« mitätöity » traduction en anglais

FI

« mitätöity » en anglais

EN
FI

mitätöity {adjectif}

volume_up
mitätöity (aussi: mitätön, pätemätön)

Exemples d'usage pour « mitätöity » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMitätöity asetus perustui Maastrichtin sopimuksen 100 c artiklaan.
The regulation that was annulled was based on Article 100c of the Maastricht Treaty.
FinnishHeidät tuomittiin kuolemaan vuonna 2004, mutta tuomioista valitettiin ja nyt ne on mitätöity.
Although they were sentenced to death in 2004, the sentences were a matter of legal contention and have now been suspended.
FinnishTiedämme, että monet asuvat EU:ssa laittomasti, koska heidän viisuminsa ovat umpeutuneet tai mitätöity.
We know that many persons are illegally resident in the EU because their visas have expired or have been invalidated.
FinnishTyöjärjestyksestä ei käy täysin selvästi ilmi, onko Solana-päätökset nyt mitätöity asetuksella vai ei.
It is not entirely clear from the Rules of Procedure whether or not the Solana decisions have been overruled by the regulation.
FinnishEuroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi päätöksen, ja mietinnössä ja komissiossa ehdotetaan periaatteessa samaa sopimusta, joka on täysin samanlainen kuin mitätöity sopimus.
The decision was cancelled by the European Court of Justice and the report and the Commission are basically proposing the same agreement, exactly the same as the cancelled agreement.
FinnishKyse on siitä, että kun jossain harjoitetaan järkevää politiikkaa, esimerkiksi ympäristön edun vuoksi, sitä nimitetään yksinkertaisesti sosialistiseksi, ja sillä kaikki on mitätöity.
What is happening here is that whenever a sensible policy is pursued, for example in the interests of the environment, it is simply labelled socialist, and the whole thing is thus discredited.