« -stä » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous -sta
FI

« -stä » en anglais

volume_up
-stä {prép.}

FI -stä
volume_up
{préposition}

-stä (aussi: -sta, -lta, -ltä)
volume_up
from {prép.}
Nämä ovat taloustieteilijöitä MIT:stä, Carnegie Mellonista, Chicagon yliopistosta.
These are economists from MIT, from Carnegie Mellon, from the University of Chicago.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Päivittäminen Windows XP:stä Windows 7:ään.
For detailed instructions, see Upgrading from Windows XP to Windows 7.
EKP:stä annetaan kuitenkin  korkealaatuista kuvamateriaalia asianmukaiseen käyttöön.
For legitimate purposes, however,  high-resolution images of banknotes are available from the ECB.
volume_up
in {prép.}
ESR:stä myönnetään myös erityistukea lähentymisalueiden työmarkkinaosapuolille.
The ESF will also provide special support for the social partners in the convergence regions.
Tunnet eron siirtyessäsi työskentelemään Windows 7:stä Windows 8:aan.
Feel and experience the difference in how you work with your Windows 7 and Windows 8 PC.
Kolmen äänen enemmistöllä me kieltäydyimme nimenomaan luopumasta suklaan YMJ:stä.
We have rightly refused to allow GMOs in chocolate, but only by three votes.
-stä (aussi: -sta, ulos, ulkona, ulkoilmassa)
volume_up
out of {prép.}
Keskustelu pyydetään siis siirtämään OECD: stä WTO: hon.
The debate calls for negotiations to be carried out within the WTO and not the OECD.
On huomattava, että Lissabonin sopimuksen myötä EKP:stä on tullut EU:n toimielin.
It should be pointed out that the Treaty of Lisbon has made the ECB an EU institution.
Tähän mennessä viisi jäsenvaltiota 27:stä on ratifioinut sopimuksen.
To date, five Member States out of 27 have ratified the treaty.

Exemples d'usage pour « -stä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishPC:stä, Internetistä ja uusien viestimien käytöstä voisi olla siinä suurta apua.
Here, PCs, the Internet and integration using the new media could be very helpful.
FinnishVain kolme jäsenvaltiota 25:stä katsoo talin kuuluvan direktiivin soveltamisalaan.
Only 3 of the 25 Member States include tallow within the scope of the directive.
FinnishJoissakin jäsenvaltioissa pimeän työn osuus oli 20 prosenttia BKT:stä tai jopa yli.
In some Member States the level of undeclared work reached or exceeded 20% of GDP.
FinnishLisätietoja Windows RT:stä on ohjeaiheessa Windows RT: usein kysytyt kysymykset.
For more info about Windows RT, see Windows RT: Frequently asked questions.
FinnishKolmen äänen enemmistöllä me kieltäydyimme nimenomaan luopumasta suklaan YMJ:stä.
We have rightly refused to allow GMOs in chocolate, but only by three votes.
FinnishOlemme ottamassa euron käyttöön vain 11 maassa 15: stä, mitä valitan syvästi.
We have just launched the euro with only 11 of 15 countries; I regret this deeply.
FinnishNämä palvelut muodostavat tällä hetkellä jopa 75 prosenttia Euroopan unionin BKT:stä.
These services currently represent as much as 75% of the European Union's GDP.
FinnishAluksi oli vaara, että direktiivi olisi tehnyt CHP:stä taloudellisesti kannattamatonta.
At first there was a danger that the directive would have made CHP unprofitable.
FinnishKunkin lapsen maksamasta ALV:stä 1 000 euroa menisi Turkin liittymisen kustannuksiin.
Such a child will owe EUR 1 000 as VAT towards the cost of Turkey's accession.
FinnishBSE:stä tuli siten syy uudistaa perusteellisesti koko Euroopan elintarvikepolitiikkaa.
In this way, BSE became the cause of a complete overhaul of European food policy.
FinnishKyse on 30 miljoonasta eurosta - 15:stä täksi vuodeksi, 15:stä ensi vuodeksi.
We are talking about EUR 30 million - 15 for this year and 15 for next year.
FinnishEtelä-Afrikan talous vastaa 50:tä prosenttia Saharan eteläpuolisen Afrikan BKT:stä.
The South African economy accounts for 50% of the GDP of Sub-Saharan Africa.
FinnishEKR:stä annettava kehitysapu on osa laajempaa eurooppalaista kokonaisuutta.
The development aid provided by the EDF forms part of a broader European framework.
FinnishVaikka WWW:stä löytyy paljon tietoja, kaikkiin tietoihin ei aina pidä luottaa.
Even though the web is great for research, not all information on the web is reliable.
FinnishKuten siitä käy ilmi, kehittyneiden maiden BKT:stä suurin osa muodostuu palveluista.
As it reflects, services account for the largest share of GDP in developed countries.
Finnish. - (EN) Kysymys YMP:stä ja maailman elintarviketurvasta on tärkeä.
in writing. - The issue of the CAP and global food security is important.
FinnishLisätietoja NTFS:stä on ohjeaiheessa Kiintolevyn tai osion muuntaminen NTFS-muotoon.
For more information about NTFS, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.
FinnishKun Irlanti liittyi Euroopan unioniin, sen BKT oli 59 % yhteisön keskitason BKT: stä.
When Ireland joined the European Union it had 59 % of the Community average.
FinnishMutta tässä kohdassa, missä me puhumme ECMM: stä, siinä ei ole mitään järkeä.
But in this context, where we are referring to the ECMM, it is a nonsense.
FinnishTämä on hyvin tärkeää siksi, että palvelujen osuus euroalueen BKT:stä on 70 prosenttia.
This is particularly important, as services make up 70% of the GDP in the Eurozone.