FI

mitätöiminen {substantif}

volume_up
mitätöiminen (aussi: kumoaminen)

Exemples d'usage pour « mitätöiminen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishLiian helppo oikotie on myös kaikkien näiden maiden velkojen mitätöiminen.
It is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries' debts.
FinnishJäsenvaltioiden roolin mitätöiminen tällä tavoin on vakava virhe.
Underplaying the role of the Member States to such an extent is a grave error.
FinnishSe olisi aivan sama kuin esittelijä Sterckxin ja koko valiokuntamme työn mitätöiminen.
It is as if we are cancelling the work of the rapporteur himself, Mr Sterckx, and of our committee as a whole.
FinnishOn välttämätöntä kehittää pitkän aikavälin strategia ja velan mitätöiminen on tämän strategian lähtökohta.
A long-term strategy is essential, and cancelling the debt is the starting point for such a strategy.
FinnishRahan jakaminen – tai velkojen mitätöiminen – ei johda riittävän pitkälle, eikä se aina ole myöskään oikea tapa edetä.
Handing out money – or writing off debts – does not go far enough, and nor is it always the right way forward.
FinnishMinusta meidän on sallittava tappioiden mitätöiminen jäsennellyn suunnitelman mukaan, jotta nämä yhteiskunnat pääsevät takaisin jaloilleen.
I believe that we must allow those losses to be written off by means of a structured plan, so that these societies may get back onto their feet.
FinnishOn estettävä se, että mitätöiminen koskettaisi ainoastaan kehitysyhteistyöbudjetteja, kuten usein tapahtuu, tai se, että se sidotaan mihin tahansa rakennesopeutustoimiin.
We must ensure that the cancellation of debts is not conditional upon cooperation, as is often the case, or linked to any sort of structural adjustment measure.