« satama » traduction en anglais

FI

« satama » en anglais

volume_up
satama {substantif}

FI satama
volume_up
{substantif}

volume_up
port {substantif}
Meillä on satama, telakka, laivanomistajia, kalastajia ja merenkulkuhallinto.
We have a port, a shipyard, shipowners, fishermen and a maritime administration.
Haluan tehdä selväksi, että hätäsatama ei ole mikä tahansa satama.
Let us make it very clear that a port of refuge is not just any port.
Irlanti on harvoin ensimmäinen satama, johon mahdolliset turvapaikanhakijat poikkeavat.
Ireland is seldom the first port of call for prospective asylum seekers.
satama (aussi: turvapaikka, turvasatama)
volume_up
harbour {substantif} [Brit.]
Hän siis sanoo komission vakuuttaneen, että tämä satama voidaan rakentaa.
He says the Commission assured him this harbour could be constructed.
Itse asiassa Strasbourgin kaupunki ja erityisesti sen satama ovat laajentuneet merkittävästi.
Indeed, the town of Strasbourg and in particular its harbour has undergone considerable expansion.
A harbour without ships is like a sea without fish.
satama (aussi: turvapaikka, turvasatama)
volume_up
harbor {substantif} [Amer.]

Exemples d'usage pour « satama » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishArvoisa puhemies, satama-alalla - kuten muillakin aloilla - on epäilemättä omat erityispiirteensä.
There can be no doubt that ports are a rule unto themselves, as is every sector.
FinnishTämän vuoksi satama-alalla tarvitaan lainsäädäntöä.
That is why a legislative framework is needed for the ports sector.
FinnishOlemme teille turvallinen satama emmekä koskaan ota teitä kiinni.
FinnishYritys sijaitsee saarella, ja sillä on oma satama-alue.
FinnishLontoon satama-alueilla aivan Cityn vieressä elää inhimillisen kurjuuden kaikkein onnettomimpia ilmentymiä.
In the urban agglomerations of London's docks, next door to the City itself, there are the most appalling cases of human misery.
FinnishTaustalla oleva ongelma koskee sitä, että näillä kahdella satama-alueella ei ole mitään elintä, joka koordinoi ja valvoo meriliikennettä.
The underlying problem is that these two ports have no body to coordinate and monitor maritime traffic.
FinnishAion äänestää direktiiviä vastaan, koska sillä huononnetaan terveyttä ja turvallisuutta satama-alan kaltaisilla arkaluonteisilla aloilla.
I am going to vote against this directive because it reduces the health and safety in such delicate areas as ports.
FinnishKoska satama liittyy myös alueelliseen kehitykseen, se on optimoitava Leipzigin peruskirjassa esitetyn yhdennetyn toimintatavan mukaisesti.
As a part of regional development too, it must be optimised in view of the integrated approach in the Leipzig Charter.
FinnishRautatien toisella puolella oleva Osthafenin satama-alue on säilyttänyt teolliset ominaispiirteensä.
On the far side of the railway tracks are the Osthafen docks, which still bear the industrial hallmarks that were also still evident until recently around the Grossmarkthalle.
FinnishHän tietää yhtä hyvin kuin minä, että satama-alalla vastustetaan voimakkaasti paitsi tekstissä ehdotettuja menetelmiä myös sen sisältöä.
He knows, as well as I do, that it is not only the methodology, but also the content, of the text that meets with major opposition in the sector.
FinnishNämä seikat parantavat oleellisesti paitsi satama-alan toimintaa myös merenkulun, liikenteen ja kaupankäynnin tehokkuutta.
These things are crucial not only for enabling the ports industry as such to operate better but also because shipping, transport and trade will be more efficient.
FinnishYhteisön varat olivat avainasemassa, kun Manchesterin vanha Salford Quaysin satama-alue muutettiin eloisaksi kauppakeskukseksi, millä saatiin luotua yli 4 000 työpaikkaa.
Euro money was a key element in transforming the old Manchester docks at Salford Quays into a vibrant commercial centre, creating over 4, 000 jobs.
FinnishSatama-ala on ainoa liikenneala, jolla komission ja tuomioistuimen on ratkaistava palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevat ongelmat yksitellen.
The ports sector is the only transport sector in which problems involving the free movement of services have to be solved one by one by the Commission and via the Court of Justice.
FinnishGrossmarkthallen tontti Osthafenin satama-alueen ja kaupungin keskustan välillä on valmiiksi hyvien infrastruktuuriyhteyksien päässä tukkukaupan tarpeiden vuoksi.
The Grossmarkthalle site between the Osthafen docks and the city centre already has sound infrastructure links, also a legacy of the functional requirements of the former wholesale market.
FinnishKoska satama on osa kaupunkia, se on sisällytettävä kaupunkien kestävään suunnitteluun ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevien tärkeimpien määriteltyjen ja ennakoivien tavoitteiden mukaisesti.
As a part of the city, it has to be integrated into the sustainable planning of cities, in accordance with the main stated, proactive, objectives of the fight against climate change.