« mennä » traduction en anglais

FI

« mennä » en anglais

FI mennä
volume_up
[menen|mennyt] {verbe}

1. général

Miksi lähteä kodista ja mennä ripeälle kävelylenkille myrkyllisellä asuinalueella?
Why would someone leave their home to go for a brisk walk in a toxic neighborhood?
Ymmärrän, mitä komission jäsen tarkoittaa: jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle.
I understand what the Commissioner is saying: Member States can go further.
Mielestäni on siis välttämätöntä mennä pitemmälle kuin nykyisessä päätöslauselmassa.
It seems to me, therefore, that we have to go further than the current resolution.
mennä (aussi: seurata)
Silloin olisi mahdotonta mennä sinne nykyisten kunnianhimoisten tavoitteiden takia.
It would make it impossible to go there with the current ambitious objectives.
Lainsäädäntö ei kuitenkaan valitettavasti salli meidän mennä niin pitkälle.
But, unfortunately, the legal framework does not allow us to go that far.
Nyt voin mennä ulos ystävieni kanssa ja tehdä mitä haluan."
And now I can just go and go out with my friends, go do whatever I want.
Malediivit ylittäessään ne saattavat mennä vilkaisemaan, ei mitään, matka jatkuu.
If they pass the Maldives they might go and have a look, nothing there, they'll carry on.
Jäsen Fatuzzo, olisi ollut sääli antaa tilaisuuden mennä ohi.
Mr Fatuzzo, it would have been a pity to let the opportunity pass.
Työntekijöiden on pakko mennä koko elämänsä ajan läpi työn, työttömyyden ja koulutuksen loputtoman kierteen.
Workers are forced to pass their entire lives in a vicious circle of work, unemployment, training and so on and so forth.
mennä (aussi: kulua)

2. "ajasta"

Miksi lähteä kodista ja mennä ripeälle kävelylenkille myrkyllisellä asuinalueella?
Why would someone leave their home to go for a brisk walk in a toxic neighborhood?
Ymmärrän, mitä komission jäsen tarkoittaa: jäsenvaltiot voivat mennä pidemmälle.
I understand what the Commissioner is saying: Member States can go further.
Mielestäni on siis välttämätöntä mennä pitemmälle kuin nykyisessä päätöslauselmassa.
It seems to me, therefore, that we have to go further than the current resolution.

Exemples d'usage pour « mennä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMuistutamme kuitenkin, että ehdotustemme mukaan olisi pitänyt mennä pitemmälle.
We would remind you, however, that more should have been done, as we proposed.
FinnishAsetarkastajat heitettiin ulos, joten miksi niiden kannattaisi mennä takaisin?
The weapons inspectors were turfed out, so what is the point of bringing them back?
FinnishOn varmistettava, ettei terrorismin vastaisessa taistelussa mennä liian pitkälle.
We must ensure that the fight against terrorism does not become a policy of delusion.
FinnishTalouden ja tieteen jälkeen on nyt moraalisten arvojen vuoro mennä eteenpäin.
After the economy and science, it is now the turn of moral values to make progress.
FinnishMeidän pitää mennä eteenpäin ja antaa opetus sekä neuvostolle että komissiolle!
We must now move forward and show the Council and the Commission what we can achieve.
FinnishHaluamme puolustaa naisia yksituumaisesti emmekä vain mennä massan mukana.
We want to speak for women with one voice rather than join in a chorus of many.
FinnishNykyisin en voi mennä vierailemaan Leila Zanan luona kuten ennen tulliliittoa.
Today, I am no longer able to visit Leyla Zana, as I used to do before customs union.
FinnishJokaisen pitäisi mennä itseensä, sillä markkinoita ei ole ilman asiakkaita.
We should also search our own hearts, for there is no market without clients.
FinnishEU ei saa antaa minkään seikan mennä oikeuksiensa ja vapauksiensa edelle.
Europe must not make their rights and freedoms secondary to other considerations.
FinnishJos pitää mennä Alankomaista Italiaan, kannattaa käyttää lyhyen matkan meriliikennettä.
If you travel from the Netherlands to Italy, I would advise you to use short-sea.
FinnishMinun puolestani siinä voidaan mennä pitkälle ja seurata esittelijän jalanjälkiä.
In my view, you can take this to extremes and take the rapporteur's lead.
FinnishEI - Italian viranomaiset päättävät, voitteko mennä naimisiin Italiassa.
NO - It is up to the Italian authorities to decide if you can get married there.
FinnishSilmät kiinni ja tästähän ei varmaan läpi mennä!
Mr President, Mr Commissioner, shutting our eyes is not going to achieve anything.
FinnishKansojen ääntä on kuultava, eivätkä rahapoliittiset edut saa mennä sen edelle.
The voice of the peoples must be heard, not the interests of high finance.
FinnishYhä uudelleen on kuitenkin kysyttävä: miksi tämän oikein piti mennä näin pitkälle?
But we keep coming back to the same question: why did things have to get to this stage?
Finnish(FR) Meillä ei ole aikomusta mennä takuuseen Euroopan petostentorjuntavirastosta.
- (FR) We have no intention of sanctioning the European Anti-Fraud Office.
FinnishNyt voin kuitenkin mennä astetta pidemmälle ja vetää itse asiakirjan kalenteriini.
But now, I take that one step further by dragging the document itself onto my calendar.
FinnishMyönnän kyllä, että tällainen virke voi luonnollisesti mennä myös ohi korvien.
I admit that it is possible, of course, not to hear a sentence like that.
FinnishTuotteet saattavat mennä rikki tai vuotaa, joten elohopea päätyy kuitenkin ympäristöön.
Products may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.
FinnishArvoisat kollegat, minusta tuntuu välttämättömältä ja kiireiseltä mennä asian ytimeen.
Ladies and gentlemen, I think it is really necessary and urgent to get down to basics.