« pattitilanne » traduction en anglais

FI

« pattitilanne » en anglais

volume_up
pattitilanne {substantif}

FI pattitilanne
volume_up
{substantif}

1. Militaire

pattitilanne
volume_up
stand-off {substantif}

Exemples d'usage pour « pattitilanne » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishJatkuvasti paheneva poliittinen pattitilanne on johtanut neljään turhaan kuolemaan.
The increasingly bitter political stalemate has resulted in four needless deaths.
FinnishTämä on pattitilanne, johon ei voida noin vain löytää ratkaisua.
It is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
FinnishLisäksi EU:n vuoden 2011 talousarvion hyväksymistä koskeva pattitilanne on vihdoin selvitetty.
Furthermore, the impasse over approval of the 2011 EU budget has finally been overcome.
FinnishSiksi pattitilanne on ratkaistava nopeasti, koska mahdollisia ratkaisuja on useita.
It is therefore urgent to break the stalemate on this issue, as there are many possible solutions.
FinnishEhdotus on juuttunut neuvostoon, ja tämä pattitilanne meidän on ratkaistava.
It is stuck in Council. That logjam needs to be unblocked.
FinnishTämä pattitilanne johtuu ennen kaikkea kieliseikoista.
The main reason for this standstill is language-related.
FinnishPattitilanne jatkuu todennäköisesti niin kauan kuin arabimaailmassa on näin paljon levottomuutta ja epävarmuutta.
Stalemate is likely to continue as long as there is so much unrest and uncertainty in the Arab world.
FinnishVastustamme ehdottomasti ajatusta siitä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen on ratkaistava tämä pattitilanne.
We absolutely oppose the notion that the deadlock should be resolved by the European Court of Justice.
FinnishPoistamalla nämä luvut vältettäisiin pattitilanne ja avattaisiin tie uusille mahdollisuuksille kolmikantaneuvotteluissa.
Deletion would avoid a standstill and open up the way for new possibilities in the trilogue negotiations.
FinnishNeuvoston on oltava täysin tietoinen tästä ja pyrittävä päättäväisesti purkamaan pattitilanne niin pian kuin mahdollista.
The Council has to be fully aware of this and to be intent on breaking the deadlock in this situation as soon as possible.
FinnishMeidän on murrettava pattitilanne.
FinnishKomission jäsenet tukevat puheenjohtajaa, ja Lissabonin pattitilanne huomioon ottaen emme ole yhtään viisaampia sen suhteen, miten kyseiset virat täytetään.
The President is underpinned by the Commissioners and, in the light of the Lisbon stalemate, we are none the wiser on how those posts will be filled.
FinnishKaikki ovat samaa mieltä siitä, että puheenjohtajavaltio Ranskaa on vaadittava ratkaisemaan pattitilanne, joka on vallinnut jo kolme vuotta ja jonka vain Ranska voi ratkaista.
Everyone agrees to call on the French Presidency to resolve the impasse that has existed for three years and that only France can resolve.
FinnishPähkinänkuoressa sanottuna Bosnia ja Hertsegovinan on nyt kiireellisesti ratkaistava nykyinen poliittinen pattitilanne ja siirryttävä vakavammin kohti Euroopan unionia.
In a nutshell, Bosnia and Herzegovina today needs urgently to overcome the current political stalemate, to move seriously towards the European Union.
FinnishJotta pattitilanne voitiin purkaa tilannetta kärjistämättä, euroryhmä sisällytti laajassa yhteisymmärryksessä suositusten sisällön päätelmäluonnokseen.
In order to overcome the deadlock without exacerbating matters, the Eurogroup, on the basis of a broad consensus, incorporated the substance of the recommendations into draft conclusions.
FinnishLisäksi suuntaviivoissa on lueteltava erityistoimenpiteet, joita tarvitaan niillä aloilla, joilla sisäpoliittinen pattitilanne on ehkäissyt edistystä tietyissä jäsenvaltioissa.
In addition, the guidelines should list the special actions which are needed in those areas where internal political 'stalemate ' has obstructed progress in certain Member States.