« oikeasti » traduction en anglais

FI

« oikeasti » en anglais

FI

oikeasti {adverbe}

volume_up
1. général
oikeasti (aussi: todella, varsinaisesti)
Syöttötariffeilla on tehty kannattavaa siitä, mikä ei oikeasti koskaan kannattaisi.
Feed-in tariffs have made profitable what should never really be profitable.
Arvoisa komission jäsen, minä todella toivon, että näin oikeasti tehdään.
Commissioner, I really hope that this will actually happen.
Itävallan mukaan talousarvio oli menestystarina, mutta mitä tapahtui oikeasti?
According to Austria, the budget was a success story, but what really happened?
oikeasti (aussi: todella, tosiaan, tosin)
Katson, että neuvoston on nyt korkea aika pitää lupauksensa, ja sen pitäisi tehdä se puitepäätöksellä, jolla on oikeasti merkitystä.
I think it is high time now that the Council finally kept its promise, and indeed with a Framework Decision worth the paper on which it is printed.
2. familier
oikeasti (aussi: tosissaan)
Se on oikeasti muuttanut oikeiden ihmisten elämää kaikissa jäsenvaltioissa.
It has made a real change to real people's lives in all of the Member States.
Me -- (Naurua) -- olisipa Al Gore oikeasti presidentti.
(Laughter) Oh, for Al Gore to come and be in the real world as president.
Luotan tukeenne, jotta edistymme oikeasti ja yksimielisinä tässä kysymyksessä.
I count on your support in this regard, so that we can make real progress, united on this matter.

Exemples d'usage pour « oikeasti » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishSitten nähdään, mistä oikeasti on kysymys: lännen ristiretkestä islamia vastaan.
It will be seen for what it surely will be: a crusade by the West against Islam.
FinnishSiksi onkin tärkeää, että vaalit ovat oikeasti vapaat ja oikeudenmukaiset.
On that point, it is vital that these elections are demonstrably free and fair.
Finnishenian ongelman oikeasti poliittiselle asialistalle.
That you do nothing to actually place the Chechen issue on the political agenda.
FinnishToiseksi koheesiorahasto on omistettava Euroopan oikeasti köyhille alueille.
Secondly, commit the cohesion fund to the genuinely poor regions in Europe.
FinnishVasta sitten lähtö- ja saapumisaikojen jakojärjestelmän uudistus on oikeasti täydellinen.
Only then will the reform of the slot allocation system genuinely be complete.
FinnishVoisitteko kertoa oman näkemyksenne siitä, miten samanlaisia nämä asiakirjat oikeasti ovat?
Could you give us your own view as to how similar the two documents actually are?
FinnishUuden hallituksen on oltava oikeasti edustuksellinen, jotta se pysyisi koossa.
The new government has to be truly representative if it is to survive.
FinnishNiiden osallisuus voidaan oikeasti taata ottamalla käyttöön valuutansiirtovero.
We can genuinely guarantee their involvement by introducing the tax.
FinnishSiksi aloitan puhumalla muutamasta muusta asiasta, joista oikeasti olemme vastuussa.
I shall therefore start by discussing a few other things for which we do bear responsibility.
FinnishKukaan ei ole koskaan tavannut Euroopan unionin kansalaista: häntä ei ole oikeasti edes olemassa.
As for the Citizen of Europe, no one has ever met him: in fact he does not exist.
FinnishTämä väite ei vastaa sitä, miten komissio asian oikeasti tulkitsee.
This assertion does not correspond to the reality of the Commission's interpretation.
FinnishKaikki tämä on kuitenkin täysin väärin - mitä EU:n pitäisi oikeasti tehdä?
All this is nonetheless completely wrong, however - for what should the EU in actual fact do?
FinnishKuinka moni teistä oikeasti pitää mustasta, täyteläisestä, voimakkaasti paahdetusta?
What percentage of you actually like a dark, rich, hearty roast?
FinnishLopulta ei ole niinkään väliä, mitä tutkimuksissa oikeasti löytyy.
In the end what is actually discovered in the research studies does not matter that much.
FinnishEn voinut ymmärtää, miten kukaan oikeasti saattoi uskoa, että kommunismi voidaan kukistaa.
I could not understand how anyone could actually believe it was possible to topple Communism.
FinnishTätä kutsutaan "solidaarisuudeksi", vaikka oikeasti kyse on puhtaasta varastamisesta.
This is termed 'solidarity', but it is theft, pure and simple.
FinnishIhan oikeasti!
"Why? 'Cause I need it?" Best scene ever, right? Come on!
Finnish(FR) Näin tekstistä käy paremmin ilmi, mitä oikeasti tapahtuu.
This makes the text a closer reflection of what is actually happening.
FinnishEt kuitenkaan maksa oikeasti mitään, ennen kuin ostat jotain Kaupasta.
You won’t pay anything until you buy something from the Store.
FinnishTämä pakottaa EU:n toimielimet oikeasti kuuntelemaan, mitä allekirjoittajilla on ehdotettavana.
This will compel the EU institutions actually to listen to what the signatories have to propose.