« pieni » traduction en anglais

FI

« pieni » en anglais

EN

FI pieni
volume_up
{adjectif}

pieni (aussi: pikku-)
volume_up
little {adj.}
Näihin tavoitteisiin nähden määräraha on kuitenkin erittäin pieni.
There is very little in the way of appropriations to meet these targets, however.
Luulin, että Eurooppa oli pieni euraasialainen maanosa, demokratian malli.
I believed that Europe was the little Eurasian continent, a model of democracy.
Tämä Luxemburgin suurherttuakunta on todellakin upea pieni suuri valtio!
It is indeed a marvellous Little Big Land, this Grand Duchy of Luxembourg!
pieni (aussi: nuori)
volume_up
small {adj.}
Luku on pieni. Oikeassa yksikössä ilmaistuna se on äärimmäisen pieni.
This number is small. Expressed in the relevant unit, it is spectacularly small.
Liettua on pieni valtio, jolla on pieni kahdenvälisen kehitysavun budjetti.
Lithuania is a small country with a limited bilateral development budget.
Talousarvioltaan tämä on pieni ohjelma ja pieni kampanja.
This is a small programme and a small campaign in budgetary terms.
volume_up
dull {adj.}
pieni (aussi: niukka, mitätön)
volume_up
meager {adj.}
pieni (aussi: tunkkainen)
volume_up
poky {adj.} [fam.]

Exemples d'usage pour « pieni » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishLopuksi vielä pieni huomautus kollega Schulzille, joka ei enää ole paikalla.
Finally, a minor observation for our colleague, Mr Schulz, who is no longer here.
FinnishVain pieni määrä osakkeenomistajia ja keinottelijoita hyötyy sääntelyn purkamisesta.
Only a handful of shareholders and investors have benefited from deregulation.
FinnishMutta tarkastelkaamme rahoitusta: se on taskurahaa, ja määrä on hävettävän pieni.
But let us look at the scale of the financing: it is pocket money and it is shameful.
FinnishTämä saattaa kuulostaa suurelta määrältä, mutta on itse asiassa melko pieni.
This may sound like a large number, but it is actually not very many at all.
FinnishKun olin pieni, äitini kielsi minua puhumasta rahasta, koska se on epäkohteliasta.
When I was a child my mother told me never to speak about money because it is impolite.
FinnishKollegojen pitäisi myös panna merkille, että lähestymistavassa on tapahtunut pieni muutos.
Colleagues should also note that there has been a slight change in the approach.
FinnishKyseessähän on vain pieni vivahde-ero, joka ei muuta aikomuksiani esittelijänä.
This is after all only a slight nuance, which does not change my intention as rapporteur.
FinnishErityisesti meitä askarruttaa liian pieni liikkumavara, 82 miljoonaa, otsakkeessa 1A.
In particular, we are concerned at the inadequate margin, 82 million under heading 1A.
FinnishNiinpä teidän väitteidenne ja todellisuuden välillä on pieni ristiriita.
Therefore, there is a slight discrepancy between your assertions and reality.
FinnishOn yllättävää, miten pieni määrä yrityksiä on noudattanut tätä asetusta.
It is surprising that so few organisations have taken advantage of this regulation.
FinnishLentoliikenne on tällä hetkellä varsin pieni ala, mutta se kasvaa dynaamisesti.
Air travel today is a tiny area, but one that is growing dynamically.
FinnishKyseinen lippumäärä on varmasti hyvin pieni suhteessa kaikkien lippujen määrään.
It is obviously a very low number compared with the total available.
FinnishSuurimmalla osalla yli 65-vuotiaista eurooppalaisista naisista on hyvin pieni eläke.
The pensions of a considerable proportion of European women aged over 65 are a pittance.
FinnishLisäksi nuorten pitämien maatilojen prosenttiosuus on äärimmäisen pieni.
Moreover, the percentage of farms currently managed by young people is extremely low.
Finnish   Arvoisa puhemies, minulle sattui pieni onnettomuus: unohdin muistiinpanoni.
   Mr President, something has gone wrong: I have forgotten my notes.
FinnishLopuksi mainitsen ulkopolitiikan talousarvion, joka on selvästi liian pieni.
Finally, I would like to mention the foreign policy budget, which is clearly underfunded.
FinnishGeeniteknologiateollisuus väittää, että tällaisen ei-toivotun leviämisen riski on pieni.
According to the gene tech industry, the risks of such unwanted contamination are low.
FinnishTosiasia on, että EU:n vastaus rahoituskriisiin on ollut hidas ja äärimmäisen pieni.
The fact is that the EU response to the financial crisis has been sluggish and minimalist.
FinnishTaiwanista EU:hun pyrkivien laittomien maahanmuuttajien määrä on hyvin pieni.
The numbers of illegal immigrants to the EU from Taiwan are very low.
FinnishAina kun viranomaiset tarttuvat hyvään asiaan, nousee kuitenkin pieni epäilys.
There are always questions to be asked, however, when officialdom gets hold of a good cause.