« näyttäytyä » traduction en anglais

FI

« näyttäytyä » en anglais

FI näyttäytyä
volume_up
[näyttäydyn|näyttäytynyt] {verbe}

Siksi kiitän jäsen Watsonia hyvästä suosituksesta, että minun tulisi näyttäytyä nykyistä vähemmän televisiossa ja tulla sen sijaan tänne parlamenttiin.
For that I thank Mr Watson for his good recommendation that I appear less on television and come here instead.

Exemples d'usage pour « näyttäytyä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMuussa tapauksessa emme voi enää näyttäytyä kansalaistemme silmissä.
Otherwise, we will no longer be able to look our fellow citizens in the eye.
FinnishTeidän täytyy näyttäytyä Bagdadissa ja itse asiassa Kurdistanissa.
You need to be seen in Baghdad, and indeed in Kurdistan.
FinnishTästä huolimatta Thaimaa haluaa näyttäytyä maana, joka suhtautuu myötämielisesti pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin.
And yet, Thailand wants to show itself as being welcoming to refugees and asylum seekers.
FinnishLisäksi, kuten Jorgo Chatzimarkakis sanoi, haluamme näyttäytyä alueena, joka on sitoutunut turvaamaan ihmisten elämänlaadun heidän iästään riippumatta.
And, as Mr Chatzimarkakis said: we come across as the part of the world that is most committed to quality of life, whatever a person's age.
FinnishHe ovat osoittaneet voivansa siirtyä demokratiaan, ja meille on kerrottu, että nigerialaiset haluaisivat näyttäytyä samassa valossa Ghanan kanssa.
They have shown that they can make the transition to democracy, and we are told that the Nigerians would like to be seen in the same light as Ghana.
FinnishUnionin on jo aika näyttäytyä oliivinlehväseppeleessä, Athenen viisauden ja rauhan seppeleessä, eikä antiikin sodanjumalan Areksen keihään ja kilven kanssa.
At last it can emerge wearing a olive wreath, Athena' s olive wreath of wisdom and peace, rather than the spear and shield of Mars, the ancient god of war.
FinnishArvoisa puhemies, luulen, että aina välillä käsitys maailmasta vaihtelee niin paljon, että tuo sama todellisuus voi näyttäytyä totisena, naurettavana tai merkityksettömänä.
Mr President, I believe that sometimes the perception of the world changes so much that reality itself becomes serious, ridiculous and irrelevant.
FinnishUskon, että sitten voimme lopultakin sanoa, että tämä kuvaa selkeyden ja avoimuuden lisäämistä, ja me voimme näyttäytyä sen sijaan että piiloutuisimme.
I believe that then we will finally be able to say that it stands for greater visibility, greater transparency, and we can show ourselves clearly instead of hiding ourselves.
FinnishEuroopan parlamentti alkaa näyttäytyä jonkinlaisena Mikki Hiiri -parlamenttina, jossa puhemies itse päättää, kuka saa edustaa eräitä hänen vastustajiaan.
The European Parliament is starting to show itself up somewhat as a kind of Mickey Mouse parliament where the President of the House himself decides who is representative of some of his opponents.