« oikein » traduction en anglais

FI

« oikein » en anglais

FI oikein
volume_up
{adverbe}

oikein (aussi: korrektisti)
Nämä ovat myönteisiä näkökohtia, jotka on muotoiltava oikein neuvotteluissa.
These are the positive aspects and need to be correctly framed in negotiations.
Jos verkko toimii oikein, kokeile seuraavia vianmääritysvaihtoehtoja:
If the network is working correctly, try these troubleshooting options:
Jos sivu ei vieläkään toimi oikein, ota yhteyttä sivuston järjestelmänvalvojaan.
If the page still doesn't work correctly, contact the website's administrator.
oikein
Lähetettyjä levykkeitä ei ollut testattu kunnolla eivätkä ne toimineet oikein.
Even then the discs had not been tested properly and did not work properly.
Laitteet tarvitsevat ohjaimen, jotta ne toimisivat oikein tietokoneen kanssa.
Hardware and devices require drivers to work properly with a computer.
Seuraavista resursseista saattaa olla apua, jos laitteet eivät toimi oikein:
The following resources can help you with devices that aren't working properly:
oikein
volume_up
aright {adv.}
Mikäli ymmärsin Anderssonin täydentävän kysymyksen oikein, hän kysyi, minkälaiseksi arvioimme sen mahdollisuuden, että HVK: n puitteissa tullaan muuttamaan Irlannin tekemiä esityksiä.
If I understand Mr Andersson's supplementary question aright, he asks how we rate the chances of the Irish presidency's proposals being applied at the Intergovernmental Conference.
oikein (aussi: sopivasti, sattuvasti)
volume_up
pat {adv.}
Voittaja on Euroopan parlamentti, koska meillä on ollut avoin vaali, kuten Pat Cox on oikein sanonut, kilpailu on ollut kovaa mutta reilua.
The winner is the European Parliament because, as Pat Cox has rightly said, we have had an open election, keenly, but fairly contested.

Exemples d'usage pour « oikein » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMietinnössä korostetaan aivan oikein tämän direktiivin täytäntöönpanon hitautta.
The report rightly highlights the slow pace of implementation of this directive.
FinnishSiinä pyydetään komissiota aivan oikein antamaan asiasta ehdotuksen vuonna 2003.
It rightly calls on the Commission to present a proposal on the matter in 2003.
FinnishSanoitte aivan oikein: me tarvitsemme kärsivällisyyttä, viisautta ja tasapainoa.
What you said is correct: we need patience, we need wisdom and we need balance.
FinnishMinun on myönnettävä, etten oikein ymmärrä jäsen Maatenin esittämää tarkistusta.
I must admit that I do not really understand the amendment proposed by Mr Maaten.
FinnishMielestäni on myös oikein, että esittelijä on karsinut ruokalatoiminnan menoja.
In my view it is also right that the rapporteur has cut expenditure on canteens.
FinnishKoska puhun sujuvasti arabiaa, voin vakuuttaa teille, että käännökset ovat oikein.
As a fluent speaker of Arabic, I can assure you that the translation is correct.
FinnishVoin ymmärtää, että säännöistä on aivan oikein talousarvioon liittyviä huolia.
I can understand that there are budgetary concerns, rightly so, about the rules.
FinnishLopuksi katson, että komissio on toiminut oikein esittäessään tämän ehdotuksen.
Finally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
FinnishMinä tiedän oikein hyvin, että saan kaikkialla osakseni hymyilyä ja hymähtelyä.
Well, I know very well that I will be greeted with smiles and grins everywhere.
FinnishSe ei ole oikein matkustajien kannalta, sillä he joutuvat lopulta maksumiehiksi.
Passengers do not deserve that - as it is they that will ultimately foot the bill.
FinnishKun tämän välineen periaatteet on määritetty, miten ne oikein pannaan täytäntöön?
Once the principles of this instrument are laid down, how are they implemented?
FinnishKyse on yhteiskuntien ajattelutavan muuttamisesta, kuten aivan oikein totesitte.
It is about changing the mentality of the societies, as you very rightly said.
FinnishNyt on Euroopan parlamentin tilaisuus toimia oikein, oikeudenmukaisesti ja hyvin.
Now is the opportunity for the House to do that which is right and just and good.
FinnishMonet sanovat, että se on oikein Kreikalle ja että sen on maksettava virheistään.
Many people will say it serves Greece right and it should pay for its mistakes.
FinnishEmme oikein olisi selvillä, miten varat käytetään ja mitä niillä saadaan aikaan.
We shall have little idea of how the money will be spent or of what use it will be.
FinnishNaisten etujärjestö on arvostellut ankarasti neuvoston ehdotusta, ja aivan oikein.
The women's lobby has strongly criticised the Council's proposal, and rightly so.
FinnishHaluan aluksi kiittää esittelijöitämme, jotka ovat tehneet työnsä oikein hyvin.
First, I should like to thank our rapporteurs, who have done an excellent job.
FinnishKyse ei ole vain yhteisön säännöstöstä - sen suhteen he pärjäävät oikein hyvin.
It is not simply their ability to implement the acquis - they can deliver on that.
FinnishOlette tänään täällä kanssamme ja vastaatte oikein hyvin parlamentin kysymyksiin.
You are with us, and you are answering the questions of the Chamber very well.
FinnishTurvaamme vapaan kilpailun ja edulliset tuotteet, ja tämä on oikein hyvä asia.
We ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good.