« kunnolla » traduction en anglais

FI

« kunnolla » en anglais

EN

FI kunnolla
volume_up
{adverbe}

kunnolla (aussi: hyvin, tosi, mainiosti)
volume_up
well {adv.}
Meidän täytyy myös päättää, kuinka valmistelukunnan työt organisoidaan kunnolla.
We shall also have to decide how best to organise the work of this convention.
Asiaa koskevista tosiasioista ei tiedoteta kunnolla tai oikealla tavalla.
Facts about this matter are not communicated well or in the right way.
Varmistamme, että olemme kunnolla tietoisia siitä, mitä Espanjassa tapahtuu.
We make sure that we are well informed about what is happening in Spain.

Exemples d'usage pour « kunnolla » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMeidän täytyy myös päättää, kuinka valmistelukunnan työt organisoidaan kunnolla.
We shall also have to decide how best to organise the work of this convention.
FinnishYhdysvaltoja ja Kiinaa on vaadittava ottamaan kunnolla vastuuta tässä asiassa.
The United States and China must be called to account forcefully on this matter.
FinnishKestävän enimmäistuoton mallin virhelaskelmien riskejä ei ole arvioitu kunnolla.
There has been no in-depth evaluation of the risks of error in the MSY model.
FinnishEuroopan parlamentin poliittisia painopisteitä pitää siksi rahoittaa kunnolla.
The European Parliament's political priorities must therefore be properly funded.
FinnishMilloin rahoitusalan huipun valkokaulusrikollisia aletaan kunnolla rangaista?
However, when a trader speculates on a country's debt, he does not risk a thing.
FinnishKukaan täällä ei kyseenalaista sitä, että tupakoimattomia on suojeltava kunnolla.
No one here would question the fact that non-smokers need comprehensive protection.
FinnishEmme ole aloittaneet kunnolla laajentumisen kaikkien seurausten käsittelemistä.
We have not properly begun to address the full implications of enlargement.
FinnishParlamentin ei ole mahdollista laatia kunnolla lausuntoa nykyisessä työaikataulussa.
Our current work schedule does not allow Parliament to properly prepare an opinion.
FinnishMuuten voi kestää monta vuotta, ennen kuin ohjelma lähtee kunnolla käyntiin.
Otherwise, it could take years for the programme to come into force properly.
FinnishMe odotimme, että talo roihusi oikein kunnolla, ja kutsuimme palokunnan vasta sitten.
We waited till the house had actually burned down before calling the fire brigade.
FinnishVarmista, että mikrofoni ja kaiuttimet on liitetty tietokoneeseen kunnolla.
Make sure the microphone and speakers are properly connected to your computer.
FinnishEmme voi myöskään hyväksyä sitä, että viidesosa lapsistamme ei osaa lukea kunnolla.
Nor do I accept that one in five of our young children cannot read properly.
FinnishLähetettyjä levykkeitä ei ollut testattu kunnolla eivätkä ne toimineet oikein.
Even then the discs had not been tested properly and did not work properly.
FinnishYksittäinen tunnistaminen ei toimi kunnolla ilman elektronista tunnistamista.
Individual identification cannot function properly without electronic identification.
FinnishJotta kunnolla ymmärtäisimme, mitä he tarkoittivat, on syytä luoda katsaus menneeseen.
To understand properly much of what they have said, one must consider the history.
FinnishMeidän täytyy varmistaa, että toissijaisuusperiaatetta noudatetaan kunnolla.
We should be ensuring that the principle of subsidiarity is fully respected.
FinnishTällä hetkellä unioni ei hoida kunnolla tehtäväänsä globaalina toimijana.
At the moment, the Union is not fulfilling its role properly as a global actor.
FinnishJos seuranta järjestetään kunnolla, parlamentti antaa komissiolle luvan ryhtyä toimiin.
If we have good monitoring, then Parliament will allow the Commission to go up.
FinnishTällaiset asiat on todella järjesteltävä kunnolla Euroopan laajuisesti.
These are things that we really need to organise properly in a European context.
FinnishYmmärrämme standardien tärkeyden vasta, kun jokin asia ei toimi kunnolla.
We only realise how important standards are when something does not work properly.