« kotiin » traduction en anglais

FI

« kotiin » en anglais

EN

FI kotiin
volume_up
{adverbe}

kotiin (aussi: kotona, sisällä, paikalla, sisään)
volume_up
in {adv.}
Tuon kotiin pekonia, paistan sen ja muistutan sinua miehyydestäsi."
I can bring home the bacon, fry it up in the pan and never let you forget you're a man."
Kotiin palatessaan he epäilemättä jatkavat ääriliikkeiden vastaista taisteluaan Euroopassa.
And when they get home they will doubtless continue the fight against extremism in Europe.
Tiedämme, että kaikki sanovat: "Kafka tuli kotiin, Kafka tuli Brysseliin."
We know everyone says: 'There is Kafka in the home, there is Kafka in Brussels.'

Exemples d'usage pour « kotiin » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishToivon tietenkin omasta puolestani, että hän palaisi kotiin mahdollisimman pian.
Obviously, from my personal viewpoint, I hope he comes home as soon as possible.
FinnishNiin kauan kuin tällaista ei ole, on turha pyytää ihmisiä jättämään autot kotiin.
Until this is done we needn't bother asking people to leave their cars at home.
FinnishAinoa ongelma oli, miten ne saisi kotiin tullin läpi, joten en ostanut niitä!
The only problem was how to get them home through customs, so I did not buy them!
FinnishTiedämme, että kaikki sanovat: "Kafka tuli kotiin, Kafka tuli Brysseliin."
We know everyone says: 'There is Kafka in the home, there is Kafka in Brussels.'
FinnishIrakissa panin vireille myös EU:n tutkimusvaltuuskunnan, joka on nyt palannut kotiin.
In Iraq, I also instituted the EU Exploratory Mission, which has now returned.
FinnishHän matkusti kotiin osallistuakseen poikiensa koulun vanhempainiltoihin.
She went home for parents' evenings arranged at the school attended by her boys.
FinnishTulin takaisin kotiin, kerroin äidilleni: "Haluaisin elää ja työskennellä kylässä."
I came back home, told my mother, "I'd like to live and work in a village."
FinnishIsäni karkotettiin Siperiaan vuonna 1941, ja hän palasi kotiin vasta 21 vuotta myöhemmin.
My father was deported to Siberia in 1941 and only returned home 21 years later.
FinnishSuojavarusteet jäävät usein kotiin tai niitä ei ole lainkaan saatavilla.
The protective equipment is very often left at home or just not available at all.
FinnishEnää sinun ei tarvitse vaihtaa tulostinta käsin, kun esimerkiksi palaat töistä kotiin.
Now you don't have to manually switch printers when you go from, say, home to work.
FinnishArvoisa puhemies, minut vei eilen illalla kotiin ghanalainen taksinkuljettaja.
Madam President, last night I was driven home by a Ghanaian taxi driver.
FinnishIAO lähetettiin kotiin sillä lohdutuksella, että se sai luvan tutkia tätä asiaa.
The ILO was packed off home with a pat on the back and permission to deal with this issue.
FinnishJoskus hänellä oli iltaisin kotiin tullessaan kipuja käsivarsissa ja jaloissa.
Sometimes, he came home in the evenings with pain in his arms and legs.
FinnishMeidän yhteiskunnassamme oli mahdollisuus jäädä kotiin, niin kuin on myös tänä päivänä.
In our society there was the option of staying at home, and that is also true today.
FinnishEsittämällämme päätöslauselmalla on tarkoitus ottaa tästä asiasta pisteet kotiin.
The resolution we have submitted is intended to press that point home.
FinnishVammaiselle henkilölle se merkitsee vapautta matkustaa tai rajoitusta jäädä kotiin.
For a disabled person it means the freedom to travel or the restriction to stay at home.
FinnishJos he päättävät jäädä kotiin hoitamaan perhettään, heitä ei pidä väheksyä.
If they chose to stay at home and bring up their family, they must not be undervalued.
FinnishEmme saa enää suhtautua matkailuasioihin kuin lomaan; on aika palata kotiin, työhön.
It is time we stopped treating tourism like a holiday; it is time to come home, to jobs.
FinnishMeillä ei ole raportteja muista liikennemuodoista, joita käytettiin tuomaan ihmiset kotiin.
We have no reports of other forms of transport being used to bring people home.
FinnishOngelma on, että on naisia, jotka haluavat tai haluaisivat jäädä kotiin.
The problem is that there are women who want or would like to stay at home.