« oikeastaan » traduction en anglais

FI

« oikeastaan » en anglais

FI

oikeastaan {adverbe}

volume_up
Asianmukaisen sosiaaliturvan tarjoaminen on oikeastaan valtion velvollisuus.
It is actually the responsibility of the State to provide proper social protection.
Tämän esityksen lähtökohtana on se, että turvapaikanhakija on oikeastaan epäilty.
The proposal' s point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Se on kehitystä, joka on oikeastaan täysin päinvastaista kuin oikeusvaltioajatus.
This is actually a trend that runs counter to the idea of the constitutional state.

Exemples d'usage pour « oikeastaan » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMonet voivat tietenkin sanoa, että tällainen valvonta oli oikeastaan jo olemassa.
Many may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
FinnishEli olemme siis tehneet kaiken huonosti tai hyvin; enkä oikeastaan tiedä itsekään.
Therefore, either we have done everything badly or we have done everything well.
FinnishMeidän täytyy myös arvioida, miten se toimii tai toimiiko se oikeastaan ollenkaan.
We also have to assess how it functions and indeed whether it functions at all.
FinnishEuroopan unioni on oikeastaan aina ollut saita kasvatusta koskevissa määrärahoissa.
The European Union has, in fact, always been mean in the budgets for education.
FinnishSama koskee oikeastaan väliaikaista suojelua, josta puhutaan tarkistuksessa 21.
The same really applies to the temporary protection referred to in Amendment No 21.
FinnishMeillähän on oikeastaan vankka oikeusperusta palkkasyrjinnästä valittamiseen.
In reality, we have sound legal bases on which to act against wage discrimination.
FinnishOn oikeastaan vain kaksi asiaa, joista haluan sanoa jotakin.
I welcome this instrument, and would want to make two comments in this respect.
FinnishMinusta on oikeastaan vastuutonta päästää ne noin vain kuluttajien saataville.
I really do find it irresponsible to set them loose on consumers in this way.
FinnishViimeistä kohtaa, markkinoita, vastaan ei oikeastaan kenelläkään voi olla mitään.
No-one can do anything about the last of these, namely the market situation.
FinnishOn ylipäätään trendi, että monet Euroopan pienyritykset oikeastaan vahvistuvat yhä.
There is a trend towards the strengthening of many small businesses in Europe.
FinnishOn oikeastaan ihmeteltävä sitä, että tämä alue on ylipäätään selvinnyt hengissä.
In fact you have to marvel that this part of the world has survived at all.
FinnishPyydän siis oikeastaan, että tämä maa otettaisiin jälleen asialistan alkupäähän.
My request is, in fact, to put this country back on the top of the agenda.
FinnishSiihen tarvitaan kuitenkin komission aloite, ja se tulee oikeastaan liian myöhään.
But what we need is an initiative - albeit hopelessly overdue - from the Commission.
FinnishMitä oikeastaan on tullutkaan tietoomme ja mitä skandaaleja saattaakaan tulla ilmi!
What scandals we have already witnessed, and how many more are still to come?
FinnishTämä on oikeastaan houkuttelua veronkiertoon, jota tapahtuukin siksi paljon.
That is of course an invitation to tax evasion, which occurs on a major scale.
FinnishTänään ryhmässä ja myös täällä täysistunnossa näemme, mistä oikeastaan on kysymys.
And today in the group, and I think here in plenary, we can see what it is all about.
FinnishMuistutan tai oikeastaan oletan, että asia mainitaan näin myös historiankirjoissa.
I am just pointing this out; I assume that it will be mentioned in the history books.
FinnishJäsen von Wogau kysyi tänään iltapäivällä: mitä sosialistit oikeastaan haluavat?
Mr von Wogau asked me at lunchtime today what the Socialists really want.
FinnishKenen puolella EU oikeastaan on maailmanlaajuisessa pohjoinen-etelä-konfliktissa?
On which side does the EU really stand in the global North-South conflict?
FinnishEmme voi mielestäni oikeastaan syyttää neuvostoa tänä vuonna toimettomuudesta.
I believe that we cannot really accuse the Council of any lack of activity this year.