« laajennettu » traduction en anglais

FI

« laajennettu » en anglais

FI laajennettu
volume_up
{adjectif}

laajennettu (aussi: pidennetty, ojennettu)
Toiminnan soveltamisala on yhtä tärkeää kuin unionin laajennettu toimivalta.
The scope for intervention is as important as the extended mandate of the Union.
Tarkistetun ympäristömerkintäasetuksen soveltamisalaa on myös laajennettu.
The scope of the revised Ecolabel regulation has also been extended.
Sääntelyä on laajennettu tarkoituksenmukaisessa muodossa uusiin audiovisuaalisiin palveluihin.
The regulations are extended, in appropriate forms, to the new audiovisual services.
laajennettu (aussi: venytetty)

Exemples d'usage pour « laajennettu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishJopa maanteitä on laajennettu tai täydennetty laajoilla moottoritieliittymillä.
Even country roads have been widened or supplemented with wide transit motorways.
FinnishEnsinnäkin on laajennettu mahdollisuuksia lukea jokin lentoasema city-lentoasemaksi.
First of all, the scope to designate airports as city airports has been widened.
FinnishMuiden kolmen kohdan osalta, laajennettu kriisirahasto, kyllä, mutta ehdottakaa sitä.
As regards the other three points, an enlarged crisis fund, yes, but propose it.
FinnishToiseksi yhteispäätösmenettelyä on laajennettu monille tärkeille alueille.
Secondly, there is an extension of co-decision in a number of important areas.
FinnishValitse Windowsin laajennettu palomuuri -valintaikkunassa Saapuvan liikenteen säännöt.
In the Windows Firewall with Advanced Security dialog box, Tap or click Inbound Rules.
FinnishPitääkö sellaisessa tapauksessa käynnistää laajennettu todistusmenettely?
In such circumstances should an extensive procedure be undertaken to establish proof?
FinnishUCLAFin toimivaltuuksia on laajennettu; se korotettiin työryhmän asemaan vuonna 1997.
UCLAF's powers have been increased and in 1997 it was given the status of a task force.
FinnishJavier Solanan tehtävää on laajennettu turvallisuuden ja puolustuksen alueelle.
Mr Solana has spoken at length on the security and defence question.
FinnishEuroopan unionia ei tähän mennessä ole laajennettu, vaan sitä on yhdistetty.
Up to now, we have not enlarged the European Union; we have united it.
FinnishValitse Windowsin laajennettu palomuuri -valintaikkunassa Saapuvan liikenteen säännöt.
In the Windows Firewall with Advanced Security dialogue box, tap or click Inbound Rules.
FinnishKoska laajennettu kriisirahasto lopettaa euroon kohdistuvan keinottelun.
Because having an enlarged crisis fund will put an end to speculation against the euro.
FinnishValitse Näppäimistö ja valitse sitten Laajennettu näppäimistö tai Standardinäppäimistö.
Click Keyboard, and then select Enhanced Keyboard or Standard Keyboard.
FinnishSiksi perusteelliset uudistukset ja samoin HVK:n laajennettu esityslista ovat välttämättömiä.
That is why sweeping reforms are necessary and, hence, a widened IGC agenda.
FinnishLissabonin sopimuksella on laajennettu EU:n toimivaltaa nuorisoasioissa.
The Treaty of Lisbon has broadened the EU's remit in the area of youth.
FinnishEuroopan globalisaatiorahaston ulottuvuutta on laajennettu 1. toukokuuta 2009 alkaen.
Since 1 May 2009, the scope of the European Globalisation Adjustment Fund has been broadened.
FinnishTietojen jakamista on laajennettu koskemaan virastoja, joita kaikkia ei ole määritelty.
The sharing of data has been widened to include agencies which have not all been specified.
FinnishYhteispäätösmenettelyä ei laajennettu neuvostossa oleellisesti.
There has been no significant extension of majority decision-making in the Council.
FinnishTämä ehdotus on laajennettu ja kehitelty versio vuodesta 1996 lähtien olemassa olleesta ehdotuksesta.
This proposal is an extension and an evolution of the existing one from 1996.
FinnishLaajennettu unioni tulee jäsenvaltioille kalliimmaksi, huolimatta siitä, halutaanko sitä vai ei.
An enlarged Union, whether we like it now or not, will cost the Member States more money.
FinnishNykyinen järjestelmä on ollut toiminnassa vuodesta 1995, ja se on laajennettu koskemaan 18 maata.
The current system has been in operation since 1995 and was developed for up to 18 countries.