« mitään » traduction en anglais

FI

« mitään » en anglais

EN
FI

mitään {adverbe}

volume_up
mitään (aussi: yhtään, lainkaan, ollenkaan)
Täällä sanottiin, ettei teidän vastauksenne ole mitään, ei yhtään mitään.
The feeling here is that her answer has not provided us with any information at all.
Kuten tiedämme, Rooman sopimus ei sisältänyt mitään tätä aihetta koskevaa.
As we all know, the Treaty of Rome made no provision at all in this area.
Luulen, ettei sillä ole mitään, ei kerrassaan mitään tekemistä asian kanssa.
I do not believe that this has anything, anything at all to do with it.

Exemples d'usage pour « mitään » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTsetsenian todellisen tilanteen varalle en ole suunnittelemassa mitään tehtäviä.
On the Chechnya situation proper, I am not currently planning any mission there.
FinnishMarkkinoille ei pidä luoda mitään rajoja, ei lainsäädännöllä eikä teknologialla.
No barriers to the market should be set up, either legislative or technological.
FinnishYritän sanoa, että emme voi pelastaa kasvu- ja vakaussopimusta tekemättä mitään.
My point is that we cannot save the Growth and Stability Pact by doing nothing.
FinnishArvoisa puhemies, tämän päivän tilanteessa ei ole olennaisesti mitään yllättävää.
Mr President, there is essentially nothing surprising about the situation today.
FinnishTosin tässäkään asiassa en kerro teille mitään sellaista, mitä ette jo tietäisi.
Yet on that subject too, I am not telling you anything you do not already know.
FinnishMeillä ei ole mitään syytä pidentää tätä ajanjaksoa viidestä kymmeneen vuoteen.
There are no practical reasons for extending this period from five to ten years.
FinnishIrlannin perustuslaissa ei säädetä asiasta mitään, kuten ei Irlannin laissakaan.
The Irish Constitution is in fact silent on the matter, as indeed is Irish law.
FinnishPikaratkaisujen antamisesta ennen tutkimuksen suorittamista ei ole mitään hyötyä.
Pontificating on instant solutions in advance of an inquiry will not be helpful.
FinnishTämä menettelytapa ei aiheuta minulle kyseisen maan kansalaisena mitään ongelmia.
As a citizen of the country in question, I do not object to this modus operandi.
FinnishEtte voi tehdä mitään sen muuttamiseksi, mutta se antaa EU:sta kielteisen kuvan.
There is nothing you can do to change this, but it gives Europe a negative image.
FinnishOn liian aikaista tehdä mitään päätelmiä muutoksista, joita saatetaan tarvita.
It is far too early to draw any conclusions on the changes that might be needed.
FinnishNyt kun olemme päässeet tähän määritelmään, ei ole mitään syytä vastustaa sitä.
Now that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
FinnishTe tiedätte, ettei ole mitään aluetta, jolla rikolliset voisivat liikkua vapaasti.
They know that there are no no-go areas for the law in its pursuit of criminals.
FinnishKomissio ei sanele yhtään mitään: se saa valtansa neuvostolta ja parlamentilta.
It does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament.
FinnishEi ole mitään järkeä säätää, miten eurooppalaisten sallitaan kiipeävän tikkaita.
It can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
FinnishHätäapua on annettava silloin ja siellä, missä sitä tarvitaan ilman mitään ehtoja.
Emergency aid must be given when and where it is needed, without any conditions.
FinnishAseiden vientikielto Serbiaan on kuin ilmaan huitaisu, josta ei ole mitään hyötyä.
A ban on arms exports to Serbia is in fact one of those useless hollow gestures.
FinnishJos tunnustamme tuon mahdollisuuden, tunnustakaamme se vailla mitään rajoituksia.
If we recognize this opportunity, we must recognize it without any limitations.
FinnishHaluaisin nyt perustella sitä, miksi emme voi hyväksyä mitään muita tarkistuksia.
I shall now give the reasons why we cannot accept some of the other amendments.
FinnishEmme näe mitään syytä siihen, miksi meidän pitäisi nyt muuttaa näitä tavoitteita.
We see no reason why we should in any way change these objectives at this time.