« mm. » traduction en anglais

FI

« mm. » en anglais

volume_up
mm. [abréviation]
EN

« mm » en finnois

volume_up
mm {substantif}
FI

mm. [abréviation]

volume_up
Siinä mm. sovitaan menotasoista maatalouteen ja kalastussopimuksiin liittyvissä asioissa.
Among other things, it establishes an agreement on levels of expenditure for agriculture and fisheries.
Sen vuoksi tuemme mm. sitä, että maatalouspolitiikka kuuluisi yhteispäätösmenettelyn alaisuuteen Euroopan parlamentissa.
We therefore support the fact that agricultural policy, among other things, is to come under joint decision-making in the European Parliament.
Tilintarkastustuomioistuin antoi tappiollisen tarkastuslausunnon mm. mitä tulee maatalouspolitiikkaan, yhtenäisyyteen ja rakennepolitiikkaan.
The Court of Auditors issued an adverse audit opinion, among other things with regard to rural policy, cohesion and structural policy.
EN

mm {substantif}

volume_up
1. "millimetre"

Synonymes anglais de « mm »

mm

Exemples d'usage pour « mm. » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMeidän on myös tiedettävä, kuinka laajamittaista ihmiskauppa näissä MM-kisoissa on.
We also need to know what the full extent of trafficking is at this World Cup.
FinnishTiedämme, että viime päivinä on tapahtunut muutoksia mm. lampaiden kohdalla.
We are aware that these diseases have recently appeared among sheep and elsewhere.
FinnishMuut maat, mm. se maa, josta itse olen kotoisin, eivät käytä tätä välinettä.
Other countries, for example the one I hail from, do not apply this facility.
FinnishOn jo perustettu työryhmiä, mm. taloudellisia kysymyksiä käsittelevä työryhmä.
Working parties, including a working party on economic issues, have already been set up.
Finnishjotka toimivat eurokumppaneina ja tiedottavat eurosta mm. asiakkailleen ja työntekijöilleen.
campaign uses various groups and institutions as partners or "multipliers". They
FinnishKomission mielestä Saksan MM-kisoista saadut kokemukset olivat myönteisiä.
We believe the experience of the world cup in Germany was a case of positive education.
FinnishSaksassa järjestettäviin jalkapallon MM-kisoihin liittyvät lukemat horjuttavat uskoa.
The numbers, on the occasion of the World Cup in Germany, beggar belief.
FinnishArvoisa puhemies, komission ehdotuksissa vastustetaan mm. virkamiesten koskemattomuutta.
Madam President, the Commission proposals include the waiver of immunity of officials.
FinnishSaksan MM-kisojen aika koittaa hyvin pian, joten asialla on kiire.
With the World Cup taking place in Germany very soon, this is a pressing issue.
FinnishPuhun Mannheimista ja sinne jalkapallon MM-kisoja varten rakennettavasta stadionista.
I am talking about Mannheim and the arena for World Cup football that is being built there.
FinnishMainitsitte eräitä tehtäväkenttiä, joilla Euroopan unionin on ryhdyttävä toimiin, mm.
You mentioned some of the areas in which the European Union must operate, including Russia.
FinnishTämä on osa valmistautumista Etelä-Afrikassa vuonna 2010 pidettäviin jalkapallon MM-kisoihin.
This is part of the preparations for the Football World Cup in South Africa in 2010.
FinnishOlette jo selvittänyt, mikä on MM-kisojen aikaisen viisumivaatimuksen tarkoitus.
You have already explained what you intend to do by imposing a visa requirement for the World Cup.
FinnishRahahuolto on järjestetty eri maissa eri tavoin riippuen mm. kunkin maan
The organisation of the cash supply chain varies from country to country and depends on, e.g.
FinnishRuotsissa on jo kehitetty tähän tarkoitukseen laadittu verkosto mm. yhteistyössä WHO: n kanssa.
Sweden has already developed networks for this purpose, including cooperation with WHO.
FinnishSiinä lukee: pituus yli 170 mm, halkaisija 33 mm, paksuus n. 0, 07 mm.
It says: length, over 170 mm; diameter, 33 mm; thickness, 0.07 mm.
FinnishTavoitteena on myös boikotoida 2014 jääkiekon MM-kisoja.
There is also an intention to boycott the World Ice Hockey Championships in 2014.
FinnishValitettavasti on tapahtunut monia onnettomuuksia mm. Tsernobylissä.
Unfortunately, there have been many accidents, including Chernobyl.
FinnishSiksi on selvää, ettemme saa puhua pelkästään MM-kisoista.
It is therefore clear that we should not confine our deliberations to the World Cup.
FinnishTällaisten haittatekijöiden seurauksena eri alueilla ilmenee mm. seuraavia epäkohtia:
The impact of these disadvantages is frequently evident in: