nations settlement plan.
Finnishvieraillessani äskettäin kotimaassani Pärnun kaupungissa liikutuin, kun eräs iäkkäämpi nainen tuli luokseni ja kiitti minua Euroopan perustuslakia koskevan tiedon antamisesta.
when I was in Pärnu recently, in my native country, I was touched when an elderly woman came up to me and thanked me for providing information about the European Constitutional Treaty.