« mielipide » traduction en anglais

FI

« mielipide » en anglais

volume_up
mielipide {substantif}

FI mielipide
volume_up
{substantif}

mielipide
volume_up
opinion {substantif}
Eurooppalaisten yleinen mielipide kannattaa Parthenonin marmoriveistosten palauttamista.
European public opinion is in favour of the restitution of the Parthenon Marbles.
Kyseessä on vain parlamentin mielipide eikä mikään täsmällinen jäsenyysedellytys.
That is just an opinion of this House rather than an explicit condition.
Maailman yleinen mielipide on kanavoitava Euroopan unionin mielipiteen suuntaan.
World public opinion needs to be channelled in the European direction.
mielipide (aussi: voitto, tuotto, otto)
volume_up
take {substantif}
Toivon, että suomalainen mielipide ottaa myös tämän keskustelun huomioon.
I hope that Finnish public opinion will also take notice of this debate.
Kaikkien pitäisi kuitenkin ottaa huomioon toisten mielipide ja sallia äänestyksen pitäminen.
However, everyone should also take note of others' opinions and allow a vote to take place.
Euroopan unionin on korkea aika ottaa Euroopassa vallitseva yleinen mielipide huomioon.
It is high time the European Union started to take public opinion in Europe into account.
mielipide (aussi: tunne, tuntemus, tuntu, ymmärrys)
volume_up
feeling {substantif}
Tämä on mielipide Euroopassa ja tässä parlamentissa.
That is the feeling in Europe, and that is the feeling in this Parliament.
Itse asiassa tämä ei ole minun mielipiteeni, vaan suuren yleisön mielipide.
In fact, this is not just my feeling; it is the feeling of the public at large.
Tällainen on tämän komission mielipide ja tehtävä.
That is the feeling and duty of the Commission.
mielipide (aussi: arvo, asema, sijainti, kanta)
volume_up
position {substantif}
Tämä on suurinpiirtein liberaalien mielipide Díez de Riveran erinomaisesta mietinnöstä.
That is the Liberal Group's position on Mrs Díez de Rivera's excellent report.
Ei ole havaittu mitään merkkejä siitä, että neuvoston mielipide muuttuisi.
There has been no sign that the position of the Council would change.
That is the position of the European Commission.
mielipide (aussi: asenne)
volume_up
sentiment {substantif}
Meillä on paljon tehtävää, sillä julkinen mielipide ei vastaa tosiseikkoja.
There is a great deal for us to do, for public sentiment does not reflect the facts.
Yleinen mielipide vaikuttaa kannattavan työjärjestyksen sivuuttamista ja annan mielelläni puheenvuoron Hernández Mollarille.
The general sentiment seems to be in favour of overriding the Rules of Procedure and it is my great pleasure to give the floor to Mr Hernández Mollar.
Samalla romanien vastainen mielipide on tulossa avoimemmaksi, ja se saa Euroopassa aikaan vaatimuksia äärimmäisistä näkemyksistä, ja se meidän on lopetettava.
At the same time, anti-Romani sentiment is becoming an increasingly open rallying cry for extremist views in Europe, one to which we must call a halt.
mielipide (aussi: ääni, sointi, äänitorvi, pääluokka)
volume_up
voice {substantif}
Olemme jo edenneet sopimuksen verran liian pitkälle, ja kansalaisten mielipide otetaan huomioon.
We have already gone a treaty too far and the voice of the people will be heard.
Kaikki, joiden mielipide poikkeaa yleisestä linjasta, vaiennetaan ja jätetään pois julkisuuden valokeilasta.
Anyone who disagrees with the official line has their voice muffled and is deprived of access to the public stage.
Irakia koskeva päätös perustui siihen, että Euroopan unionilla on mielipide ja että sillä on oltava mielipide kansainvälisissä asioissa.
The decision on Iraq was a decision based on the premise that the European Union has a voice and must have a voice in international affairs.
mielipide (aussi: linjaus, näkökanta, reitti, viiva)
volume_up
line {substantif}
Kaikki, joiden mielipide poikkeaa yleisestä linjasta, vaiennetaan ja jätetään pois julkisuuden valokeilasta.
Anyone who disagrees with the official line has their voice muffled and is deprived of access to the public stage.
mielipide (aussi: tuki, lava, koju, aitio)
volume_up
stand {substantif}
Sekä kehitys että tiedeyhteisön mielipide ovat nyt osoittaneet tämän kannan vääräksi.
This stand has now been overtaken both by events and by opinion within the scientific community itself.

Exemples d'usage pour « mielipide » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTässä asiassa ilmenee mielipide-eroja sen osalta, kuinka asia täytyisi toteuttaa.
But there are differing views on that, namely on how this should be achieved.
FinnishYleinen mielipide oli, että hakatut ja raiskatut naiset saivat syyttää itseään.
The general view was that women who were beaten and raped were themselves to blame.
FinnishParlamentti oli erikseen hyväksynyt asian kiireelliseksi, sillä siis oli mielipide.
Parliament had in fact passed an urgent resolution, so it did indeed have a view.
FinnishEuroopan unionilla on selkeä mielipide yhdestä jätehuolto-ongelmamme osatekijästä.
The European Union is clear about one aspect of our waste disposal problem.
FinnishKuinka oikein voitaisiin puolustaa tällaisia poikkeuksia mielipide-erojen varjolla?
But how can anyone defend such exemptions on the pretext that there is disagreement?
FinnishTodellisessa demokratiassa mielipide-erot, keskustelu ja sananvapaus ovat sallittuja.
A true democracy is one that allows disagreement, debate and freedom of expression.
FinnishTämä ei ole minun vaan tilanteen seurannasta vastaavien elinten mielipide.
It is not I who says so, but the bodies in charge of monitoring the situation.
FinnishOnko teillä sama mielipide näistä asiakirjoista, eli että ne on pidettävä salaisina?
Do you have the same view about these documents, that they should remain confidential?
FinnishArvoisa komission puheenjohtaja, siinä suhteessa on kenties edelleen pieniä mielipide-eroja.
Mr President of the Commission, some small differences may well still be there.
FinnishPidättyvyyttä poliittisten mielipide-erojen sovittelussa ja valmiutta neuvotteluihin.
Restraint in overcoming political differences, and willingness to talk.
FinnishMielipide-erot ovat niin merkittäviä siksi, että ne merkitsevät eroa sodan ja rauhan välillä.
This crisis is marked by widely diverging views on the instruments to be used.
FinnishLähes kaikilla on mielipide maahanmuutosta ja maahanmuuttajien kotouttamisesta.
Immigration and the integration of immigrants are subjects that rarely leave people indifferent.
FinnishOn yksi asia, Jarzembowski sanoi sen myös, josta meillä on mielipide-eroja.
There is one point, as already highlighted by Mr Jarzembowski, where we do not see eye to eye.
FinnishMeillä on budjettivaliokunnassa tietenkin erilainen mielipide luokittelusta.
We in the Committee on Budgets naturally have a different view on the matter of classification.
FinnishKaikkien mielipide on vankka ja rehellinen, kuten myös minun oma mielipiteeni.
These views are individually deeply and honestly held, as indeed are my personal and private ones.
FinnishTämä on täysin perusteltu mielipide, ja tiedän, että esittelijä otti sen esille valiokunnassa.
That is a perfectly legitimate point and I know the rapporteur raised it in committee.
FinnishToivon, että Euroopalla on yhtenäinen mielipide, jos tämä aiheuttaa jotain odottamatonta häiriötä.
I hope that Europe will speak as one if it should cause unexpected disruption.
FinnishKyse on siten siitä, että osoitetaan käytännössä jo enemmistön ilmaisema mielipide.
We simply have to convert an existing majority into actuality.
FinnishPoliittista keskustelua tulisi käydä mielipide-eroistamme eikä siitä, mikä meille on yhteistä.
The political debate should be about our differences, not our agreements.
FinnishSelviä mielipide-eroja tuli kuitenkin esiin päämäärien suhteen.
At the same time, there were some clear differences regarding the level of ambition.