« portti » traduction en anglais

FI

« portti » en anglais

volume_up
portti {substantif}
FI

portti {substantif}

volume_up
1. général
portti (aussi: veräjä, patoluukku)
volume_up
gate {substantif}
Nyt ihmiset pystyvät todella sanomaan, että Brandenburgin portista on tullut vapauden portti.
Now, people could rightly say that the Brandenburg Gate had become the gate of freedom.
Suljettu Brandenburgin portti oli erottamisen symboli.
The closed Brandenburg Gate stood as a symbol of separation.
Silloin Brandenburgin portti todisti marraskuussa 1989, miten ihmiset heittivät sorron ikeen hartioiltaan ja tuhosivat sen.
In this situation, the Brandenburg Gate in November 1989 bore witness to the fact that people were shaking off and destroying the yoke of oppression.
volume_up
port {substantif}
100 Mt kiintolevytilaa USB-portti Microsoft IntelliPoint -ohjelmiston versio 8.2
100 MB Hard Drive USB port Microsoft IntelliPoint software version 8.2
Portti on avoinna aina, eli kannattaa muistaa sulkea portit, joita et enää tarvitse.
A port stays open all the time, so be sure to close ports that you don't need open anymore.
USB-portti Kaksi AAA-alkaliparistoa (toimitetaan mukana)
USB port 2 AAA alkaline batteries required (included)
Nämä saaret ovat portti Eurooppaan. Näyttää siltä, että eräät kollegamme eräistä maista eivät ole vielä ymmärtäneet tätä.
It is an entry point to Europe; it would appear that some of our fellow Members from other countries have not yet understood that.
Erityisesti monia naapurimaita omaavien pienten maiden asukkaille nämä aloitteet ovat tärkeä portti Euroopan yhtenäismarkkinoille.
Particularly for residents of territorially smaller countries with many borders, these initiatives are an important point of entry to the single European market.
portti (aussi: portaali)
2. "kroketissa"
portti (aussi: rengas, vanne)
volume_up
hoop {substantif}

Exemples d'usage pour « portti » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishTämä portti on nyt suljettu melkein kokonaan, mutta siinä on vielä pieni rako.
The door is not completely secure inasmuch as there is still a small chink in it.
FinnishSe on portti Aasian ja Lähi-idän markkinoille ja energian siirtoreiteille.
It is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
FinnishPortti lukitaan klo 17.00, eikä kukaan voi sen jälkeen tulla kaupunkiin tai poistua sieltä.
At 5 p.m. it is locked and nobody can enter or leave the city after that time.
FinnishSe on portti Keski-Aasiaan. Tämän maan liittymistä Euroopan unioniin on nopeutettava.
The process allowing Georgia to become a member of the European Union must be accelerated.
FinnishLiikkuvuuden vapaus on mielestäni portti demokratiaan ja tietoon.
I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
FinnishPäinvastoin: uskon, että Turkista voi tulla portti, jonka kautta terrorismi leviää Eurooppaan.
On the contrary, I think that Turkey could become a gateway for terrorism.
FinnishSlovenia on portti Länsi-Balkanille, ja Euroopan tie johtaa sen läpi.
Slovenia is the gateway to the Western Balkans, and Europe's path leads through this gateway.
FinnishSe on portti kohti ehdokkuutta Euroopan unionin jäseneksi.
It will be the gateway towards candidate status for membership of the European Union.
Finnish100 Mt kiintolevytilaa USB-portti Microsoft IntelliPoint -ohjelmiston versio 8.2
Finnish30 Mt kiintolevytilaa USB-portti Microsoft IntelliPoint for Macintosh -ohjelmiston versio 8.2
FinnishToisaalta opiskelu sellaisella kielellä, jota käytetään oman ympäristön ulkopuolella, on portti maailmaan.
On the other hand, to be taught a language that reaches beyond the very local sphere is a gateway to the world.
FinnishSe oli pitkän aikaa portti Eurooppaan, mutta tämän sopimuksen myötä pakollinen pysähdys Shannonissa jää pois.
It was the gateway to Europe for many a long day, but the mandatory stopover in Shannon will now go, under this agreement.
Finnish100 Mt kiintolevytilaa USB-portti Microsoft IntelliPoint -ohjelmiston versio 8.2
FinnishKoska Etelä-Italia sijaitsee keskellä Välimerta, se on portti Eurooppaan ja eri maailmojen välinen yhdysside.
Located as it is in the middle of the Mediterranean, the South is the gateway to Europe and the link between different worlds.
FinnishCD-asema Jännitevahvistettu USB-portti
FinnishNe ovat portti Keski- ja Itä-Eurooppaan.
The countries bordering on the Mediterranean, which are the gateway to Central Europe, have played a major role in this process.
FinnishUSB 1.1 -portti (suositus USB 2.0)
FinnishCD-asema Jännitevahvistettu USB-portti
FinnishCD-asema Jännitevahvistettu USB-portti
FinnishKauppa on portti vaurauden kasvuun.