« reitti » traduction en anglais

FI

« reitti » en anglais

volume_up
reitti {substantif}

FI reitti
volume_up
{substantif}

1. général

On häpeällistä, että yksirunkoiset romut edelleen liikennöivät valtamerillä ja että niiden reitti kulkee haavoittuvien alueiden kautta.
It is a disgrace that single-hulled wrecks should still be bobbing their way around the oceans and that they should take their course past vulnerable regions.
Taloudellisin yhteys Adrianmeren ja Itämeren välillä on Oder-joen vartta kulkeva Keski-Euroopan reitti, joka päättyy Szczecin-Œwinoujœcien satamaan.
The most economic link between the Adriatic and Baltic Sea is the central European route along the course of the Odra, whose overland route ends at the port of Szczecin-Świnoujście.
Uskon, että uudistussopimuksella voidaan auttaa Eurooppaa löytämään oikea reitti ja määrittämään tuleva toimintakehys, politiikka ja sellainen Eurooppa, jossa haluamme elää ja menestyä.
I believe that the Reform Treaty can help to set Europe's course, and to define its future operating framework, policy and the Europe in which we would like to live and succeed.
reitti (aussi: suunta, polku, rata, latu)
volume_up
path {substantif}
Reitti yhteisen valuuttamme käyttöönottamiseksi on siis selvä!
The path for the introduction of the single European currency is now clear.
Kiinan muurin kivetty reitti kutsuu kulkemaan vuoristomaiseman halki.
The sinewy stone path of the Great Wall beckons us through a mountainous landscape.
Toisten epäröidessä kuin Hamlet, joka piti Elsinoren linnassa tuskaista yksinpuheluaan "ollako vai eikö olla", teille reitti oli selvä.
While others demurred, like Hamlet whingeingly soliloquising 'to be or not to be' at Elsinore, you had the path clearly marked out.
reitti (aussi: tie)
volume_up
route {substantif}
age: Reitti ilmoitetaan reitti-ilmoituksissa, elinajat lyhenevät
age: Advertised in Route Advertisements with decreasing lifetimes
yes: Reitti ilmoitetaan reitti-ilmoituksissa, elinajat pysyvät samoina
yes: Advertised in Route Advertisements with unchanging lifetimes
Alueella kulkee myös merkittävä maailmanlaajuisen meriliikenteen reitti.
This region is also a very important route for world maritime transport.
reitti (aussi: valtakatu, puistokatu)
volume_up
avenue {substantif}
reitti (aussi: linjaus, näkökanta, viiva, suunta)
volume_up
line {substantif}
Alankomaissa ajatellaan vieläkin sellaista reittiä välille Amsterdam-Lelystad-Groningen, vaikka mahdollisuus siihen, että reitti kulkisi Bremenin ja Hampurin kautta Berliiniin, on jo menetetty.
Only recently in the Netherlands such a line from Amsterdam-Lelystad-Groningen was still being considered, even now that it is no longer possible for it to continue via Bremen and Hamburg to Berlin.
reitti (aussi: polku, jälki, eräreitti)
volume_up
trail {substantif}

2. Sciences nautiques

reitti (aussi: kulkuväylä)
volume_up
channel {substantif}
Se on myös läpikulkualue huumeiden ja aseiden salakuljetukselle sekä reitti laittomalle maahanmuutolle Eurooppaan.
This is also a transit region for drugs and arms smuggling, as well as a channel for illegal emigration to Europe.

Exemples d'usage pour « reitti » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishReitti oli upea, mutta totesimme, että kanavaa käytetään aivan liian vähän tavarakuljetuksiin.
The scenery is magnificent, but we noticed that the canal is underused for goods transport.
FinnishSe on nimittäin helpoin reitti, ja hänen on pakko täyttää autonsa polttoainesäiliö matkan aikana.
That is the easiest way to get here, and it just so happens that he has to fill up his tank .
FinnishVerrattaessa sitä todellisen euron tuloon eurolaivan vastavirtaan kulkeva reitti on helppo.
Compared with the introduction of the euro itself, this cruise upstream by the 'Euroboat' is a piece of cake.
FinnishEuroopan on löydettävä reitti, jota pitkin voimme toteuttaa Euroopan kansalaisten meille asettamat odotukset.
Europe must provide an outlet for the expectations that the European people have placed on us.
FinnishDublin on erittäin kaunis paikka, mutta reitti ei ole oikea.
Dublin is very nice but it is not the right way to go.
FinnishTällä hetkellä pääasiallinen reitti on Via Baltica...
FinnishLibyan reitti vaikuttaa pääasiassa Maltaan ja Italiaan.
FinnishAloitamme uuden vaiheen, jossa toivoakseni voidaan avata myös uudelleen reitti kohti Euroopan perustuslakia.
We are entering a new phase in which - I hope - the way can also be reopened towards a Constitution for Europe.
FinnishKartoillamme olevasta luonnoksesta ei käy selvästi ilmi, kulkeeko reitti hieman pidemmälle pohjoiseen vai etelään.
In the rough sketch we have on our map it is not clear whether it goes a little further north or a little further south.
FinnishTämä koskee vain aluksia, joiden reitti on säännöllinen, eli totean jälleen kerran, että kyse on lyhyen matkan merenkulusta.
This issue only affects those ships which have regular routes, that is, once again, the issue of short sea shipping.
FinnishVeren avoimen jäljitys- ja pakkausmerkintäjärjestelmän ansiosta veren reitti luovuttajalta vastaanottajalle ja päinvastoin on tiedossa.
A transparent system of traceability and labelling will allow blood to be traced from donor to recipient and back.
FinnishLentoliikenteessä EU:n yhtenäismarkkinat ovat tuoneet matkustajille halvempia hintoja ja laajemman reitti- ja palveluvalikoiman.
Creating a single European market in air transport has meant lower fares and a wider choice of routes and services for passengers.
FinnishNäitä sääntöjä sovelletaan sekä reitti- että tilauslentoyhtiöiden lentojen ?
These rules shall apply both to cases of 'overbooking', and the cancellation or delay of flights operated by regular and charter airlines.
FinnishAikataulu on selvillä ja reitti on tiedossa, mutta kuten huomautitte, edistyksestä vastaa jäsenyyteen valmistautuva Romania itse.
The calendar is foreseen; the pathway is known; the progress will be determined, as you have remarked, by Romania itself in preparation.
FinnishJäsen Zimeray sanoi juuri: lentokoneen reitti on pilkottu alueisiin, ja alueita on sitä enemmän mitä vilkkaampi liikenne on kyseessä.
Mr Zimeray said this earlier: yes, a plane journey is divided into different areas and the denser the traffic, the more divisions there are.
FinnishTämän kaiken perusteella näyttää, että tähän asti kuljettu reitti ei ole enää oikea, ja haluan korostaa, että tämä on suurin huolenaiheemme.
In light of all this, it is felt that the road followed so far is no longer totally appropriate and this, I would stress, is our main concern.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin tietää, voisitteko te tutkia miksi Air France on keskeyttänyt reitti- ja tilauslentonsa Strasbourgiin.
Mr President, I would like to know if there is anything you can do to find out why Air France has cancelled its regular and special flights to Strasbourg.
FinnishSe reitti, joka edes jotenkin auttoi tuomaan Skotlantia lähemmäs Euroopan "kultaista kolmiota" on nyt menetetty, ja näin Skotlanti on jälleen syrjäinen alue.
A service which did something to bring Scotland closer to the golden triangle of Europe has been lost, and so Scotland returns to the periphery.
FinnishSanon käytännön syistä, koska vanhan lain aikaan myös niillä tapauksilla, joita emme olisi halunneet - karkotetuilla - olisi ollut esteetön reitti pohjoiseen.
I say practical reasons, because with the old law, even facing things that we did not want - expulsions - the way would have been open to reach the north.
FinnishNäitä oikeuksia sovelletaan kaikkiin EU:ssa, Islannissa, Norjassa tai Sveitsissä sijaitsevalta lentoasemalta lähteviin koti- ja ulkomaan reitti- ja tilauslentoihin.
These rights apply to all scheduled and chartered flights, both domestic and international, when departing from an EU airport (or from Iceland, Norway and Switzerland).