« laajeneminen » traduction en anglais

FI

« laajeneminen » en anglais

volume_up
laajeneminen {substantif}

FI laajeneminen
volume_up
{substantif}

laajeneminen (aussi: laajennus, ekspansio, levittäytyminen)
volume_up
expansion {substantif}
Sanommeko ”ei” kaikille riippumattomille virastoille siksi, että suuri laajeneminen aiheuttaa ongelmia?
As there is a problem with great expansion, we will say no to all the independent agencies?
Tässä yllätys: He havaitsivat, ettei laajeneminen ole hidastumassa.
Here's the surprise: They found that the expansion is not slowing down.
Maantieteellistä laajenemista tärkeämpää on kuitenkin sisällön laajeneminen.
Even more important, though, than the geographical expansion is the broader basis with regard to content.
laajeneminen (aussi: kiihtyminen, yltyminen)
volume_up
escalation {substantif}
Mielestäni konfliktin laajeneminen on siksi estettävä.
I therefore believe that any escalation must be prevented.
Selkkausten laajeneminen on vältettävä kaikin keinoin.
An escalation must be avoided at all costs.
Sen lisäksi on vältettävä kaikissa oloissa ulkoisten toimien rahoitusta koskevan konfliktin laajeneminen.
This means avoiding an escalation of the conflict surrounding the financing of external actions at all costs.

Exemples d'usage pour « laajeneminen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishJännitteen laajeneminen alueella aiheuttaa todella suurta huolestumista.
There is indeed tremendous concern about the escalating tension in the region.
FinnishLaajeneminen, jota käsittelemme, on laajeneminen, joka tapahtuu Keski-Eurooppaan päin.
The enlargement we are considering is an enlargement into central Europe.
FinnishUnionin laajeneminen vahvistaa etujen yhteyttä EU: n ja Venäjän välillä.
Enlargement will mean the strengthening of ties between the EU and Russia.
FinnishArvoisa puhemies, vuoden 2003 talousarvioesityksen tärkeä painopistealue on laajeneminen.
Mr President, the important area of focus in the draft budget for 2003 is enlargement.
FinnishRiittää, että mietimme kahta perustavanlaatuista kohtaa, kuten laajeneminen ja rahaliitto.
We need only think of two fundamental issues, such as enlargement and monetary union.
Finnishlaajeneminen. Erityisesti aiemmin ainoastaan vuosineljänneksittäin
of stock statistics collected, in particular the full integration into the monthly
FinnishMitä mahdollisuuksia komissiolla on estää väkivallan laajeneminen?
What scope does the Commission have to prevent an outbreak of uncontrolled violence?
FinnishEdessä on suuri laajeneminen ja samanaikaisesti perusteellinen uudistuminen.
Major enlargement, coupled with fundamental reforms, is imminent.
FinnishEuroopan unionin paras panostus turvallisuuteen on unionin laajeneminen.
The best contribution the European Union can make to security in Europe is its enlargement.
FinnishLaajeneminen ja laajempi Eurooppa eivät saa tapahtua tämän Euroopan vahvuuden kustannuksella.
The enlargement and the larger Europe must not proceed at the cost of Europe's strength.
FinnishLaajeneminen ja yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa (jatkoa)
Enlargement and cooperation in the field of justice and home affairs (continuation)
FinnishSchengen-alueen laajeneminen itään on tällä hetkellä viimeisin näistä tuhoisista päätöksistä.
The extension of Schengen to the east is for the moment the latest of these damaging decisions.
FinnishSodan ja ainakin terrorismin laajeneminen on yhteinen suuri uhka.
The extension of the war and terrorism is a major threat to us all.
FinnishTämä on historiallinen hetki, sillä kyseessä on suurin laajeneminen tämän EU: n historiassa.
This is a historic moment, because it involves the greatest enlargement in the history of the EU.
FinnishArvoisa puhemies, unionin laajeneminen on poliittinen projekti.
Mr President, the enlargement of the Union is a political project.
Finnishlaajeneminen mantereen rauhan ja tasapainon ylläpitämiseksi.
the EU that is necessary for the maintenance of peace and balance.
FinnishKaikki nämä seikat edustavat elintärkeää osaa yrityksissämme varmistaa menestyksekäs laajeneminen.
Each of these points represents a vital element in our efforts to secure successful enlargement.
FinnishMyönteistä on myös ohjelman laajeneminen käsittämään myös Keski- ja Itä-Euroopan maat.
It is also good that the programme is being expanded to include countries in central and eastern Europe too.
FinnishTätä edellyttää erityisesti EU:n tuleva laajeneminen.
The EU' s forthcoming enlargement will make these especially necessary.
FinnishKomission prioriteeteista laajeneminen on todellinen haaste työsuojelutoiminnalle.
The Commission's extended list of priorities will present a real challenge for action on health and safety at work.