« sopia yhteen » traduction en anglais

FI

« sopia yhteen » en anglais

FI sopia yhteen
volume_up
{verbe}

1. général

sopia yhteen (aussi: vastata)
volume_up
to chime with {v} [Brit.]
sopia yhteen (aussi: sopia)
sopia yhteen (aussi: johtaa, kuulua jhk, käydä, kulkea)
Alojen vapauttaminen on hyvä asia, mutta sen pitää sopia yhteen yleisesti hyödyllisten palvelujen velvoitteiden kanssa.
Liberalising sectors is good but it must go hand in hand with obligations to provide services of general interest.
Maailmanlaajuista taloutta pitää vastata maailmanlaajuinen politiikka; kasvun pitää sopia yhteen ihmis- ja siviilioikeuksien ja demokratian vahvistamisen kanssa.
The global economy must be accompanied by a global policy; growth must go hand in hand with the upholding of human and civil rights and the consolidation of democracy.
Alojen vapauttaminen on hyvä asia, mutta sen pitää sopia yhteen yleisesti hyödyllisten palvelujen velvoitteiden kanssa.
Liberalising sectors is good but it must go hand in hand with obligations to provide services of general interest.
Maailmanlaajuista taloutta pitää vastata maailmanlaajuinen politiikka; kasvun pitää sopia yhteen ihmis- ja siviilioikeuksien ja demokratian vahvistamisen kanssa.
The global economy must be accompanied by a global policy; growth must go hand in hand with the upholding of human and civil rights and the consolidation of democracy.
sopia yhteen (aussi: täsmätä)

2. familier

volume_up
to click {v} [fam.]

Traductions similaires pour « sopia yhteen » en anglais

sopia verbe
yhteen adverbe
English

Exemples d'usage pour « sopia yhteen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishVäkivaltainen kansallismielisyys ei voi missään tapauksessa sopia yhteen Euroopan unionin ihanteiden kanssa.
In no instance can violent nationalism be compatible with the ideals of the European Union.
FinnishKorkealaatuisten julkisten palveluiden (43 kohta) pitäisi sopia yhteen kokopäiväisen työtuntien kanssa.
Public services of high standard (para. 43) should also be compatible with full-time working hours.
FinnishEkologia ja talous voivat ja niiden täytyy sopia yhteen.
FinnishTyönne tulisi myös sopia hyvin yhteen komission jäsen Diamantopouloun eilen parlamentissa esittelemän komission tiedonannon kanssa.
Your work should also fit well with the communication announced in Parliament by Commissioner Diamantopoulou yesterday.
FinnishAsia, mitä en voi ymmärtää, on se, millaisten toimien ajatellaan voivan sopia yhteen tämän oikeuden kanssa ja olla sopimatta yhteen tavaroiden vapaan liikkuvuuden kanssa.
I cannot conceive of measures which would be compatible with those rights but incompatible with the free movement of goods.
FinnishSuuren kriisin aikana on välttämätöntä sovittaa kokonaistaloutta koskevaa politiikkaa yhteen, sopia rahoitusalan sääntelystä ja yrittää sulkea veroparatiisit ja vastaavat.
In a time of major crisis, it is necessary to coordinate macro-economic policy, agree on the regulation of the financial sector, and attempt to shut down tax havens and the like.